Starten

Bitsing is er voor iedereen. Dus voor iedereen is er ook een manier om bij de start geholpen te worden. Bijvoorbeeld, om de eerste stap te zetten, je Bitsing doelplan te maken en daarmee de antwoorden te krijgen op wat je te doen staat om de Continuïteit- en Groeidoelen te helpen behalen:

Aan de hand van deze hulpmiddelen krijg je de antwoorden op de zeven succesbepalende principes van Bitsing:

  1. Het doel (de eindbestemming) dat de Continuïteit en Groei van je organisatie borgt.
  2. De focusstrategie (de richting die je gaat volgen) met welke op feiten gefundeerde keuzes, prioriteiten en focus stellen het bereiken van het doel zeker.
  3. De positionering (voor de marktbenadering) wat maakt je organisatie niet-kopieerbaar en geeft de concurrentie het absolute nakijken.
  4. De tactiek met de mix van actieprioriteiten die de echte obstakels in de markten en doelgroepen stuk-voor-stuk wegnemen.
  5. De operationele uitvoering, welke aangeeft hoe en waarmee je invulling geeft aan elke actie om maximaal effect te scoren.
  6. De resultaatgarantie met de voorspelling van enerzijds het te bereiken aantal personen voor de programma-activiteiten en anderzijds het te verwachten resultaat.
  7. De rendementswaarborg met een voorspelling van wat je op de bankrekening kunt bijschrijven en hoeveel geld je overhoudt als al het voorgaande is opgevolgd.

Na de start