De meest toegepaste methode voor het borgen van continuïteit

Categories Geen categoriePosted on

De continuïteit van een organisatie is van vitaal belang voor het voortbestaan ervan. Het behouden van de stabiliteit en het succes van een bedrijf of instelling is een grote uitdaging, vooral in tijden van verandering en onzekerheid. Daarom is het van cruciaal belang dat bedrijven en organisaties een methode hebben om hun continuïteit te waarborgen.


Een van de meest effectieve methoden voor het borgen van continuïteit is de Bitsing-methode. Deze methode is ontwikkeld door Frans de Groot en wordt wereldwijd toegepast. De Bitsing-methode is gebaseerd op een wetenschappelijke benadering van het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De methode richt zich op het verhogen van de productiviteit en het verminderen van verspilling en kosten, om zo de continuïteit van de organisatie duurzaam te waarborgen.

Een belangrijk onderdeel van de Bitsing-methode is het creëren van een duidelijke strategie en visie voor de organisatie. Door een heldere koers te bepalen en deze actief te communiceren naar alle medewerkers, kunnen organisaties ervoor zorgen dat iedereen in de organisatie zich richt op hetzelfde doel. Dit vergroot niet alleen de betrokkenheid van medewerkers, maar zorgt er ook voor dat iedereen in de organisatie bijdraagt aan het behalen van de strategische doelen.

Een ander belangrijk aspect van de Bitsing-methode is het meten en analyseren van de prestaties van de organisatie. Door continu te meten en te analyseren hoe de organisatie presteert, kunnen zwakke plekken en verbeter-mogelijkheden worden geïdentificeerd. Hierdoor kan de organisatie tijdig ingrijpen om haar prestaties te verbeteren en haar continuïteit te waarborgen.

Daarnaast richt de Bitsing-methode zich op het werven van klanten en optimaliseren van de klanttevredenheid. Door te focussen op de behoeften van klanten en deze centraal te stellen in de bedrijfsvoering, kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze blijven voldoen aan de eisen van klanten en dat klanten loyaal blijven aan de organisatie. Dit is van groot belang voor de continuïteit van de organisatie, omdat klanten een belangrijke bron van inkomsten zijn.

Naast het optimaliseren van de klanttevredenheid, richt de Bitsing-methode zich ook op het werven van toptalent en het optimaliseren van de medewerkerstevredenheid.


De Bitsing-methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en omvat 7 bewezen stappen, die elkaar opvolgen en elkaar versterken om de continuïteit te borgen.

Een van de stappen is het identificeren van de kritieke succesfactoren van de organisatie. Dit zijn de factoren die van cruciaal belang zijn voor het succes van de organisatie en waarop de organisatie zich moet richten om haar continuïteit te waarborgen.

Een van de belangrijkste principes van Bitsing is dat een organisatie zich moet richten op het bereiken van haar doelen door middel van een gestructureerd proces. Dit proces bestaat uit een aantal fasen, waaronder het vaststellen van de doelen en de belangrijkste succesfactoren, het opstellen van een plan om deze doelen te bereiken, en het monitoren en bijsturen van de voortgang.

Een ander belangrijk aspect van Bitsing is dat het gericht is op het optimaliseren van de prestaties van de organisatie. Dit wordt gedaan door te werken aan de belangrijkste succesfactoren die de prestaties van de organisatie beïnvloeden. Deze factoren worden geïdentificeerd en geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat de organisatie haar doelen kan bereiken en haar continuïteit kan waarborgen.

Bitsing omvat ook een aantal strategieën om ervoor te zorgen dat medewerkers van een organisatie zich inzetten voor het behoud van de continuïteit. Het is belangrijk dat medewerkers begrijpen wat de doelen van de organisatie zijn en hoe hun werkzaamheden bijdragen aan het behalen van deze doelen. Dit kan worden bereikt door middel van training, communicatie en beloningssystemen.

Een ander belangrijk aspect van Bitsing is dat het gericht is op het meten van de prestaties van de organisatie. Dit wordt gedaan door middel van Bitsing Performance Insights (BPI’s) die specifiek zijn ontworpen om de prestaties van de organisatie te meten en te verbeteren. Door regelmatig de prestaties van de organisatie te meten, kan de organisatie snel reageren op veranderingen in de omgeving en haar strategieën bijsturen om haar doelen te bereiken en haar continuïteit te waarborgen.


Een van de belangrijkste voordelen van de Bitsing-methode is dat het een gestructureerde aanpak biedt voor het borgen van de continuïteit van een organisatie. Het helpt organisaties om hun doelen te bereiken en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving. Door middel van Bitsing kan een organisatie haar prestaties verbeteren en haar continuïteit waarborgen, waardoor het bedrijf of de instelling kan blijven groeien en bloeien.

Waarom is continuïteit zo belangrijk voor organisaties?