Persoonlijke coaching

Categories Geen categoriePosted on

Met persoonlijke coaching is Bitsing snel en goed geïmplementeerd. Een gecertificeerd Bitsing professional (Bitseteer) neemt namelijk al het werk uit handen en ontwikkeld jouw Bitsing Doelplan en helpt iedere betrokken medewerker bij de uitvoering.

Om te Starten (Bitsing-plan)

Via een vast gestructureerd stappenplan ontwikkelt de Bitseteer het Bitsing Doelplan voor jouw bedrijf, instelling of andere organisatie. De Bitseteer doet de analyses, resultaten verwerking, concluderende analyses en rapportages. Het enige dat van jou en je collega’s is verwacht is het verstrekken van informatie.

Na afloop van het 7-stappen-traject (want dat is het) krijgen de betrokken medewerkers een training rondom de praktische tools, waarmee zij de woorden van het Bitsing-plan transformeren naar daden. Continuïteits- en Groeidoel bereikt!

Na de Start (executie)

Met persoonlijke coaching helpt de Bitseteer het Bitsing-plan snel en goed uit te voeren, zodat de doelen ook daadwerkelijk worden bereikt. Het succes van de fraaiste plannen en strategieën zit immers in de kwaliteit van de uitvoering, de executie. De gecertificeerde Bitsing professional is de verzekering dat dit tot in de punten perfect gebeurt. In de wandelgangen noemt men dit uitvoerende traject ook wel BOE: Bitsing Operational Excellence!

Via een serie van modules en werkzaamheden komen de volgende onderdelen aanbod:

  1. Realisatie Periode Doelplan (voor het behalen van het Continuïteit- en Groeidoel voor een korte opeenvolgende periode).
  2. Interne Organisatie Optimalisatie (alle neuzen dezelfde kant op met juiste focus, optimale inzet van medewerkers en arbeidstijd en optimalisatie interne processen).
  3. Vormgeven van Niet Kopieerbare Boodschappen (primair voor de marketing, sales en aftersales medewerkers).
  4. Ontwikkeling van Effectieve Bitsing Actieprogramma-ideeën (al dan niet met externe hulp).
  5. Realisatie van Bitsing Programma Management Kalender. Lekker makkelijk om te zien wat er wanneer en waarmee gedaan gaat worden.
  6. Opzet pilot (een test) met meet, registratie, rapportage en monitoring systeem teneinde de bijzondere effecten van Bitsing ‘in het overzichtelijk klein’ te ervaren.
  7. Instructies Bitsing taken en kpi’s aan operationele teams.

Na afloop van het traject kan het behalen van je Continuïteit- en bij voorkeur ambitieuze Groeidoel niet meer mis gaan…Champagne!


Mail mij het stappenplan van persoonlijke coaching