De Bitsing methode

Categories Featured, Geen categoriePosted on

Sinds zijn ontdekking in 1993 richt de Bitsing methode zich op het behalen van continuïteits- en groei doelen. Het is daarmee de oudste en meest ervaren methode ter wereld voor het borgen van de continuïteit van bedrijven, instellingen en andere organisaties. 

‘Results regularly and significantly exceeded objectives.’

Prof. Dr Jac Vennix – former director, European Master in System Dynamics program

Beproefd en bewezen

De Bitsing methode is een beproefd onderdeel van het wetenschappelijke Europese wetenschappelijke masterprogramma en al meer dan 25 jaar bewezen in de dagelijkse praktijk van talloze bedrijven, instellingen, organisaties en personen in alle uithoeken van de wereld. 

De onuitputtelijke recensies van multinationals tot en met de kleinste start-up, van bedrijfseigenaren, ceo’s, cfo’s, coo’s, directors en managers van alle afdelingen en de medewerkers die er dagelijks mee werken onderstrepen telkens weer dat continuïteits- en groeidoelstellingen probleemloos met behulp van Bitsing worden gehaald. Zelfs in de meest moeilijke marktomstandigheden. Dat er groei is te halen die voor onmogelijk haalbaar wordt geacht…zoals bij enkelen soms met het magische groeipercentage van 300.

Wat ze met elkaar gemeen hadden lees je hieronder.

De zeven Bitsing principes

Allemaal hebben ze met elkaar gemeen dat ze de zeven revolutionaire en succesbepalende factoren die Bitsing hebben gemaakt, hebben toegepast. De zeven principes van Bitsing. Dit zijn ze samengevat. 

 • Principe 1. Allereerst namen ze een continuïteits-doel als richtpunt, dat cruciaal is voor het voortbestaan van de organisatie.
 • Principe 2. Ze zorgden ervoor dat dit doel kon worden bereikt door te focussen op harde relevante feiten (een focusstrategie die aannames uitsluit).
 • Principe 3. Ze maakten de bewerking van hun markten en doelgroepen onverslaanbaar en gaven anderen daarmee het nakijken (een positionering gebaseerd op niet kopieerbaarheid).
 • Principe 4. Ze haalden alles uit iedere persoon in hun doelgroepen om zodoende maximaal resultaat te scoren (een tactiek met een mix van relevante actie prioriteiten).
 • Principe 5. Ze implementeerden louter nog effectieve activiteitenprogramma’s, intern en extern (gebaseerd op een werkzame operatie).
 • Principe 6. Ze voorspelden de resultaten van hun programma-activiteiten alvorens ze uit te rollen (kpi’s gefundeerd op een vooraf voorspeld resultaat).
 • Principe 7. En tenslotte verzekerden ze zich van positief financieel rendement door minder geld aan hun activiteiten te besteden dan dat ze zouden opbrengen (budgetteringen gericht op rendement).

De Bitsing Hulpprogramma’s

Alles over het Bitsing Hulpprogramma!

Categories FeaturedPosted on

Als je met Bitsing aan de slag gaat dan doe je dat om de Continuïteit- en Groeidoelen van je organisatie te behalen.

Wil je dat goed doen, dan doorloop je drie fasen. De ‘wat, hoe en dat-fasen’. Eerst wil je weten ‘wat’ je staat te doen om je doelstellingen te bereiken, vervolgens ‘hoe’ je dat doet en tenslotte ‘dat’ het ook wordt gedaan. Wat, hoe én dat! 
De Bitsing Hulpprogramma’s, zoals die hieronder zijn beschreven helpen al die honderdduizenden organisaties en mensen die Bitsing bedrijven bij het een probleemloze implementatie. Eerst iets over de drie fasen van Bitsing implementatie.

De drie fasen van Bitsing implementatie
Wat, hoe én dat. Met elke fase bereik je Continuïteit- en Groeidoelen. Maar, hoe verder je in de uitvoering van de fasen bent, des te sneller en makkelijker je het bereiken van de doelen af gaat.

Wist je dat na het afronden van alle drie de Bitsing fasen het behalen van een groei van omzet- en rendement van meer dan 30% eerder regel is dan uitzondering? En dat er enkele zelfs explosief groeien, soms met het precieze magische percentage van 300? 

FASE 1 | WAT
Deze analysefase gaat met data aan de slag en ontwikkelt het Bitsing doelplan. Dat is het plan dat antwoorden geeft op de zeven succesbepalende principes van Bitsing (zie einde document) en blootlegt wat nodig is om bij het doel aan te komen.

FASE 2 | HOE
Deze optimalisatiefase zet de woorden van het Bitsing plan om in daden; in concrete procesoptimalisaties en interne en externe Bitsing actie-programma’s. Het wat je dient te doen wordt helder in hoe je dat doet.

FASE 3 | DAT
Deze laatste fase is er eentje van aansturen en monitoren van een excellente uitrol van de Bitsing activiteiten.

Naast dat Bitsing de #1 methode is voor het borgen van continuïteit en groei
zijn de boeken stuk voor stuk #1 managementboek bestsellers

Hulpprogramma’s

Voor elk van de drie fasen zijn er hulpprogramma’s die een snelle en foutloze uitvoering borgen, waardoor resultaat telkens direct zichtbaar is. De hulpprogramma’s zijn verdeeld over drie categorieën, namelijk:

 1. om geïnspireerd te worden door de Wereld van Bitsing,
 2. om een compleet Bitsing traject te voltooien of
 3. om een deeltraject van Bitsing op te pakken.

Hieronder vind je de hulpprogramma’s op een rij. Om duidelijkheid te krijgen wat een programma inhoud kun je het desbetreffende werkplan gemaild krijgen als je op het Hulpprogramma klikt.

Ad. 1 INSPIRATIE | INTRODUCTIE IN DE WERELD VAN BITSING

Voor als je gedurende een vol anderhalf uur door de grondlegger van Bitsing, Frans de Groot geïntroduceerd wilt worden in de bijzondere Wereld van Bitsing. In de complete theorie en praktijk. Wat het is, hoe het werkt en vooral wat het voor anderen heeft gedaan.

Voor als je een specifiek vraagstuk of uitdaging binnen je eigen organisatie hebt, waar je een van de zeven principes van Bitsing (zie einde document) perfect op los kunt laten. Denk aan onderwerpen als juiste doelen stellen, of focusseren op feiten, of de effecten van niet kopieerbaar zijn, of resultaten van je werkzaamheden voorspellen, etc.). Een lezing is de snelste manier om de uitdaging die je hebt in een ander licht te plaatsen.

Om zijn Bitsing-methode te introduceren bij het grote publiek schreef grondlegger Frans de Groot de #1 managementboek bestseller ‘Bitsing. Garanties voor Groei’ en voor de internationale markt het boek ‘The Seven Laws of Guaranteed Growth’. Inmiddels worden zijn boeken in meer dan 172 landen verkocht. Handige verdiepende naslagwerken voor als je zelf met Bitsing bezig bent, of onder begeleiding van een van de hulpprogramma’s.

Ad. 2 COMPLEET TRAJECT | BITSING VAN A TOT Z VOLTOOIEN

Een persoonlijk begeleidingstraject is geschikt als je alle facetten van Bitsing onder professionele begeleiding wilt toepassen zonder betrokken werknemers extra te belasten. Het type coaching is bepaald door de fase van implementatie waarin je bent aanbeland. Zo is er een gestructureerd vast coaching-traject bij het maken van het Bitsing doelplan (fase 1), en bij de optimalisatie en realisatie activiteitenprogramma’s (fase 2), en bij het managen en monitoren van de uitrol van Bitsing gerelateerde activiteiten (fase 3).

Voor als je in zeven lessen opgeleid wilt worden in de theorie die achter Bitsing en zijn modellen schuilgaan. Wederom de drie fasen volgend maak je met opleiding A je eigen Bitsing doelplan, met opleiding B optimaliseer en realiseer je Bitsing activiteitenprogramma’s en met opleiding C leer je de actieprogramma’s te managen en monitoren.

Deelnemen kan in een groep met participanten uit uiteenlopende organisaties (maximaal 8) of in company binnen de eigen organisatie met de eigen collega’s.

Ad. 3 DEELTRAJECT | UITGELICHT ONDERDEEL VAN BITSING

Voor als je een specifiek vraagstuk hebt en een afzonderlijk onderwerp van Bitsing wilt aanpakken en dat samen met en onder begeleiding van een Bitsing master wilt uitvoeren.

Voor als je louter getraind wilt worden in een afzonderlijk onderdeel van Bitsing om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Je grijpt een van de zeven onderdelen van Bitsing aan en voert deze na de training zelf uit.

Bitsing fase 1.

Categories FeaturedPosted on

In de eerste fase van Bitsing implementatie zul je te weten komen:

wat je te doen staat om de Continuïteit en Groei van je organisatie te borgen.

Iedereen die met Bitsing gaat starten begint met het verkrijgen van de antwoorden op de zeven succesbepalende basisprincipes van Bitsing.

 1. Wat is het doel dat de Continuïteit en Groei van mijn organisatie waarborgt?
 2. Welke richting dienen ik en mijn medewerkers te volgen teneinde het doel te behalen, en met welke op feiten gefundeerde keuzes, prioriteiten en focus stel ik het bereiken van het doel zeker (de focus strategie)?
 3. Wat maakt mijn organisatie niet-kopieerbaar en geeft de concurrentie het absolute nakijken (de marktbenadering)?
 4. Welke mix van actieprioriteiten neemt alle obstakels die in mijn markten en doelgroepen spelen stuk-voor-stuk weg?
 5. Hoe zorg ik ervoor dat mijn operationele medewerkers de invulling aan de actieprogramma’s geven welke het meest effectief is?
 6. Hoe voorspel ik de resultaten van mijn programma-activiteiten alvorens ze op de markten en doelgroepen los te laten?
 7. Hoe waarborg ik het financiële rendement van mijn activiteiten en houdt ik meer geld van dat ze kosten?

Dit alles komt samen in het zogeheten Bitsing Doelplan. Dat is wat je in de eerste fase van Bitsing implementatie tot stand brengt.

Het perfecte Bitsing Doelplan

Wil je het perfecte en foutloze plan, dan kun je gebruik maken van de volgende Bitsing hulpmiddelen:


Hoe ga je te werk?
Je gaat (al dan niet samen met een Bitsing master) de zeven modellen die achter de Bitsing methode schuilgaan voeden met de kennis en ervaring van jou en je collega’s. Net zoals al die talrijke grote en kleine organisaties die je onder meer hier op deze website vind ook hebben gedaan. Ze zijn allemaal begonnen met het analyseren van hun kennis en ervaring, hebben daarmee de Bitsing-modellen gevoed…en daar hun Bitsing-plan mee samengesteld. Plannen waarbij het te behalen Continuïteit- en Groeidoel zelfs tot in de vele miljarden euro’s reikten.

Als deze analysefase is afgerond weet je wat je te doen staat om de continuïteit en groei te borgen. Je kunt verder naar fase 2, waarin de woorden van je Bitsing plan worden omgezet in concrete daden! Het echte succes van elk Bitsing plan zit ‘m namelijk in executie, executie en nog eens…executie!

Wat anderen over Bitsing te zeggen hebben


Werkplannen Bitsing fase 1: starten met Bitsing

Bitsing fase 2.

Categories FeaturedPosted on

In de tweede fase van Bitsing implementatie zet je de woorden van je Bitsing plan (welke je met fase 1 hebt ontwikkeld) om in concrete…

Daden!

Het wat je dient te doen om de continuïteit en groei van je organisatie te borgen wordt hier getransformeerd naar hoe en waarmee je dat doet.

Het moment is aangebroken om interne processen te optimaliseren en effectieve activiteitenprogramma’s te ontdekken. Zowel extern (ten aanzien van je markten en doelgroepen) als intern (binnen de eigen organisatie). Succesvol je doelen bereiken zit ‘m in de juiste executie!

Ter ondersteuning kun je gebruik maken van de volgende Bitsing hulpmiddelen:

Deze fase van Bitsing implementatie bestaat uit de uitvoering van de volgende modules:

 1. Realisatie Periode Doelplan (voor het behalen van het Continuïteit- en Groeidoel voor een korte opeenvolgende periode).
 2. Interne Organisatie Optimalisatie (alle neuzen dezelfde kant op met juiste focus, optimale inzet van medewerkers en arbeidstijd en optimalisatie interne processen).
 3. Vormgeven van Niet Kopieerbare Boodschappen (primair voor de marketing, sales en aftersales medewerkers).
 4. Ontwikkeling van Effectieve Bitsing Actieprogramma-ideeën (al dan niet met externe hulp).
 5. Realisatie van Bitsing Programma Management Kalender. Lekker makkelijk om te zien wat er wanneer en waarmee gedaan gaat worden.
 6. Opzet pilot (een test) met meet, registratie, rapportage en monitoring systeem teneinde de bijzondere effecten van Bitsing ‘in het overzichtelijk klein’ te ervaren.
 7. Instructies Bitsing taken en kpi’s aan operationele teams.

Niets en niemand staat je meer in de weg om je Continuiteit- en Groeidoel waar te maken. Het is dan slechts nog een kwestie van ‘uitrollen‘.