Introductie

De wetenschappelijke definitie van Bitsing: 

Bitsing is een wetenschappelijke managementmethode waarmee bedrijven, organisaties, instellingen, werknemers en individuele personen probleemloos hun doelstellingen bereiken, met een vooraf voorspeld resultaat en rendement op de activiteiten, die Bitsing hun ten behoeve van het behalen van de doelstellingen zegt waar te maken.

Kort gezegd: Bitsing betekent ontegenzeggelijk doel bereiken, met een vooraf voorspeld resultaat en rendement.

Garanties voor groei


Prof. Dr. J.A.M. Vennix, Professor Emeritus of Research Methodology and System Dynamics at Radboud University. Former executive director of the Erasmus Mundus European Master’s Program in System Dynamics (EMSD)

“Consequently there was an outcome that was significantly higher than the objective.”