Link voor Frans de Groot’s Bitsing inspiratie webinar

Categories Geen categoriePosted on

Stuur mij de link voor het Bitsing Inspiratie webinar

De Bitsing Companies

Categories Geen categoriePosted on

Zij zijn de contactpersonen om je met raad en daad verder te helpen!

 • Bitsing Worldwide
  John Holloway (Amsterdam), Simon Little (London)
  john@bitsing.com
  Simon@bitsing.com
  Bitsingworldwide.com
  Krijn Taconiskade 368 – 370
  1087 HW Amsterdam
  The Netherlands
  info@bitsing.com
 • The Bitsing Company Dublin
  Noel Quinn, Camillus O’Brien
  Noel@bitsing.ie
  Camillus@bitsing.ie
  Bitsing.ie
  Unit 10 kinsealy Business Park Malahide,
  Co.Dublin
  info@bitsing.ie
 • Bitsing Academy
  Mike Visser
  Mike@bitsingacademy.nl
  Bitsingacademy.com
  Krijn Taconiskade 410
  1087 HW Amsterdam
  Info@bitsingacademy.com

Terug naar ‘informatie’

De Bitsing methode

Categories Featured, Geen categoriePosted on

Sinds zijn ontdekking in 1993 richt de Bitsing methode zich op het behalen van continuïteits- en groei doelen. Het is daarmee de oudste en meest ervaren methode ter wereld voor het borgen van de continuïteit van bedrijven, instellingen en andere organisaties. 

‘Results regularly and significantly exceeded objectives.’

Prof. Dr Jac Vennix – former director, European Master in System Dynamics program

Beproefd en bewezen

De Bitsing methode is een beproefd onderdeel van het wetenschappelijke Europese wetenschappelijke masterprogramma en al meer dan 25 jaar bewezen in de dagelijkse praktijk van talloze bedrijven, instellingen, organisaties en personen in alle uithoeken van de wereld. 

De onuitputtelijke recensies van multinationals tot en met de kleinste start-up, van bedrijfseigenaren, ceo’s, cfo’s, coo’s, directors en managers van alle afdelingen en de medewerkers die er dagelijks mee werken onderstrepen telkens weer dat continuïteits- en groeidoelstellingen probleemloos met behulp van Bitsing worden gehaald. Zelfs in de meest moeilijke marktomstandigheden. Dat er groei is te halen die voor onmogelijk haalbaar wordt geacht…zoals bij enkelen soms met het magische groeipercentage van 300.

Wat ze met elkaar gemeen hadden lees je hieronder.

De zeven Bitsing principes

Allemaal hebben ze met elkaar gemeen dat ze de zeven revolutionaire en succesbepalende factoren die Bitsing hebben gemaakt, hebben toegepast. De zeven principes van Bitsing. Dit zijn ze samengevat. 

 • Principe 1. Allereerst namen ze een continuïteits-doel als richtpunt, dat cruciaal is voor het voortbestaan van de organisatie.
 • Principe 2. Ze zorgden ervoor dat dit doel kon worden bereikt door te focussen op harde relevante feiten (een focusstrategie die aannames uitsluit).
 • Principe 3. Ze maakten de bewerking van hun markten en doelgroepen onverslaanbaar en gaven anderen daarmee het nakijken (een positionering gebaseerd op niet kopieerbaarheid).
 • Principe 4. Ze haalden alles uit iedere persoon in hun doelgroepen om zodoende maximaal resultaat te scoren (een tactiek met een mix van relevante actie prioriteiten).
 • Principe 5. Ze implementeerden louter nog effectieve activiteitenprogramma’s, intern en extern (gebaseerd op een werkzame operatie).
 • Principe 6. Ze voorspelden de resultaten van hun programma-activiteiten alvorens ze uit te rollen (kpi’s gefundeerd op een vooraf voorspeld resultaat).
 • Principe 7. En tenslotte verzekerden ze zich van positief financieel rendement door minder geld aan hun activiteiten te besteden dan dat ze zouden opbrengen (budgetteringen gericht op rendement).

De Bitsing Hulpprogramma’s

Strippenkaart advies & coaching

Categories Start NowPosted on

Het gaat hier over flexibel inzetbare Bitsing coaching-sessies van elk 3 tot maximaal 4 uur).

Flexibele coaching, zoals de naam al zegt, maakt het mogelijk om op afroep coaching sessies te boeken en de inhoud zelf te bepalen. Bij flexibele coaching is sprake van dagdelen van elk drie tot maximaal vier uur coaching, online of fysiek op locatie. Gedurende de sessies kan alles met betrekking tot Bitsing aan bod komen.

Flexibele coaching gaat in de vorm van strippenkaarten. Er zijn er drie, die elk een serie van sessies (strippen) vertegenwoordigen. Zo is er een strippenkaart met 4, 8 en 12 coaching-sessies.

De strippen plan je zelf op elk gewenst moment in de agenda.


Werkplannen Bitsing fase 2: Bitsing uitvoering

Persoonlijke coaching (na de start)

Categories Geen categorie, Start NowPosted on

Met persoonlijke coaching voer je alle aspecten van Bitsing snel en goed uit. Het succes van de fraaiste strategieën zit immers in de kwaliteit van de uitvoering. Met een gecertificeerde Bitsing professional ben je ervan verzekerd dat dit tot in de punten perfect gebeurt. In de wandelgangen noemt men het ook wel BOE: Bitsing Operational Excellence!

Via een vast traject van werkzaamheden komen de volgende aspecten aanbod:

 1. Realisatie Periode Doelplan (voor het behalen van het Continuïteit- en Groeidoel voor een korte opeenvolgende periode).
 2. Interne Organisatie Optimalisatie (alle neuzen dezelfde kant op met juiste focus, optimale inzet van medewerkers en arbeidstijd en optimalisatie interne processen).
 3. Vormgeven van Niet Kopieerbare Boodschappen (primair voor de marketing, sales en aftersales medewerkers).
 4. Ontwikkeling van Effectieve Bitsing Actieprogramma-ideeën (al dan niet met externe hulp).
 5. Realisatie van Bitsing Programma Management Kalender. Lekker makkelijk om te zien wat er wanneer en waarmee gedaan gaat worden.
 6. Opzet pilot (een test) met meet, registratie, rapportage en monitoring systeem teneinde de bijzondere effecten van Bitsing ‘in het overzichtelijk klein’ te ervaren.
 7. Instructies Bitsing taken en kpi’s aan operationele teams.

Na afloop van het traject kan het behalen van je Continuïteit- en bij voorkeur ambitieuze Groeidoel niet meer mis gaan…Champagne!


Werkplannen Bitsing fase 2: Bitsing uitvoering

Training

Categories Start NowPosted on

De Bitsing trainingen zijn er voor als je louter getraind wilt worden in een afzonderlijk onderdeel van Bitsing om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Je grijpt een van de zeven onderdelen van Bitsing aan en voert deze na de training zelf uit.

Bijvoorbeeld deze:

 1. Continuïteit- en Groeidoelen formuleren en strategische keuzes maken op basis van feiten.
 2. Markten benaderen met hetgeen je niet kopieerbaar maakt en communiceren met niet kopieerbare boodschappen.
 3. Een actie prioriteitenplan waarmee alles uit iedereen in doelgroepen wordt gehaald
 4. Het effectief maken van activiteiten programma’s.
 5. Het voorspellen van resultaten van programma-activiteiten en financiële rendementen.
 6. Het maken van korte periode Garantie Continuïteit- en Groeiplannen.
 7. Organisatie efficiëntie optimalisatie.
 8. Vormgeven van niet kopieerbare boodschappen.
 9. Realisatie van creatieve ideeën op basis van het BITSER-model.
 10. Samenstellen van een Programma Management Kalender op basis van het BITSER-model.
 11. Het opzetten van een pilot en management meet en monitoring-systeem op basis van de Bitsing-methode.
 12. Het instrueren van strategische en operationeel uitvoerende teams met op van Bitsing afgeleide taken en kpi’s.

Werkplannen Bitsing fase 2: Bitsing uitvoering

Workshops ‘na de start’

Categories Start NowPosted on

Als je met Bitsing begonnen bent en je wilt een van de deel-onderwerpen uitdiepen, dan kun je daarvoor workshops bijwonen. Je kiest hiervoor als je een specifiek vraagstuk hebt en dat samen met en onder begeleiding van een Bitsing master wilt aanpakken.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • hoe doe ik mijzelf en mijn medewerkers doelgericht werken?
 • hoe blijf ik focussen op harde feiten?
 • hoe richt ik mijn organisatie het meest efficient in?
 • Waar mag je wel en geen arbeidstijd aan besteden?
 • hoe diep ik mijn niet kopieerbaarheid uit en win ik de strijd van de concurrenten?
 • hoe zorg ik ervoor dat ik klanten werf en behoud zonder aan de verkoopprijs te tornen?
 • hoe maak ik een BITSER management kalender?
 • hoe maak ik alle acties van mijn organisasties effectief?
 • hoe geef ik mijn medewerkers taken en kpi’s mee?

Om er ter stimulans enkelen te noemen.

Welk vraagstuk je ook hebt. Er is altijd een onderdeel in de Bitsing methode die je het antwoord geeft.

Werkplannen Bitsing fase 2: Bitsing uitvoering

Alles over het Bitsing Hulpprogramma!

Categories FeaturedPosted on

Als je met Bitsing aan de slag gaat dan doe je dat om de Continuïteit- en Groeidoelen van je organisatie te behalen.

Wil je dat goed doen, dan doorloop je drie fasen. De ‘wat, hoe en dat-fasen’. Eerst wil je weten ‘wat’ je staat te doen om je doelstellingen te bereiken, vervolgens ‘hoe’ je dat doet en tenslotte ‘dat’ het ook wordt gedaan. Wat, hoe én dat! 
De Bitsing Hulpprogramma’s, zoals die hieronder zijn beschreven helpen al die honderdduizenden organisaties en mensen die Bitsing bedrijven bij het een probleemloze implementatie. Eerst iets over de drie fasen van Bitsing implementatie.

De drie fasen van Bitsing implementatie
Wat, hoe én dat. Met elke fase bereik je Continuïteit- en Groeidoelen. Maar, hoe verder je in de uitvoering van de fasen bent, des te sneller en makkelijker je het bereiken van de doelen af gaat.

Wist je dat na het afronden van alle drie de Bitsing fasen het behalen van een groei van omzet- en rendement van meer dan 30% eerder regel is dan uitzondering? En dat er enkele zelfs explosief groeien, soms met het precieze magische percentage van 300? 

FASE 1 | WAT
Deze analysefase gaat met data aan de slag en ontwikkelt het Bitsing doelplan. Dat is het plan dat antwoorden geeft op de zeven succesbepalende principes van Bitsing (zie einde document) en blootlegt wat nodig is om bij het doel aan te komen.

FASE 2 | HOE
Deze optimalisatiefase zet de woorden van het Bitsing plan om in daden; in concrete procesoptimalisaties en interne en externe Bitsing actie-programma’s. Het wat je dient te doen wordt helder in hoe je dat doet.

FASE 3 | DAT
Deze laatste fase is er eentje van aansturen en monitoren van een excellente uitrol van de Bitsing activiteiten.

Naast dat Bitsing de #1 methode is voor het borgen van continuïteit en groei
zijn de boeken stuk voor stuk #1 managementboek bestsellers

Hulpprogramma’s

Voor elk van de drie fasen zijn er hulpprogramma’s die een snelle en foutloze uitvoering borgen, waardoor resultaat telkens direct zichtbaar is. De hulpprogramma’s zijn verdeeld over drie categorieën, namelijk:

 1. om geïnspireerd te worden door de Wereld van Bitsing,
 2. om een compleet Bitsing traject te voltooien of
 3. om een deeltraject van Bitsing op te pakken.

Hieronder vind je de hulpprogramma’s op een rij. Om duidelijkheid te krijgen wat een programma inhoud kun je het desbetreffende werkplan gemaild krijgen als je op het Hulpprogramma klikt.

Ad. 1 INSPIRATIE | INTRODUCTIE IN DE WERELD VAN BITSING

Voor als je gedurende een vol anderhalf uur door de grondlegger van Bitsing, Frans de Groot geïntroduceerd wilt worden in de bijzondere Wereld van Bitsing. In de complete theorie en praktijk. Wat het is, hoe het werkt en vooral wat het voor anderen heeft gedaan.

Voor als je een specifiek vraagstuk of uitdaging binnen je eigen organisatie hebt, waar je een van de zeven principes van Bitsing (zie einde document) perfect op los kunt laten. Denk aan onderwerpen als juiste doelen stellen, of focusseren op feiten, of de effecten van niet kopieerbaar zijn, of resultaten van je werkzaamheden voorspellen, etc.). Een lezing is de snelste manier om de uitdaging die je hebt in een ander licht te plaatsen.

Om zijn Bitsing-methode te introduceren bij het grote publiek schreef grondlegger Frans de Groot de #1 managementboek bestseller ‘Bitsing. Garanties voor Groei’ en voor de internationale markt het boek ‘The Seven Laws of Guaranteed Growth’. Inmiddels worden zijn boeken in meer dan 172 landen verkocht. Handige verdiepende naslagwerken voor als je zelf met Bitsing bezig bent, of onder begeleiding van een van de hulpprogramma’s.

Ad. 2 COMPLEET TRAJECT | BITSING VAN A TOT Z VOLTOOIEN

Een persoonlijk begeleidingstraject is geschikt als je alle facetten van Bitsing onder professionele begeleiding wilt toepassen zonder betrokken werknemers extra te belasten. Het type coaching is bepaald door de fase van implementatie waarin je bent aanbeland. Zo is er een gestructureerd vast coaching-traject bij het maken van het Bitsing doelplan (fase 1), en bij de optimalisatie en realisatie activiteitenprogramma’s (fase 2), en bij het managen en monitoren van de uitrol van Bitsing gerelateerde activiteiten (fase 3).

Voor als je in zeven lessen opgeleid wilt worden in de theorie die achter Bitsing en zijn modellen schuilgaan. Wederom de drie fasen volgend maak je met opleiding A je eigen Bitsing doelplan, met opleiding B optimaliseer en realiseer je Bitsing activiteitenprogramma’s en met opleiding C leer je de actieprogramma’s te managen en monitoren.

Deelnemen kan in een groep met participanten uit uiteenlopende organisaties (maximaal 8) of in company binnen de eigen organisatie met de eigen collega’s.

Ad. 3 DEELTRAJECT | UITGELICHT ONDERDEEL VAN BITSING

Voor als je een specifiek vraagstuk hebt en een afzonderlijk onderwerp van Bitsing wilt aanpakken en dat samen met en onder begeleiding van een Bitsing master wilt uitvoeren.

Voor als je louter getraind wilt worden in een afzonderlijk onderdeel van Bitsing om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Je grijpt een van de zeven onderdelen van Bitsing aan en voert deze na de training zelf uit.

Bitsing opleiding B (na de start)

Categories Start NowPosted on

Bitsing Opleiding B met post-hbo-certificaat
De opleiding die gaat over de opvolging van de uitkomsten van je Bitsing plan bestaat uit zeven online lessen van elk 2 uur. Elke les behandelt een van de operationele modules:

Les 1. Bitsing plan transformeren naar plan voor behalen korte termijn doel

Les 2. Optimaliseren interne organisatie en processen

Les 3. Vormgeven van de niet kopieerbare marktbewerking

Les 4. Creatieve ontwikkeling van BITSER-ideeën

Les 5. Realisatie van Programma Management kalender

Les 6. Opzet pilot (test) en meet, registratie en monitoring systeem

Les 7. Kpi/taken instructies operationele teams

Na elke les ga je met een opdracht naar huis om zelf met de praktische tools aan het werk te gaan. Stapsgewijs voer je je eigen Bitsing doel plan uit. 

Praktijkvoorbeelden geven een verhelderend blik op de werking van de tools.

Onder begeleiding en in een kleine groep mede participanten werk je vanuit het actief leer principe aan de opdrachten waarbij de uitkomsten van jouw eigen plan centraal staan. Sturend op resultaat!


Werkplannen Bitsing fase 2: Bitsing uitvoering

Bitsing opleiding A – starten met Bitsing

Persoonlijke coaching (om te starten)

Categories Start NowPosted on

Met persoonlijke coaching is Bitsing snel en goed geïmplementeerd. Een gecertificeerd Bitsing professional neemt namelijk al het werk uit handen en ontwikkeld jouw Bitsing Doelplan. Via een vast gestructureerd stappenplan doet hij de analyses, resultaten verwerking, concluderende analyses en rapportages. Het enige dat van jou en desgewenst je collega’s is verwacht is informatie.

Na afloop van het traject krijg je een training rondom de praktische tools waarmee je de woorden van het plan transformeert in daden. Continuïteits-doel bereikt!

Mail mij het stappenplan van persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching na de start