In de praktijk: Musimundo (Argentina), Eduserv (UK), Telenet (Belgium)

Categories Case studies 1Posted on

Musimundo (Argentina)
Omzetstijging 30%

De Argentijnse winkelketen Musimundo gebruikte de Bitsing-methode om hun omzet en winstgevendheid te verbeteren. Door hun aanbod te optimaliseren, de marketingstrategie te verbeteren en zich te concentreren op hun doelgroep, zag het bedrijf een omzetstijging van 30% en een toename van 20% in winstgevendheid.


Eduserv (UK)
300% stijging winstgevendheid!

Het in het VK gevestigde Eduserv, een IT- en digitale dienstverlener, gebruikte de Bitsing-methode om hun verkoop en winstgevendheid te verbeteren. Door hun waardevoorstel te verfijnen, hun verkoopproces te verbeteren en zich te concentreren op hun doelgroep, zag het bedrijf in slechts één jaar tijd een omzetstijging van 25% en een stijging van 300% in winstgevendheid.


Telenet (Belgium)
20% Groei klanttevredenheid

Het Belgische telecommunicatiebedrijf Telenet gebruikte de Bitsing-methode om hun klantenservice en tevredenheid te verbeteren. Door zich te concentreren op hun kernboodschap, hun waardepropositie en een effectiever klantenservice-proces te implementeren, konden ze hun klanttevredenheid met 20% verhogen.


Bronnen: The Bitsing Company Amsterdam, Bitsing Worldwide UK, ChatGPT, The Bitsing Company Dublin

In de praktijk: Eneco (Netherlands), Jotun (Norway), Raiffeisenbank (Romenia)

Categories Case studies 1Posted on

Eneco (Netherlands)
40% Omzetgroei

Het Nederlandse energiebedrijf Eneco gebruikte de Bitsing-methode om hun verkoop- en marketinginspanningen te verbeteren. Door zich te concentreren op hun doelgroep, hun waarde-propositie te verfijnen en een effectiever verkoopproces te implementeren, konden ze hun omzet in slechts één jaar tijd met 40% verhogen.


Jotun (Norway)
20% Groei van de omzet

De Noorse verffabrikant Jotun gebruikte de Bitsing-methode om hun omzet en winstgevendheid te verbeteren. Door zich te concentreren op hun doelgroep, hun waardevoorstel te verfijnen en een effectiever verkoopproces te implementeren, konden ze hun omzet met 20% verhogen en de winstgevendheid met 30% verbeteren in slechts één jaar tijd.


Raiffeisen Bank (Romenia)
Verhogen klanttevredenheid met 25%

Het Roemeense bankbedrijf Raiffeisen Bank gebruikte de Bitsing-methode om hun klantenservice en klanttevredenheid te verbeteren. Door hun positionering te optimaliseren, het proces van klantenservice verbeteren en zich te concentreren op hun kernboodschap, konden ze hun klanttevredenheid met 25% verhogen.


Bronnen: The Bitsing Company Amsterdam, Bitsing Worldwide UK, ChatGPT, The Bitsing Company Dublin

In de praktijk: Ducati (Italy), SGN (Scotland), Gold’s Gym (USA)

Categories Case studies 1Posted on

Ducati (Italy)
Groei verkopen met 25%

De Italiaanse motorfabrikant Ducati gebruikte de Bitsing-methode om hun verkoop- en marketinginspanningen te verbeteren. Door zich te concentreren op hun doelgroep, hun waarde-aanbod te verfijnen en een effectiever verkoopproces te implementeren, konden ze hun omzet in slechts één jaar tijd met 25% verhogen.


SGN (Scotland)
Groei klanttevredenheid met 30%

Het Schotse gasdistributiebedrijf SGN gebruikte de Bitsing-methode om onder meer hun veiligheidsrecord en klanttevredenheid te verbeteren. Door de propositie te polijsten, hun veiligheidsprocessen te verbeteren en een effectiever klantenservice-programma te implementeren, konden ze hun veiligheidsrecord met 50% verbeteren en de klanttevredenheid met 30% verhogen.


Gold’s Gym (USA)
Ledenbehoud met 30% vergroten

De Amerikaanse fitnessketen Gold’s Gym gebruikte de Bitsing-methode om het ledenbehoud en de winstgevendheid te verbeteren. Door hun waardepropositie te verfijnen, hun marketingstrategie te verbeteren en zich te concentreren op hun kernboodschap, konden ze het ledenbehoud met 30% verhogen en de winstgevendheid met 25% verbeteren.


Bitsing maakt werk van het UWV

Categories Case studies 1Posted on

De geschiedenis van de Bitsing-methode kent drie grote mijlpalen.

1. Borgen van Continuïteit en Groei

De eerste mijlpaal gaat bijna dertig jaar terug. Toen in 1993 de fundamenten van de Bitsing-methode werden ontdekt. De methode bleek probleemloos de Continuïteit en Groei van bedrijven, instellingen en andere organisaties te kunnen borgen.

In de jaren die daarop volgden wisten steeds meer organisaties de weg naar Bitsing te vinden. In alle uithoeken van de wereld zijn er talrijke mee aan de slag gegaan, gedurende welke er een uitzonderlijk aantal bedrijven, organisaties en instellingen naar voren kwam, dat explosief groeiden, soms met het magische percentage van meer dan 300.

2. Groeien Zonder Schade

De 2e mijlpaal openbaarde zich in 2008, toen de financiële crisis uitbrak. Bitsing, en de over-presterende resultaten die de methode boekte werd onderwerp van wetenschappelijke studies in het European Master Program of System Dynamics (EMSD). Waarin vier toonaangevende Europese Universiteiten participeerden, waaronder de afdeling ‘Research Methodology’ van Radboud Universiteit.

De Bitsing-methode bleek een verborgen kracht te hebben. Door zijn uitzonderlijke effectiviteit en focus deed het organisaties groeien zonder verspilling en zonder dat het ten koste ging van mens, maatschappij en milieu. De term ‘Bitsing. Groeien zonder schade’ werd geboren. Het is niet bekend dat een andere methode deze krachtige 2-deling in zich heeft.

3. Groeien als Mens

De 3e mijlpaal heeft zich dit jaar aangemeld. Bitsing doet organisaties continueren en groeien, zonder schade. Het bleek voor velen de reddingsboei gedurende de lock downs, wist de werkgelegenheid positief te beïnvloeden, mensen aan een baan te helpen en zelfs de work-life balance van velen op orde te brengen. Bitsing speelde ook een maatschappelijke rol.

UWV pakt maatschappelijk uitdagingen aan met Bitsing

De maatschappelijke effecten die de Bitsing-methode heeft is niet aan het oog ontsnapt van het Uitkeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen, kort gezegd het UWV.

Dat als eerste maatschappelijke instantie, Bitsing is gaan inzetten om: ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, en om de diversiteit binnen organisaties een positief waardevolle impuls te geven’.

Het UWV

Werkzaam in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor degenen, die het niet weten zorgt het UWV voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten.

Mens en maatschappij
Het UWV onderkent als geen andere dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Omgekeerd functioneert de maatschappij op zijn best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Betekenisvol te zijn.
Het verschil maken door werken voor mensen te bevorderen en daarmee hun deelname aan de maatschappij. Bitsing gaat hier een mooi resultaat aan toevoegen om trots op te zijn. En als werken onmogelijk is, de mensen het gevoel geven dat de maatschappij er omgekeerd ook voor hun is, door onder meer te zorgen voor inkomen. UWV interesseert zich in de mens en behandelt ze met respect.

De mens centraal
Niet de instantie. UWV is een organisatie van mensen voor mensen. Samen werken medewerkers aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, en waarop iedereen kan bouwen. Voor een samenleving waarin iedereen meedoet en waar iedereen ertoe doet. De menselijke maat.

UWV is trots op de resultaten die ze samen met publieke en private partners behalen. En daar gaan we met Bitsing een paar mooie sterren aan toevoegen.

Vier kerntaken

Tot slot de vier kerntaken van het UWV.

Werk: stimuleren mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. Door samen te werken met gemeenten en private partijen, en werkgevers te ondersteunen bij het vinden van personeel.

Indicatiestelling: volgens vaste heldere criteria beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden.

Uitkeren: verzorgen van tijdige en correcte uitkeringen als werken niet of niet direct mogelijk is.

Gegevensbeheer: ervoor zorgen dat mensen slechts 1 keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeven te geven. Weg met al die rompslomp.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

UWV wil een positieve impact op mens, milieu en maatschappij hebben. Zoals, de Bitsing methode heeft bewezen dat ook te hebben. Alle medewerkers, klanten en partners van UWV maken zich hart om met elkaar een duurzame bijdrage te leveren.

UWV wil een organisatie zijn met een divers personeelsbestand waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Ook is de ambitie dat de bedrijfsvoering uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is. Daarnaast focust UWV zich op de principes van de circulaire economie, met zo veel mogelijk waarde-behoud van grondstoffen, producten en materialen.

De strategie die UWV als totale organisatie volgt is ambitieus en vraagt een flinke inspanning van de interne organisatie en iedereen daarbuiten. Want, uiteindelijk doen we allemaal mee. Het vertrouwen is er dat de medewerkers hier een goede invulling aan zullen geven. En vanzelfsprekend gaan we ervoor zorgen dat Bitsing daar intern en extern een positieve bijdrage aan levert.
Met aantoonbaar resultaat!

We beginnen met een pilot in Brabant!

Dus zet je schrap Brabant…

We houden je op de hoogte!

Forza e-bikes en droomdoelen bereiken!

Categories Case studies 1Posted on

166% groei. Toen drie broers in 2014 samen begonnen aan Forza Fietsen hadden ze nooit kunnen dromen wat hen in 2021 zou gebeuren. Nog begin dit jaar, met al die lock down maatregelen, bleven de verkopen 14% achter op die van vorig jaar. Terwijl de broers zich een ambitieus groeidoel van 40% hadden meegegeven.

Aan de slag met Bitsing dus. Zo gezegd zo gedaan. Onder professionele begeleiding gingen de broers van start. Eerst het Bitsing plan vervaardigen met daarin het antwoord op de vraag wat te doen om het groeidoel te behalen, om vervolgens de woorden van het plan om te zetten in concrete actieprogramma’s. Twee weken nadat de Bitsing programma’s werden uitgerold schoten de verkopen naar nog nooit bereikte hoogten.

Forza Fietsen tikt geen veertig procent groei aan, maar wat in Bitsing-termen heet, het Droomdoel:

166% groei!

In Bitsing termen is het Droomdoel het groeidoel dat louter bereikt kan worden als alle sterren goed staan. En die staan goed voor de drie broers. Meer dan vijftig procent van de organisatie die Bitsing bedrijven behalen hun Droomdoel. Een opsteker in economisch wat minder prettige tijden.

Enkele motiverende resultaten:

 • 166% Omzetgroei
 • Winkeltraffic, 30% boven benodigd doel
 • Groei fietsverkopen: 103%

Speerpunten van de aanpak:

 • Omzet als doel in plaats van verkoopdoel
 • Keuzes baseren op feiten (uitsluiten aannames)
 • Geen marketing bedrijven, maar ‘business‘ bedrijven
 • Minder aandacht op productverkoop
 • Nadruk op niet-kopieerbaarheid van het merk
 • Interne organisatie inzetten op talent
 • Sturen op en monitoren van data
 • Waarborgen rendement (minder geld besteden dan activiteiten konden opbrengen)

Je kunt je voorstellen dat dit resultaat van noeste arbeid de familieband van dit enige in fietsenland nog opererende familiebedrijf nog meer vergroot. Die band, dat familie gevoel draagt Forza Fietsen ten volle uit. Deze fijnste e-bike familie van Nederland heeft de koffie al voor je klaar staan. Voel je thuis. Happy familiy!

Heb je ook een bijzonder verhaal te delen? Mail het ons, het Bitsing Support Team: info@bitsing.nl. En we plaatsen het op deze website.

Schiphol: hoogste omzet in historie ooit!

Categories Case studies 1Posted on

De titel van dit artikel verraadt heel wat. “De hoogste omzet in de historie ooit” vertelde Jacques Hoendervangers nadat hij de Bitsing-methode had ingezet voor ‘de winkels achter de douane’. Omzet en historie.

Jacques is nu Algemeen Directeur bij Air Miles- Loyalty Management Netherlands B.V. maar was – toen hij met Bitsing voor Schiphol bezig was – Director Aviation Marketing en Commercial Services & Media bij Schiphol Group. Door gericht met de ‘potloden-filosofie’ van de Bitsing methode aan de slag te gaan en voor elk van de treden van het BITSER-model de juiste campagnes op Schiphol uit te rollen steeg de retail-omzet naar ongekende hoogten. Een omzet, die in de historie van de luchthaven nog nooit zo was gerealiseerd.

Die historie is indrukwekkend. Je mag best zeggen nog indrukwekkender dan de gerealiseerde omzetgroei. Want Schiphol bestaat honderd jaar. We citeren wat ons grootste dagblad De Telegraaf hierover heeft gepubliceerd.

De luchthaven is uitgegroeid tot een begrip in Nederland, en één van de drukste vliegvelden van Europa (nummer drie). Hoe kwam dat tot stand en wat is het toekomstperspectief van de luchthaven?

Schiphol werd op 19 september 1916 in gebruik genomen als een militair vliegveld. Op die dag landde het eerste vliegtuig op het land dat eerder het bezit was geweest van boer Knibbe uit de Haarlemmermeer. Hij verkocht zijn grond voor een slordige 55.000 gulden, nu ongeveer 450.000 euro, aan officier Wallaardt Sacré.

Na de Eerste Wereldoorlog verdween de militaire rol van Schiphol en ging het vliegveld zich steeds meer richten op vracht, post en burgerluchtvaart. Daarbij speelde de KLM een grote rol. Het Nederlandse luchtvaarbedrijf begon in 1920 met een lijndienst op Londen. Sindsdien zijn de KLM en Schiphol met elkaar verweven.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog keerden de militaire toestellen terug op Schiphol, al waren het dit keer geen Nederlandse toestellen, maar Duitse Messerschmitts, Junkers en Focke Wulfs. De bezetter gebruikte Schiphol intensief als vliegbasis, die gold als één van de belangrijkste in West-Europa.

Die bedenkelijke status werd beëindigd in december 1943, toen tweehonderd Amerikaanse bommenwerpers Schiphol zwaar troffen.

Later bliezen de Duitsers de overgebleven faciliteiten zelf op, waardoor het vliegveld na de bevrijding in 1945 vrijwel onbruikbaar was. Het kostte enkele maanden herstelwerkzaamheden om Schiphol weer in bedrijf te krijgen zodat er een vliegtuig kon landen.

Hoewel KLM al in 1920 haar eerste vlucht naar Schiphol maakte, zou het in Europa nog tot na de Tweede Wereldoorlog duren voordat de burgerluchtvaart echt op gang kwam.

“Tegen die tijd waren er betrouwbare vliegtuigen beschikbaar die onder veel omstandigheden konden vliegen en ook de oceaan over konden steken”, vertelt luchtvaarteconoom Hans Heerkens van de Universiteit Twente.

In eerste instantie waren het vooral veel emigranten die gebruik maakten van de mogelijkheid om per vliegtuig te reizen. “Daarnaast zag je veel zakenlieden aan boord. In de jaren zestig en zeventig trok de luchtvaart langzaam een breder publiek en de derde golf in de luchtvaart werd veroorzaakt door de opkomst van de lagekostenmaatschappijen, vanaf de jaren negentig. Veel mensen die voorheen niet of nauwelijks gevlogen hadden, kozen daardoor ook voor het vliegtuig.”
“Ons kleine landje ging al heel snel een aantal routes vliegen”

Heerkens ziet de heropening na de Tweede Wereldoorlog als belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Schiphol. “Er kwam toen ook een Trans-Atlantische route en daar was KLM heel snel bij. Dit zorgde ervoor dat ons kleine landje al heel snel een aantal routes ging vliegen. Daarin waren we destijds koploper.”

KLM vloog in de jaren na de oorlog niet alleen naar de Verenigde Staten, maar herstelde ook de lijndienst naar Indië. Dat deed de vliegmaatschappij met toestellen als de Douglas DC-3 Dakota en de Lockheed Constellation.

In de jaren negentig werd vervolgens het open skies-verdrag gesloten met Amerika. “Dat heeft veel gedaan voor de hubfunctie van KLM en daarmee ook voor Schiphol.” De nationale luchtvaartmaatschappij heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de luchthaven, “maar je moet KLM en Schiphol niet zien als een geheel, zoals de politiek doet”, vindt Heerkens.

Volgens Heerkens is het moeilijk vast te stellen wat Schiphol heeft betekend voor de Nederlandse economie. “Je weet immers niet hoe het gegaan zou zijn als we Schiphol niet hadden gehad. Het is wel zonder meer duidelijk dat Schiphol als thuisbasis voor een netwerkmaatschappij de bv Nederland veel beter bereikbaar heeft gemaakt.”

Sinds 1978 heeft Schiphol een eigen station. “Dat was destijds nog niet zo’n punt, maar is nu wel een factor van belang”, zegt Heerkens. “Hogesnelheidslijnen worden steeds belangrijker en maken Schiphol beter bereikbaar, niet alleen voor passagiers uit Nederland, maar ook vanuit Duitsland en België.”

Wat de luchtvaartdeskundige betreft zijn er op dat vlak nog wel verbeteringen mogelijk. “Het zou mooi zijn als Schiphol wordt aangesloten op het metronet, zodat de luchthaven nog beter bereikbaar is vanuit Amsterdam. Dat is een van de dilemma’s van de overheid: investeer je in Schiphol zelf, of in het verzorgingsgebied?”

Het Schiphol van nu zet record na record in de boeken als het gaat om passagiersaantallen. Afgelopen augustus was de drukste maand ooit voor de luchthaven met een totaal van 6,4 miljoen reizigers. In heel 2016 worden er zo’n 63 miljoen passagiers verwacht, opnieuw een record.

Op termijn kan Schiphol verder groeien naar zo’n 80 miljoen passagiers, dankzij de bouw van een nieuwe terminal en pier. De komende jaren wordt er naar verwachting 400 tot 600 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in de luchthaven.

Toch loopt Schiphol uiteindelijk tegen de grenzen van die groei aan, verwacht Heerkens. “Het duurt nog wel even, op zijn minst een decennium, maar dan krijgt Schiphol te maken met bepaalde limieten in vooral technisch opzicht, zoals milieugrenzen. Bovendien liggen de startbanen in een soort vierkant.” De zes start- en landingsbanen handiger neerleggen zou echter een vrijwel onmogelijke klus zijn, denkt Heerkens.

De geplande groei van Lelystad Airport, dat de tweede luchthaven van Nederland moet worden, biedt ook weinig soelaas voor het verwerken van de toenemende reizigersstromen. “Lelystad moet uitgroeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar, Schiphol komt straks uit op zo’n vijfhonderdduizend. Dat betekent dat Lelystad ongeveer 10 procent voor zijn rekening kan nemen. Regionale luchthavens worden wel belangrijker, maar voor overstappassagiers bijvoorbeeld zijn ze niet geschikt.”

Lelystad Airport is net als Rotterdam The Hague Airport in handen van Schiphol Group. Ook heeft Schiphol een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport. In 2018 zal er in Lelystad een nieuwe terminal worden opgeleverd en is het vliegveld klaar om nieuwe taken als vakantieluchthaven op zich te nemen.

Samen met Heathrow in Londen, Charles de Gaulle in Parijs behoort Schiphol echter tot de stabiele top drie van luchthavens in Europa, een belangrijke rol namens Nederland die het niet snel kwijt zal raken. De honderd jaar oude luchthaven in de Haarlemmermeer is een blijvertje.

Waarom Pfizer Bitsing plannen weggeeft

Categories Case studies 1Posted on

In een artikel op deze website staat een column over het adagium ‘het is gemakkelijker om geld uit te geven dan het te verdienen’. Het gaat over het gemak waarmee het kabinet, politici en overheden belastinggeld uitgeven. Geld dat door de gemeenschap is verdiend.

Waar komen de belastingopbrengsten vandaan?

Wist je dat 52% van de inkomsten van het Rijk komt uit arbeid-gerelateerde belastingen? Zoals, loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting. 20% Komt uit btw, uit de aankopen die wij doen. Om even in perspectief te plaatsen waar het geld verdiend wordt. In feite betalen de werkenden voor het overgrote deel bij aan onze welvaart.

Al met al een gevulde belasting-pot waaruit de overheid én de voorzieningen in Nederland worden betaald.

Dan zou je zeggen dat de politiek wel goed nadenkt waaraan het gemeenschapsgeld besteed wordt. Dat is niet altijd waar.Het kabinet en de overheid springen heel gemakkelijk om met geld dat door anderen is opgebracht. Het gemeenschapsgeld wordt niet altijd aan de juiste dingen besteed, zoals de dingen die er werkelijk toe doen.

Geld voor de Gezondheidszorg

De laatste tijd hebben de media veel bericht over het gebrek aan geld in de (gezondheids-)Zorg. Een sector, dat niet voldoende toebedeeld krijgt uit de belastingopbrengsten. Sterker nog, op die laatste categorie is de laatste jaren categorisch bespaart.

De gevolgen zijn het afgelopen jaar – gedurende de corona crisis – hard bij vele Nederlanders binnengekomen.

Je hebt visie nodig om bewust te zijn waar het geld naar toe moet. En die visie vormt zich pas als je het geld dat je gaat uitgeven ook eerst zelf hebt moeten verdienen. Pas dan ga je kritisch kijken waaraan je het gaat besteden.

Pfizer is een organisatie met visie. Al decennialang helpt zij organisaties in de (gezondheids-)Zorg op eigen kracht de voor hun operatie benodigde financiële middelen te vergaren. Om minder afhankelijk te zijn van een politiek die verkeerde keuzes maakt en anderzijds om die keuze in hun voordeel te beïnvloeden (de lobby).

Ook de zorgorganisaties zijn geconfronteerd met een verandering van de marktomstandigheden, vergelijkbaar met die van de postmarkt, de telefonie en energiemarkt waar in het verleden ook de confrontatie met de marktwerking haar intrede heeft gedaan.

Hoe gaat een organisatie in de zorgsector in een vrije markt de continuïteit waarborgen?

Pfizer en Bitsing

Enige jaren geleden kwam Pfizer in contact met de grondlegger van Bitsing, Frans de Groot. De methode werd bij uitstek geschikt geacht om vooral de financiële continuïteit van organisaties te borgen.
Het contact mondde uit in een wel heel bijzonder traject. Pfizer heeft een Bitsing-programma aan de directie van het ziekenhuis cadeau gegeven om hen het antwoord te geven op de vraag wat hen te doen staat om die financiële continuïteit van hun organisatie te beschermen.

Een Bitsing programma cadeau

Na een intake, intern enquête-onderzoek, groepsworkshop, enkele validatie sessies en een training zag een Bitsing Continuïteitsplan het levenslicht, klaar om te worden uitgevoerd. Het Bitsing-plan overkoepelde de zeven wetenschappelijke succes-bepalende factoren (de Bitsing kernprincipes) voor continuïteit en groei en markeerde bijgevolg zeven onderdelen, een:

 • Doelplan
 • Strategisch plan
 • Marktbewerkingsplan
 • Tactische plan
 • Operationele plan
 • Garantieplan
 • Rendementsplan
 1. Het Doelplan

Met dit deel werd inzichtelijk gemaakt welk financieel bedrag cruciaal is voor het voortbestaan van de organisatie. De directie heeft een financiële analyse uitgevoerd aan de hand van het Continuïteits-model van Bitsing, waarmee werd voldaan aan het eerste kernprincipe van Bitsing: ‘neem altijd een continuïteits-doel als richtpunt. In deze case is dat een financieel doel.

 • Het Strategisch plan

Dit deel ging over keuzes maken en focus. Je wilt immers het doel bereiken. Door louter nog te focussen op harde feiten en afkerig te zijn van aannames, persoonlijke voorkeuren en interne politiek kon worden voldaan aan het tweede principe van Bitsing, namelijk: focus op feiten! Geen gemakkelijke opgave, maar o zo cruciaal voor het behalen van beoogd succes.

Middels een strategische feiten analyse (op basis van de zogeheten ‘potloden-filosofie’ van Bitsing) werd duidelijk bij welke geldbronnen het geld vandaan gehaald diende te worden en welke feitelijke focus en aandacht die bronnen van de organisatie nodig hadden om de doelkansen te maximaliseren.

 • Het Marktbewerkingsplan

Om het doel te bereiken, dienen doelgroep-personen benaderd te worden. Die komen voort uit de strategische analyse (zie punt 2). Het derde succesprincipe van Bitsing zegt dat je zorgt voor een onverslaanbare bewerking van die doelgroepen. Een marktbewerking, waarbij de concurrentie het nakijken wordt gegeven bij het verwerven van financiële middelen. Pas dan valt de keuze van een doelgroep op jou en bereik je het continuïteits-doel.

Een workshop sessie met de directieleden, alsmede een dwarsdoorsnede van medewerkers én de toepassing van het ‘niet-kopieerbaarheidsmodel’ van Bitsing heeft blootgelegd wat dat enige meest wezenlijke is dat de organisatie (het ziekenhuis) niet kopieerbaar maakt ten opzichte van andere concurrerende marktpartijen.

Onder de vlag van deze zogeheten niet-kopieerbaarheidspositionering gaan de markten en doelgroepen benaderd worden. Op naar het tactische deel van het plan.

 • Het Tactische plan

Een activiteitenanalyse met behulp van het ‘BITSER-model’ van Bitsing toonde welke activiteiten er nodig waren om alle barrières die het bereiken van het doel binnen de doelgroepen in de weg staan te overwinnen. Er kon worden voldaan aan het vierde principe namelijk: haal alles uit iedere persoon in de doelgroepen voor maximaal resultaat.

 • Het Operationele plan

Als je iets doet, wil je resultaat. Met het ‘Effectiviteitsmodel’ van Bitsing onder de arm konden de activiteiten van het Tactische plan (punt 4) getransformeerd worden naar effectieve programma’s. Om daarmee te voldoen aan het vijfde kernprincipe van de Bitsing-methode welke luidt: realiseer louter effectieve activiteitenprogramma’s intern (binnen de eigen organisatie) en ten aanzien van de externe doelgroepen.

Iedereen die bij de uitvoering van het plan betrokken werd kon deze als gevolg van deze Bitsing actieprogramma’s door de linies heen gestructureerd uitrollen. We willen dat ze op effectieve wijze binnen de Bitsing structuur te werk gaan.

 • Het Garantieplan

Dat klinkt lekker. En dat is het ook. Want, je kunt aan de hand van het ‘Voorspellend model’ van de Bitsing-methode voorspellen wat de resultaten van de programma-activiteiten zijn. Nog voordat ze worden uitgerold.

Er werd dus voorspeld. Dat is het zesde principe van Bitsing. Daarmee de zekerheid creërend dat het doel binnen handbereik ligt.

 • Het Rendementsplan

Daar waar het Garantieplan (punt 6) de effecten van de activiteitenprogramma’s voorspelt doet de rendementsanalyse van het ‘ROS-model’ van Bitsing financiële debacles voorkomen. ROS staat voor Remainder on Spend.

Continuïteit staat gelijk aan minder geld uitgeven dan dat erbinnen komt. Activiteitenprogramma’s kosten geld. Zo ook de hele operatie van het ziekenhuis. Het ROS-model, stelde de directie in staat om inzicht te krijgen in de financiële opbrengsten van elke programma-activiteit (zie punt 5) om zodoende feitelijk precies te bepalen welke budgetten aan een programma toegekend konden worden. Rendement verzekerd. Het zevende en laatste succesprincipe van Bitsing.

Deze allesomvattende mix van analyses bracht de ziekenhuis directie bij het zo wezenlijke antwoord op hun prangende vraag: “wat staat ons te doen om de continuïteit van onze organisatie te borgen?”

Met dank aan het mooie Pfizer.