Link voor Frans de Groot’s Bitsing inspiratie webinar

Categories Geen categoriePosted on

Ik ben bij de Bitsing Inspiratie sessie

De Bitsing Companies

Categories Geen categoriePosted on

Zij zijn de contactpersonen om je met raad en daad verder te helpen!

 • Bitsing Worldwide
  John Holloway (Amsterdam), Simon Little (London)
  john@bitsing.com
  Simon@bitsing.com
  Bitsingworldwide.com
  Krijn Taconiskade 368 – 370
  1087 HW Amsterdam
  The Netherlands
  info@bitsing.com
 • The Bitsing Company Dublin
  Noel Quinn, Camillus O’Brien
  Noel@bitsing.ie
  Camillus@bitsing.ie
  Bitsing.ie
  Unit 10 kinsealy Business Park Malahide,
  Co.Dublin
  info@bitsing.ie
 • Bitsing Academy
  Mike Visser
  Mike@bitsingacademy.nl
  Bitsingacademy.com
  Krijn Taconiskade 410
  1087 HW Amsterdam
  Info@bitsingacademy.com

Terug naar ‘informatie’

Strippenkaart advies & coaching

Categories Geen categoriePosted on

Het gaat hier over flexibel inzetbare Bitsing coaching-sessies van elk 3 tot maximaal 4 uur).

Flexibele coaching, zoals de naam al zegt, maakt het mogelijk om op afroep coaching sessies te boeken en de inhoud zelf te bepalen. Bij flexibele coaching is sprake van dagdelen van elk drie tot maximaal vier uur coaching, online of fysiek op locatie. Gedurende de sessies kan alles met betrekking tot Bitsing aan bod komen.

Flexibele coaching gaat in de vorm van strippenkaarten. Er zijn er drie, die elk een serie van sessies (strippen) vertegenwoordigen. Zo is er een strippenkaart met 4, 8 en 12 coaching-sessies.

De strippen plan je zelf op elk gewenst moment in de agenda.


Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Persoonlijke coaching (na de start)

Categories Geen categoriePosted on

Met persoonlijke coaching voer je alle aspecten van Bitsing snel en goed uit. Het succes van de fraaiste strategieën zit immers in de kwaliteit van de uitvoering. Met een gecertificeerde Bitsing professional ben je ervan verzekerd dat dit tot in de punten perfect gebeurt. In de wandelgangen noemt men het ook wel BOE: Bitsing Operational Excellence!

Via een vast traject van werkzaamheden komen de volgende aspecten aanbod:

 1. Realisatie Periode Doelplan (voor het behalen van het Continuïteit- en Groeidoel voor een korte opeenvolgende periode).
 2. Interne Organisatie Optimalisatie (alle neuzen dezelfde kant op met juiste focus, optimale inzet van medewerkers en arbeidstijd en optimalisatie interne processen).
 3. Vormgeven van Niet Kopieerbare Boodschappen (primair voor de marketing, sales en aftersales medewerkers).
 4. Ontwikkeling van Effectieve Bitsing Actieprogramma-ideeën (al dan niet met externe hulp).
 5. Realisatie van Bitsing Programma Management Kalender. Lekker makkelijk om te zien wat er wanneer en waarmee gedaan gaat worden.
 6. Opzet pilot (een test) met meet, registratie, rapportage en monitoring systeem teneinde de bijzondere effecten van Bitsing ‘in het overzichtelijk klein’ te ervaren.
 7. Instructies Bitsing taken en kpi’s aan operationele teams.

Na afloop van het traject kan het behalen van je Continuïteit- en bij voorkeur ambitieuze Groeidoel niet meer mis gaan…Champagne!


Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Training

Categories Geen categoriePosted on

De Bitsing trainingen zijn er voor als je louter getraind wilt worden in een afzonderlijk onderdeel van Bitsing om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Je grijpt een van de zeven onderdelen van Bitsing aan en voert deze na de training zelf uit.

Bijvoorbeeld deze:

 1. Continuïteit- en Groeidoelen formuleren en strategische keuzes maken op basis van feiten.
 2. Markten benaderen met hetgeen je niet kopieerbaar maakt en communiceren met niet kopieerbare boodschappen.
 3. Een actie prioriteitenplan waarmee alles uit iedereen in doelgroepen wordt gehaald
 4. Het effectief maken van activiteiten programma’s.
 5. Het voorspellen van resultaten van programma-activiteiten en financiële rendementen.
 6. Het maken van korte periode Garantie Continuïteit- en Groeiplannen.
 7. Organisatie efficiëntie optimalisatie.
 8. Vormgeven van niet kopieerbare boodschappen.
 9. Realisatie van creatieve ideeën op basis van het BITSER-model.
 10. Samenstellen van een Programma Management Kalender op basis van het BITSER-model.
 11. Het opzetten van een pilot en management meet en monitoring-systeem op basis van de Bitsing-methode.
 12. Het instrueren van strategische en operationeel uitvoerende teams met op van Bitsing afgeleide taken en kpi’s.

Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Workshops

Categories Geen categoriePosted on

Als je met Bitsing begint of begonnen bent en je wilt een van de deel-onderwerpen uitdiepen, dan kun je daarvoor workshops bijwonen. Je kiest hiervoor als je een specifiek vraagstuk hebt en dat samen met en onder begeleiding van een Bitsing master wilt aanpakken, met direct bruikbaar en praktisch uitvoerbaar antwoord op het vraagstuk.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • hoe doe ik mijzelf en mijn medewerkers doelgericht werken?
 • hoe blijf ik focussen op harde feiten?
 • hoe richt ik mijn organisatie het meest efficient in?
 • Waar mag je wel en geen arbeidstijd aan besteden?
 • hoe diep ik mijn niet kopieerbaarheid uit en win ik de strijd van de concurrenten?
 • hoe zorg ik ervoor dat ik klanten werf en behoud zonder aan de verkoopprijs te tornen?
 • hoe maak ik een BITSER management kalender?
 • hoe maak ik alle acties van mijn organisasties effectief?
 • hoe geef ik mijn medewerkers taken en kpi’s mee?

Om er ter stimulans enkelen te noemen.

Welk vraagstuk je ook hebt. Er is altijd een onderdeel in de Bitsing methode die je het antwoord geeft.


Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Bitsing hulpprogramma’s voor grote organisaties

Categories Geen categoriePosted on

Ben je werkzaam bij een bedrijf, instelling of andere organisatie met meer dan 250 werknemers vraag dan onderaan deze pagina de pdf aan met achtergrondinformatie over een of meer van de volgende Bitsing hulpmiddelen.

INSPIRATIE | INTRODUCTIE IN DE WERELD VAN BITSING

Voor als je gedurende een vol anderhalf uur door de grondlegger van Bitsing, Frans de Groot geïntroduceerd wilt worden in de bijzondere Wereld van Bitsing. In de complete theorie en praktijk. Wat het is, hoe het werkt en vooral wat het voor anderen heeft gedaan.

Voor als je een specifiek vraagstuk of uitdaging binnen je eigen organisatie hebt, waar je een van de zeven principes van Bitsing (zie einde document) perfect op los kunt laten. Denk aan onderwerpen als juiste doelen stellen, of focusseren op feiten, of de effecten van niet kopieerbaar zijn, of resultaten van je werkzaamheden voorspellen, etc.). Een lezing is de snelste manier om de uitdaging die je hebt in een ander licht te plaatsen.

Om zijn Bitsing-methode te introduceren bij het grote publiek schreef grondlegger Frans de Groot de #1 managementboek bestseller ‘Bitsing. Garanties voor Groei’ en voor de internationale markt het boek ‘The Seven Laws of Guaranteed Growth’. Inmiddels worden zijn boeken in meer dan 172 landen verkocht. Handige verdiepende naslagwerken voor als je zelf met Bitsing bezig bent, of onder begeleiding van een van de hulpprogramma’s.

COMPLEET TRAJECT | BITSING VAN A TOT Z VOLTOOIEN

Een persoonlijk begeleidingstraject is geschikt als je alle facetten van Bitsing onder professionele begeleiding wilt toepassen zonder betrokken werknemers extra te belasten. Het type coaching is bepaald door de fase van implementatie waarin je bent aanbeland. Zo is er een gestructureerd vast coaching-traject bij het maken van het Bitsing doelplan (fase 1), en bij de optimalisatie en realisatie activiteitenprogramma’s (fase 2), en bij het managen en monitoren van de uitrol van Bitsing gerelateerde activiteiten (fase 3).

Voor als je medewerkers in zeven lessen opgeleid wilt zien worden in de theorie die achter Bitsing en zijn modellen schuilgaan. Opleiding A: maak je eigen Bitsing doelplan. Opleiding B: optimaliseer interne processen en en realiseer Bitsing activiteitenprogramma’s. Opleiding C: leer Bitsing actieprogramma’s te managen en monitoren.

Deelnemen kan in-company binnen de eigen organisatie met de eigen collega’s of in een groep met participanten uit uiteenlopende organisaties (maximaal 10).

DEELTRAJECT | UITGELICHT ONDERDEEL VAN BITSING

Voor als je een specifiek vraagstuk hebt en een afzonderlijk onderwerp van Bitsing wilt aanpakken en dat samen met en onder begeleiding van een Bitsing master wilt uitvoeren.

Voor als je louter getraind wilt worden in een afzonderlijk onderdeel van Bitsing om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Je grijpt een van de zeven onderdelen van Bitsing aan en voert deze na de training zelf uit.

Voor als je op afroep advies en coaching wilt hebben, en de keuze over het aantal momenten dat dit nodig denkt te hebben.


Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Bitsing opleiding B (na de start)

Categories Geen categoriePosted on

Bitsing Opleiding B met post-hbo-certificaat
De opleiding die gaat over de opvolging van de uitkomsten van je Bitsing plan bestaat uit zeven online lessen van elk 2 uur. Elke les behandelt een van de operationele modules:

Les 1. Bitsing plan transformeren naar plan voor behalen korte termijn doel

Les 2. Optimaliseren interne organisatie en processen

Les 3. Vormgeven van de niet kopieerbare marktbewerking

Les 4. Creatieve ontwikkeling van BITSER-ideeën

Les 5. Realisatie van Programma Management kalender

Les 6. Opzet pilot (test) en meet, registratie en monitoring systeem

Les 7. Kpi/taken instructies operationele teams

Na elke les ga je met een opdracht naar huis om zelf met de praktische tools aan het werk te gaan. Stapsgewijs voer je je eigen Bitsing doel plan uit. 

Praktijkvoorbeelden geven een verhelderend blik op de werking van de tools.

Onder begeleiding en in een kleine groep mede participanten werk je vanuit het actief leer principe aan de opdrachten waarbij de uitkomsten van jouw eigen plan centraal staan. Sturend op resultaat!


Werkplannen Bitsing fase 2: Bitsing uitvoering

Bitsing opleiding A – starten met Bitsing

Persoonlijke coaching

Categories Geen categoriePosted on

Met persoonlijke coaching is Bitsing snel en goed geïmplementeerd. Een gecertificeerd Bitsing professional (Bitseteer) neemt namelijk al het werk uit handen en ontwikkeld jouw Bitsing Doelplan en helpt iedere betrokken medewerker bij de uitvoering.

Om te Starten (Bitsing-plan)

Via een vast gestructureerd stappenplan ontwikkelt de Bitseteer het Bitsing Doelplan voor jouw bedrijf, instelling of andere organisatie. De Bitseteer doet de analyses, resultaten verwerking, concluderende analyses en rapportages. Het enige dat van jou en je collega’s is verwacht is het verstrekken van informatie.

Na afloop van het 7-stappen-traject (want dat is het) krijgen de betrokken medewerkers een training rondom de praktische tools, waarmee zij de woorden van het Bitsing-plan transformeren naar daden. Continuïteits- en Groeidoel bereikt!

Na de Start (executie)

Met persoonlijke coaching helpt de Bitseteer het Bitsing-plan snel en goed uit te voeren, zodat de doelen ook daadwerkelijk worden bereikt. Het succes van de fraaiste plannen en strategieën zit immers in de kwaliteit van de uitvoering, de executie. De gecertificeerde Bitsing professional is de verzekering dat dit tot in de punten perfect gebeurt. In de wandelgangen noemt men dit uitvoerende traject ook wel BOE: Bitsing Operational Excellence!

Via een serie van modules en werkzaamheden komen de volgende onderdelen aanbod:

 1. Realisatie Periode Doelplan (voor het behalen van het Continuïteit- en Groeidoel voor een korte opeenvolgende periode).
 2. Interne Organisatie Optimalisatie (alle neuzen dezelfde kant op met juiste focus, optimale inzet van medewerkers en arbeidstijd en optimalisatie interne processen).
 3. Vormgeven van Niet Kopieerbare Boodschappen (primair voor de marketing, sales en aftersales medewerkers).
 4. Ontwikkeling van Effectieve Bitsing Actieprogramma-ideeën (al dan niet met externe hulp).
 5. Realisatie van Bitsing Programma Management Kalender. Lekker makkelijk om te zien wat er wanneer en waarmee gedaan gaat worden.
 6. Opzet pilot (een test) met meet, registratie, rapportage en monitoring systeem teneinde de bijzondere effecten van Bitsing ‘in het overzichtelijk klein’ te ervaren.
 7. Instructies Bitsing taken en kpi’s aan operationele teams.

Na afloop van het traject kan het behalen van je Continuïteit- en bij voorkeur ambitieuze Groeidoel niet meer mis gaan…Champagne!


Mail mij het stappenplan van persoonlijke coaching


Aan de slag met Bitsing

Categories Geen categoriePosted on

Bitsing is er voor iedereen. Hier vind je alles om met Bitsing te starten en door te gaan!

Mail mij de Studiegids