De meest toegepaste methode voor het borgen van continuïteit

Categories Geen categoriePosted on

De continuïteit van een organisatie is van vitaal belang voor het voortbestaan ervan. Het behouden van de stabiliteit en het succes van een bedrijf of instelling is een grote uitdaging, vooral in tijden van verandering en onzekerheid. Daarom is het van cruciaal belang dat bedrijven en organisaties een methode hebben om hun continuïteit te waarborgen.


Een van de meest effectieve methoden voor het borgen van continuïteit is de Bitsing-methode. Deze methode is ontwikkeld door Frans de Groot en wordt wereldwijd toegepast. De Bitsing-methode is gebaseerd op een wetenschappelijke benadering van het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De methode richt zich op het verhogen van de productiviteit en het verminderen van verspilling en kosten, om zo de continuïteit van de organisatie duurzaam te waarborgen.

Een belangrijk onderdeel van de Bitsing-methode is het creëren van een duidelijke strategie en visie voor de organisatie. Door een heldere koers te bepalen en deze actief te communiceren naar alle medewerkers, kunnen organisaties ervoor zorgen dat iedereen in de organisatie zich richt op hetzelfde doel. Dit vergroot niet alleen de betrokkenheid van medewerkers, maar zorgt er ook voor dat iedereen in de organisatie bijdraagt aan het behalen van de strategische doelen.

Een ander belangrijk aspect van de Bitsing-methode is het meten en analyseren van de prestaties van de organisatie. Door continu te meten en te analyseren hoe de organisatie presteert, kunnen zwakke plekken en verbeter-mogelijkheden worden geïdentificeerd. Hierdoor kan de organisatie tijdig ingrijpen om haar prestaties te verbeteren en haar continuïteit te waarborgen.

Daarnaast richt de Bitsing-methode zich op het werven van klanten en optimaliseren van de klanttevredenheid. Door te focussen op de behoeften van klanten en deze centraal te stellen in de bedrijfsvoering, kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze blijven voldoen aan de eisen van klanten en dat klanten loyaal blijven aan de organisatie. Dit is van groot belang voor de continuïteit van de organisatie, omdat klanten een belangrijke bron van inkomsten zijn.

Naast het optimaliseren van de klanttevredenheid, richt de Bitsing-methode zich ook op het werven van toptalent en het optimaliseren van de medewerkerstevredenheid.


De Bitsing-methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en omvat 7 bewezen stappen, die elkaar opvolgen en elkaar versterken om de continuïteit te borgen.

Een van de stappen is het identificeren van de kritieke succesfactoren van de organisatie. Dit zijn de factoren die van cruciaal belang zijn voor het succes van de organisatie en waarop de organisatie zich moet richten om haar continuïteit te waarborgen.

Een van de belangrijkste principes van Bitsing is dat een organisatie zich moet richten op het bereiken van haar doelen door middel van een gestructureerd proces. Dit proces bestaat uit een aantal fasen, waaronder het vaststellen van de doelen en de belangrijkste succesfactoren, het opstellen van een plan om deze doelen te bereiken, en het monitoren en bijsturen van de voortgang.

Een ander belangrijk aspect van Bitsing is dat het gericht is op het optimaliseren van de prestaties van de organisatie. Dit wordt gedaan door te werken aan de belangrijkste succesfactoren die de prestaties van de organisatie beïnvloeden. Deze factoren worden geïdentificeerd en geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat de organisatie haar doelen kan bereiken en haar continuïteit kan waarborgen.

Bitsing omvat ook een aantal strategieën om ervoor te zorgen dat medewerkers van een organisatie zich inzetten voor het behoud van de continuïteit. Het is belangrijk dat medewerkers begrijpen wat de doelen van de organisatie zijn en hoe hun werkzaamheden bijdragen aan het behalen van deze doelen. Dit kan worden bereikt door middel van training, communicatie en beloningssystemen.

Een ander belangrijk aspect van Bitsing is dat het gericht is op het meten van de prestaties van de organisatie. Dit wordt gedaan door middel van Bitsing Performance Insights (BPI’s) die specifiek zijn ontworpen om de prestaties van de organisatie te meten en te verbeteren. Door regelmatig de prestaties van de organisatie te meten, kan de organisatie snel reageren op veranderingen in de omgeving en haar strategieën bijsturen om haar doelen te bereiken en haar continuïteit te waarborgen.


Een van de belangrijkste voordelen van de Bitsing-methode is dat het een gestructureerde aanpak biedt voor het borgen van de continuïteit van een organisatie. Het helpt organisaties om hun doelen te bereiken en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving. Door middel van Bitsing kan een organisatie haar prestaties verbeteren en haar continuïteit waarborgen, waardoor het bedrijf of de instelling kan blijven groeien en bloeien.

Waarom is continuïteit zo belangrijk voor organisaties?

Waarom is continuïteit zo belangrijk voor organisaties?

Categories Geen categoriePosted on

Het belang van continuïteit kan niet genoeg benadrukt worden.

1.
Allereerst is continuïteit van vitaal belang voor de werkgelegenheid, banen en de inkomens van medewerkers. Een organisatie die in staat is om haar activiteiten voort te zetten, zelfs in tijden van verandering, economische crises en onzekerheid, heeft een betere kans op voortbestaan dan organisaties die dat niet doen.

2.
Ten tweede kan het bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie, waardoor zij beter in staat is om haar doelstellingen te bereiken.

3.
Daarnaast kan het helpen om de risico’s van onvoorziene omstandigheden te beperken. Door het creëren van een solide basis, kan de organisatie sneller reageren op veranderingen in de markt of in de omgeving, waardoor zij beter in staat is om zich aan te passen en te overleven.

4.
Maar continuïteit gaat ook over het vermogen om te blijven voldoen aan klantbehoeften.
Dit komt, omdat klanten vaak de belangrijkste bron van inkomsten zijn voor een organisatie en daarom essentieel zijn voor het voortbestaan ervan.
Als een organisatie niet in staat is om te blijven voldoen aan de behoeften van haar klanten, kan dit leiden tot een afname van de verkoop en uiteindelijk tot financiële problemen en zelfs faillissement.

5.
Daarnaast helpt continuïteit organisaties om hun concurrentiepositie te versterken. Organisaties, die in staat zijn om hun activiteiten voort te zetten, zelfs tijdens moeilijke tijden, hebben een concurrentievoordeel ten opzichte van anderen die dat niet kunnen.

6.
Een andere belangrijke reden waarom continuïteit belangrijk is, is dat het bijdraagt aan het opbouwen van een sterke reputatie. Organisaties die in staat zijn om hun activiteiten voort te zetten worden gezien als betrouwbaar en stabiel. Dit draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen bij klanten, medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden.


Continuïteit gaat dus verder dan alleen het behalen van financiële doelstellingen, het gaat ook om het kunnen voldoen aan klantbehoeften, het hebben van tevreden medewerkers, het blijven innoveren en groeien, én het opbouwen van een sterke reputatie.

Dit onderstreept het belang van continuïteit voor iedereen. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor instellingen en andere organisaties die streven naar duurzaam succes.

Bij het werken aan continuïteit is het belangrijk niet alleen te focussen op het vermijden van risico’s, maar ook op het vinden van kansen om te groeien en te innoveren. Door proactief te zoeken naar nieuwe kansen, kunnen organisaties hun vermogen om te continueren en te groeien vergroten.

De meest toegepaste methode voor het borgen van continuïteit

Deelname aan de Bitsing Masterclass

Categories Geen categoriePosted on

Reserveer hieronder je plek voor de Masterclass ‘De Wereld van Bitsing’ van vrijdag 24 februari 2023 voor 495,- (per deelnemer). Na je inschrijving krijg je direct via email een bevestiging. Geen email ontvangen? Check dan even je spambox. Tot de 24e februari!

Deelnemen aan de Bitsing Masterclass

Bitsing hulpprogramma’s voor micro organisaties, zzp en starter

Categories Geen categoriePosted on

Ben je werkzaam bij een bedrijf, instelling of andere organisatie met minder dan 10 werknemers vraag dan onderaan deze pagina de pdf aan met achtergrondinformatie over een of meer van de volgende Bitsing hulpmiddelen.

INSPIRATIE | INTRODUCTIE IN DE WERELD VAN BITSING

Voor als je gedurende een vol anderhalf uur door de grondlegger van Bitsing, Frans de Groot geïntroduceerd wilt worden in de bijzondere Wereld van Bitsing. In de complete theorie en praktijk. Wat het is, hoe het werkt en vooral wat het voor anderen heeft gedaan.

Om zijn Bitsing-methode te introduceren bij het grote publiek schreef grondlegger Frans de Groot de #1 managementboek bestseller ‘Bitsing. Garanties voor Groei’ en voor de internationale markt het boek ‘The Seven Laws of Guaranteed Growth’. Inmiddels worden zijn boeken in meer dan 172 landen verkocht. Handige verdiepende naslagwerken voor als je zelf met Bitsing bezig bent, of onder begeleiding van een van de hulpprogramma’s.

COMPLEET TRAJECT | BITSING VAN A TOT Z VOLTOOIEN

Voor als je medewerkers in zeven lessen opgeleid wilt zien worden in de theorie die achter Bitsing en zijn modellen schuilgaan. Opleiding A: maak je eigen Bitsing doelplan. Opleiding B: optimaliseer interne processen en en realiseer Bitsing activiteitenprogramma’s. Opleiding C: leer Bitsing actieprogramma’s te managen en monitoren.

Deelnemen kan in-company binnen de eigen organisatie met de eigen collega’s of in een groep met participanten uit uiteenlopende organisaties (maximaal 10).

DEELTRAJECT | UITGELICHT ONDERDEEL VAN BITSING

Voor als je een specifiek vraagstuk hebt en een afzonderlijk onderwerp van Bitsing wilt aanpakken en dat samen met en onder begeleiding van een Bitsing master wilt uitvoeren.

Voor als je louter getraind wilt worden in een afzonderlijk onderdeel van Bitsing om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Je grijpt een van de zeven onderdelen van Bitsing aan en voert deze na de training zelf uit.

Voor als je op afroep advies en coaching wilt hebben, en de keuze over het aantal momenten dat dit nodig denkt te hebben.


Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Bitsing hulpprogramma’s voor kleine organisaties

Categories Geen categoriePosted on

Ben je werkzaam bij een bedrijf, instelling of andere organisatie met minder dan 50 werknemers vraag dan onderaan deze pagina de pdf aan met achtergrondinformatie over een of meer van de volgende Bitsing hulpmiddelen.

INSPIRATIE | INTRODUCTIE IN DE WERELD VAN BITSING

Voor als je gedurende een vol anderhalf uur door de grondlegger van Bitsing, Frans de Groot geïntroduceerd wilt worden in de bijzondere Wereld van Bitsing. In de complete theorie en praktijk. Wat het is, hoe het werkt en vooral wat het voor anderen heeft gedaan.

Voor als je een specifiek vraagstuk of uitdaging binnen je eigen organisatie hebt, waar je een van de zeven principes van Bitsing (zie einde document) perfect op los kunt laten. Denk aan onderwerpen als juiste doelen stellen, of focusseren op feiten, of de effecten van niet kopieerbaar zijn, of resultaten van je werkzaamheden voorspellen, etc.). Een lezing is de snelste manier om de uitdaging die je hebt in een ander licht te plaatsen.

Om zijn Bitsing-methode te introduceren bij het grote publiek schreef grondlegger Frans de Groot de #1 managementboek bestseller ‘Bitsing. Garanties voor Groei’ en voor de internationale markt het boek ‘The Seven Laws of Guaranteed Growth’. Inmiddels worden zijn boeken in meer dan 172 landen verkocht. Handige verdiepende naslagwerken voor als je zelf met Bitsing bezig bent, of onder begeleiding van een van de hulpprogramma’s.

COMPLEET TRAJECT | BITSING VAN A TOT Z VOLTOOIEN

Een persoonlijk begeleidingstraject is geschikt als je alle facetten van Bitsing onder professionele begeleiding wilt toepassen zonder betrokken werknemers extra te belasten. Het type coaching is bepaald door de fase van implementatie waarin je bent aanbeland. Zo is er een gestructureerd vast coaching-traject bij het maken van het Bitsing doelplan (fase 1), en bij de optimalisatie en realisatie activiteitenprogramma’s (fase 2), en bij het managen en monitoren van de uitrol van Bitsing gerelateerde activiteiten (fase 3).

Voor als je medewerkers in zeven lessen opgeleid wilt zien worden in de theorie die achter Bitsing en zijn modellen schuilgaan. Opleiding A: maak je eigen Bitsing doelplan. Opleiding B: optimaliseer interne processen en en realiseer Bitsing activiteitenprogramma’s. Opleiding C: leer Bitsing actieprogramma’s te managen en monitoren.

Deelnemen kan in-company binnen de eigen organisatie met de eigen collega’s of in een groep met participanten uit uiteenlopende organisaties (maximaal 10).

DEELTRAJECT | UITGELICHT ONDERDEEL VAN BITSING

Voor als je een specifiek vraagstuk hebt en een afzonderlijk onderwerp van Bitsing wilt aanpakken en dat samen met en onder begeleiding van een Bitsing master wilt uitvoeren.

Voor als je louter getraind wilt worden in een afzonderlijk onderdeel van Bitsing om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Je grijpt een van de zeven onderdelen van Bitsing aan en voert deze na de training zelf uit.

  • Advies & Coaching strippenkaart

Voor als je op afroep advies en coaching wilt hebben, en de keuze over het aantal momenten dat dit nodig denkt te hebben.


Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Bitsing hulpprogramma’s voor het middelgrote organisaties

Categories Geen categoriePosted on

Ben je werkzaam bij een bedrijf, instelling of andere organisatie met minder dan 250 werknemers vraag dan onderaan deze pagina de pdf aan met achtergrondinformatie over een of meer van de volgende Bitsing hulpmiddelen.

INSPIRATIE | INTRODUCTIE IN DE WERELD VAN BITSING

Voor als je gedurende een vol anderhalf uur door de grondlegger van Bitsing, Frans de Groot geïntroduceerd wilt worden in de bijzondere Wereld van Bitsing. In de complete theorie en praktijk. Wat het is, hoe het werkt en vooral wat het voor anderen heeft gedaan.

Voor als je een specifiek vraagstuk of uitdaging binnen je eigen organisatie hebt, waar je een van de zeven principes van Bitsing (zie einde document) perfect op los kunt laten. Denk aan onderwerpen als juiste doelen stellen, of focusseren op feiten, of de effecten van niet kopieerbaar zijn, of resultaten van je werkzaamheden voorspellen, etc.). Een lezing is de snelste manier om de uitdaging die je hebt in een ander licht te plaatsen.

Om zijn Bitsing-methode te introduceren bij het grote publiek schreef grondlegger Frans de Groot de #1 managementboek bestseller ‘Bitsing. Garanties voor Groei’ en voor de internationale markt het boek ‘The Seven Laws of Guaranteed Growth’. Inmiddels worden zijn boeken in meer dan 172 landen verkocht. Handige verdiepende naslagwerken voor als je zelf met Bitsing bezig bent, of onder begeleiding van een van de hulpprogramma’s.

COMPLEET TRAJECT | BITSING VAN A TOT Z VOLTOOIEN

Een persoonlijk begeleidingstraject is geschikt als je alle facetten van Bitsing onder professionele begeleiding wilt toepassen zonder betrokken werknemers extra te belasten. Het type coaching is bepaald door de fase van implementatie waarin je bent aanbeland. Zo is er een gestructureerd vast coaching-traject bij het maken van het Bitsing doelplan (fase 1), en bij de optimalisatie en realisatie activiteitenprogramma’s (fase 2), en bij het managen en monitoren van de uitrol van Bitsing gerelateerde activiteiten (fase 3).

Voor als je medewerkers in zeven lessen opgeleid wilt zien worden in de theorie die achter Bitsing en zijn modellen schuilgaan. Opleiding A: maak je eigen Bitsing doelplan. Opleiding B: optimaliseer interne processen en en realiseer Bitsing activiteitenprogramma’s. Opleiding C: leer Bitsing actieprogramma’s te managen en monitoren.

Deelnemen kan in-company binnen de eigen organisatie met de eigen collega’s of in een groep met participanten uit uiteenlopende organisaties (maximaal 10).

DEELTRAJECT | UITGELICHT ONDERDEEL VAN BITSING

Voor als je een specifiek vraagstuk hebt en een afzonderlijk onderwerp van Bitsing wilt aanpakken en dat samen met en onder begeleiding van een Bitsing master wilt uitvoeren.

Voor als je louter getraind wilt worden in een afzonderlijk onderdeel van Bitsing om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Je grijpt een van de zeven onderdelen van Bitsing aan en voert deze na de training zelf uit.

Voor als je op afroep advies en coaching wilt hebben, en de keuze over het aantal momenten dat dit nodig denkt te hebben.


Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Bitsing opleiding voor werknemers en kleine ondernemers

Categories Geen categoriePosted on

Bitsing opleidingen met post-hbo-certificaat
De Bitsing-opleidingen (er zijn er twee) zijn zo vernuftig samengesteld dat je in slechts zeven online lessen word opgeleid in de facetten van Bitsing en het toepassen van de modellen die achter de methode schuilgaan.

Bitsing opleiding A is de opleiding om met Bitsing te starten. De opleiding B is er om Bitsing uit te voeren en doelen te bereiken.

Bitsing opleiding A

Met post-hbo-certificaat
Terwijl je je kennis op uitzonderlijke wijze verrijkt voer je onder begeleiding de opdracht uit om je eigen Bitsing Doelplan te maken. Na afronding weet je wat nodig is om je Continuïteit- en Groeidoel te behalen. En kun je met de uitkomsten aan de slag! Daar is opleiding B voor samengesteld.

De doorlooptijd van Bitsing A is slechts 2 weken.

De 7 lessen

Les 1: Je leert louter nog het enige juiste Continuïteits- en Groeidoel formuleren en gaat de kunst beheersen van het gegarandeerd behalen van
doelen…onder meer hoe je de juiste keuzes maakt door ze te funderen
op feiten

Les 2: Je gaat ontdekken hoe en waarmee je een door niets en niemand te
kopiëren bewerking van je markten en doelgroepen tot stand brengt.
Wij noemen dat: het vinden van je Gouden Ei

Les 3: Je gaat leren welke gecombineerde mix van acties alle barrières in je
doelgroepen wegnemen, en je resultaten scoort die je voor onmogelijk
haalbaar acht

Les 4: Je gaat geïnspireerd worden door de wetenschappelijke technieken,
die je acties effectief het benodigde werk laten doen. Want, minder dan
succes bestaat hier niet

Les 5: Je gaat leren hoe je vooraf resultaten voorspelt en het ook werkelijk
doen

Les 6: Met deze les onthult zich het geheim achter het waarborgen van
positief financieel rendement

Les 7: De opleiding sluit af met een extra training hoe en waarmee je de
woorden van je plan omzet in daden. Het is namelijk prachtig dat je
met deze opleiding exact gaat weten wat je te doen staat om het
Continuïteits-doel te behalen. Maar hoe prettig is het als je ook leert
hoe je dat doet? Hoe je de woorden van je Bitsing plan omzet in
daden? Dat leer je tijdens deze training.

Praktijkvoorbeelden

De opleiding is gelardeerd met vele praktijkvoorbeelden. Ze zijn leerzaam, inspirerend en brengen je ongetwijfeld op ideeën hoe jouw eigen Bitsing plan ten uitvoer kunt brengen. 

Direct resultaat

Onder begeleiding en in een kleine groep mede participanten werk je vanuit het actief leer principe aan de opdrachten die je meekrijgt en waarbij jouw situatie en doel centraal staan. Sturend op resultaat!


Bitsing Opleiding B

Met post-hbo-certificaat
De opleiding die gaat over de opvolging van de uitkomsten van je Bitsing plan bestaat uit zeven online lessen van elk 2 uur. Elke les behandelt een van de operationele modules:

Les 1. Bitsing plan transformeren naar plan voor behalen korte termijn doel

Les 2. Optimaliseren interne organisatie en processen

Les 3. Vormgeven van de niet kopieerbare marktbewerking

Les 4. Creatieve ontwikkeling van BITSER-ideeën

Les 5. Realisatie van Programma Management kalender

Les 6. Opzet pilot (test) en meet, registratie en monitoring systeem

Les 7. Kpi/taken instructies operationele teams

Na elke les ga je met een opdracht naar huis om zelf met de praktische tools aan het werk te gaan. Stapsgewijs voer je je eigen Bitsing doel plan uit. 

Praktijkvoorbeelden geven een verhelderend blik op de werking van de tools.

Onder begeleiding en in een kleine groep mede participanten werk je vanuit het actief leer principe aan de opdrachten waarbij de uitkomsten van jouw eigen plan centraal staan. Sturend op resultaat!about:blankAfbeeldingUpload een afbeelding, selecteer er één vanuit je mediabibliotheek of voeg er één toe met een URL.UploadenMediabibliotheekInvoegen via URL


Mail mij de Studiegids


Het borgen van Continuïteit en Groei!

Categories Geen categoriePosted on

In een tijd waarin het behalen van omzet en rendement geen vanzelfsprekendheid is, of voor anderen de groei niet meer bij te benen, is het essentieel dat iedereen in een organisatie louter nog bezig is met wat echt noodzakelijk is.

Bijna niemand kan de vinger op de pols leggen wat dat ‘noodzakelijke’ dan moet zijn. Bijna niemand. Want, inmiddels hebben honderdduizenden bedrijven, instellingen en andere organisaties over deze aardbol de Bitsing-methode ontdekt.

De Bitsing-methode is ‘s-werelds meest toegepaste methode voor het borgen van de Continuïteit en Groei van bedrijven, instellingen en andere organisaties.

Aan de ontdekking van deze allesomvattende methode, waarin feitelijk alle succesbepalende factoren voor het behalen van Continuïteits- en Groeidoelen zijn gebundeld, is meer dan 25 jaar praktijk en wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan.

Op deze website vind je zo goed als alles over de Bitsing-methode. Wat het is. Hoe het is ontstaan en werkt. Wat het doet. Wat anderen erover te zeggen hebben. En vanzelfsprekend hoe iedereen in jouw organisatie aan de slag kan gaan met deze meest doorgewinterde en toegepaste methode voor het waarborgen van de Continuïteit en Groei. Vooral in tijden van economische crisis en dalende markten!

Let’s do some Bitsing!

Online Bitsing-introductie

‘Results regularly and significantly exceeded objectives.’

PROF. DR. JAC VENNIX – FORMER DIRECTOR OF THE EUROPEAN MASTER PROGRAM IN SYSTEM DYNAMICS FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION

IK HEB EEN VRAAG

_______________________

…WE GAAN VOOR CONTINUÏTEIT EN GROEI!

Naar de homepage

Met Bitsing doelen bereiken in 5 lessen!

Categories Geen categoriePosted on

De Bitsing opleidingen gaan dit najaar weer van start. Voor het starten, implementeren en managen van de toepassing van de Bitsing-methode.

“Wat een eyeopener om door de juiste focus op omzetbepalers in korte tijd uitzonderlijke groei te realiseren” Marianne Huurman, Directeur Mercyships (NGO)

Drie opleidingen

Te beginnen met Bitsing opleiding A. Deze leidt op in het praktisch toepassen van de kernonderdelen van de Bitsing-methode. Je maakt een eigen Doelplan en krijgt antwoord op de prangende vraag ‘wat je moet gaan doen om de Continuïteits- en Groeidoelen te behalen’ van het bedrijf, de instelling of organisatie waar je werkzaam zijn.

Hieronder kun je de verse Studiegids in de mail ontvangen.

Opleiding A zal snel worden opgevolgd door Bitsing opleiding B. Deze leidt op in executie van Bitsing en in het bijzonder hoe je het Bitsing Doel-plan effectief uitvoert.

Tenslotte eindigt dit najaar met Bitsing opleiding C. De opleiding Bitsing management en monitoring, die ervoor zorgt dat al hetgeen Bitsing voorschrijft te doen, ook consequent door alles en iedereen wordt gedaan. Om het ‘n vanzelfsprekend vast onderdeel van het dagelijks denken en handelen te maken. Deze opleiding legt fundament om doorlopend Continuïteits- en Groeidoelen te bereiken. Als we namelijk aan een ding een hekel hebben dan is het wel dat het resultaat van noeste arbeid in een la verdwijnt.

De Studiegidsen voor Bitsing opleiding B en C rollen binnenkort van de pers. Hieronder kun je aangeven welke van de twee, of beide je gemaild wilt hebben.

Voor wie zijn de opleidingen bedoeld?

Nu denk je dat er een fraaie lijst komt met functies als bedrijfseigenaren, financiële-, commerciële-, operationele en hr managers, marketing, sales, after sales, ZZP-ers, starters. Maar ho…nu staat die er toch. Terwijl Bitsing er voor iedereen is. Omdat iedereen in een bedrijf, een instelling of andere organisatie de rol van zijn leven speelt bij het waarborgen van de continuïteit en de groei. Dan is het prettig als iedereen ook weet wat, hoe en waarmee je dat doet!
Hoe klein ieders rol soms ook lijkt is die van iedereen heel erg groot. En dat wordt tijdens de opleidingen wel heel erg duidelijk.

Visie op opleiden

Opleiden heeft pas zin als je er echt iets aan hebt. Daarom zeggen wij altijd: kennis haal je wel uit de boeken, maar ervaring in de praktijk. Iedereen die een Bitsing opleiding doet wordt opgeleid in de praktijk. Je gaat met hetgeen je leert meteen aan de slag. Om er echt wat aan te hebben en met een grote dosis ervaring de deur uit gaat. Nou, de deur uit ook weer niet elke keer. Want, de opleidingen gaan online.

Dus pak die bak koffie, dat lekkere kopje thee of wat je ook wilt…we gaan met Bitsing doelen bereiken!

Dus nog even samengevat:

  • Bitsing opleiding A. Maak je eigen Bitsing Continuïteits- en Groeiplan voor het bedrijf, de instelling of andere organisatie waar je werkt en ontdek wat er nodig is om de Continuïteits- en Groeidoelen te behalen. Want, dat te weten voorkomt zweten.
  • Bitsing opleiding B. Zet de woorden van het Continuïteits- en Groeiplan om in concrete daden en leer hoe en waarmee je het plan uitvoert. Met de juiste actie, actie, en nog eens actie krijg je de juiste reactie!
  • Bitsing opleiding C. Leer de uitrol van de Bitsing activiteiten-programma’s te managen en te monitoren, zodat je zeker weet dat het allemaal gaat gebeuren. En goed ook!

Mail mij de Studiegids

Click & Pay: online Bitsing video’s en podcasts

Categories Geen categoriePosted on

Binnenkort start de Bitsing Academy met korte opleidingen en trainingen die online via video en podcast zijn te volgen volgens het ‘click & pay-principe’.

Dat gaat als volgt:

  • je opent een website van een opleidingsinstituut,
  • gaat naar de categorie ‘Bitsing’,
  • klikt op een video of podcast voor een Bitsing-advies, opleiding of training
  • betaalt een klein bedrag
  • en kunt direct de video of podcast openen

Het ‘Bitsing ClickPay-programma’ is opgezet om de Bitsing-methode voor iedereen toegankelijk te maken. Het zal de snelste manier zijn om op een professionele wijze de Bitsing-methode toe te passen.

Gratis: Aidan McCullen – host of the Best podcast nominated ‘Innovation Show’ about ‘How the Bitsing Methodology enables you to reach any Goal…even if you are looking for the love of your life’.

De Podcast:
Via Spotify
Via Youtube

Zo komen er video’s en podcasts voor het toepassen van Bitsing, maken en uitvoeren van een eigen Bitsing-plan, maar ook die bijzondere deeltrajecten van Bitsing behandelen, zoals ‘hoe je jezelf en je organisatie 25% efficiënter laat werken’, ‘het vinden van wat je organisatie niet kopieerbaar maakt’, ‘het voorkomen van financiële debacles’, ‘het voorspellen van resultaten en rendementen’, het meest succesvolle actieprioriteitenplan’ en veel meer.

Eenmaal klaar, dan zullen er 18 video’s beschikbaar zijn.

Als je hieronder je email achterlaat dan krijg je vanzelf bericht wanneer de video’s en podcasts de lucht in gaan.

Hou mij op de hoogte!