Nieuwe gecertificeerde Bitsing professionals

Categories Geen categoriePosted on

Nieuwe gecertificeerde Bitsing professionals

Na een intensieve opleiding en praktijktraining heeft The Bitsing Company (het Bitsing adviesbedrijf van de grondlegger van de Bitsing-methode, Frans de Groot) met trots weer twee organisaties het certificaat ‘professioneel Bitsing adviseur en coach’ gegeven.

Bert van den Hurk met zijn consultancybureau ‘Blauwe banaan’.

blauwebanaan@outlook.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bert-van-den-hurk-a7811692/

Alexander Faber van Faab Consultancy

alexander@faabconsultancy.nl

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alexanderfaber/

Bert en Alexander zijn persoonlijk opgeleid en getraind door Frans de Groot. Een certificering betekent dat de gecertificeerde volwaardige Bitsing adviezen kan geven, volgens de richtlijnen die The Bitsing Company daaraan stelt, en in staat is om bedrijven, organisaties en andere instellingen probleemloos te helpen bij het implementeren van alle facetten van de Bitsing-methode, met als onderliggende taak opdrachtgevers bij hun ambitieuze groei-doelen te brengen.

Kostenloze leerzame Bitsing inspiratiesessie

Ter kennismaking geven Bert en Alexander kostenloos een Bitsing Inspiratiesessie van een uur. Schroom niet om een van hen een email te sturen. Ze staan in de startblokken om bij je langs te komen en de ene na de andere verrassende eye-opener met je te delen.

Bitsing bedrijven

Categories Geen categoriePosted on

De stand van zaken
Iedere week laat een random selectie van tien bedrijven, organisaties en instellingen in binnen en buitenland zien waar ze staan met hun eigen Bitsing implementatie.

Nummer 19 in de Bitsing Top 100
VGZ
Fase 4. Doel bereiken: met de uitvoering van het Garantieplan en de uitrol van externe en interne Bitsing-programma’s.

 

 

Nummer 10 in Bitsing Top 100

Kröller Boom
Fase 10. Continueert voor het derde opeenvolgende jaar: uitvoering van het Garantieplan 2017 met de uitrol van externe en interne Bitsing-programma’s.

 

 

Nummer 75 in de Bitsing Top 100
EPI Group
Fase 2. Validatie: de afronding van het Bitsing Garantieplan.

 

 

 

Nog geen plek in de Bitsing Top 100
Beercoo Schoonmaakgroep
Fase 1. Analyse: Bitsing Basisplan afgerond.

 

 

Nummer 33 in de Bitsing Top 100
Kennis Transport
Fase 3. Optimalisatie: realisatie van Bitsing-programma’s (Kennis Transport staat vlak voor de uitrol).

 

 

Nummer 21 in de Bitsing Top 100
De Klerk & Vis Gerechtsdeurwaardersgroep
Fase 3. Optimalisatie: realisatie van Bitsing-programma’s (Kennis Transport staat vlak voor de uitrol).

 

 

 

Nummer 1 in de Bitsing Top 100
Saint Gobain Weber Beamix
Fase 10. Continueert voor het derde opeenvolgende jaar: uitvoering van het Garantieplan 2017 met de uitrol van externe en interne Bitsing-programma’s.

 

 

Nummer 92 in de Bitsing Top 100
Prescan
Fase 2. Validatie: de afronding van het Bitsing Garantieplan.

 

 

Nummer 50 in de Bitsing Top 100
Gevierdales onderdeel van de Rensa groep
Fase 3. Optimalisatie: realisatie van Bitsing-programma’s (Kennis Transport staat vlak voor de uitrol).

 

 

Nummer 14 in de Bitsing Top 100
Mkbasics.nl
Fase 4. Doel bereiken: met de uitvoering van het Garantieplan en de uitrol van externe en interne Bitsing-programma’s.

Cofely en zijn Bitsing

Categories Geen categoriePosted on

Cofely – Bitsing-gedreven innovatie

  • Het leggen van focus ook in start-up situaties
  • Het eigen maken van de methodologie binnen afdelingen

Interview met Bas Ambachtsheer

Algemeen Directeur van Cofely West Nederland BV en Cofely Energy Solutions BV
Bas en ik kennen elkaar al geruime tijd. We hebben elkaar ontmoet toen hij werkzaam was bij Fokker Services, waar ik in hoofdstuk 3 het voorbeeld van ‘niet-kopieerbaarheid’ aan heb gewijd. Bas is enkele jaren gelden gevraagd om algemeen directeur bij Cofely te worden, en de Bitsing-methode is met hem mee verhuisd.

Cofely is een technisch dienstverlener en maakt deel uit van GDF SUEZ Energy Services, dat met 220.000 werknemers en meer dan € 90 miljard omzet het grootste concern ter wereld is op het gebied van installaties en technische dienstverlening. De dienstverlening van Cofely strekt van de ontwikkeling, het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van technische installaties tot en met de oplossingen voor – duurzaam – energiebeheer. Waar je ook bent, je komt in zo goed als elk bedrijf de mensen van Cofely tegen. Let maar eens op de kleding. Het is een bijzonder bedrijf.

Zo realiseerde Cofely het energiedistributienetwerk van het London 2012 Olympic Parc. Met een netwerk van 16 kilometer en twee ultramoderne, duurzame energiecentrales – 50% minder CO2 uitstoot – is dit een van de grootste energieprojecten ooit in het Verenigd Koninkrijk.

We komen Cofely ook dichter bij huis tegen. Zo realiseert het samen met de gemeente Amsterdam op het Oosterdokeiland en het Wester IJdok ‘Het groenste eiland van Amsterdam’. Door middel van een Cofely Warmte-Koude Opslagsysteem worden alle aangesloten gebouwen op duurzame manier voorzien van energie, waardoor 65% minder fossiele brandstof nodig is.

In Nederland werken er bij Cofely z’n 6.000 medewerkers en realiseert het een omzet van ruim € 1 miljard.

Cofely en de Bitsing-methode
Ik heb je al gezegd dat Bas voor het eerst met Bitsing in aanraking is gekomen tijdens zijn eerdere werkzaamheden bij Fokker Services. Hij was daar betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe business line, die vanaf de prille start gestructureerd is om zo goed mogelijk aansluiting te bieden bij de met behulp van Bitsing ontwikkelde ‘go-to-market’ strategie.

Sinds die tijd roemt hij het duidelijke onderscheidende vermogen dat Bitsing in de vorm van het ‘gouden ei’ oplevert en ‘het vermogen van Bitsing om richting te geven aan de commerciële strategie: Bitsing speelde een cruciale centrale rol gedurende het gehele proces van a) het bepalen van product en markt, b) de operationele procesinrichting en c) de groeiontwikkeling van deze business line’, die onder de verantwoordelijkheid van Bas viel.

Ook in zijn huidige functie binnen Cofely speelt Bitsing van begin af aan een prominente rol.

‘Vanuit onze overall strategie zagen wij het belang om nieuwe services aan ons portfolio toe te voegen, uiteraard gekoppeld aan ambitieuze omzetdoelstellingen. In 2010 zijn wij daarom o.a. een nieuw bedrijfsonderdeel gestart gericht op Warmte-Koude Opslag (WKO). Uiteraard horen bij dergelijke initiatieven de nodige investeringen. CFO’s vinden Bitsing om die reden heerlijk’, aldus Bas, ‘vanwege de scherpe focus, heldere structuur, en duidelijke ROI voorspelling. De lijn van autonome groei die we in ons meerjaren business plan hebben gehanteerd is dan ook volledig op de Bitsing-methodologie gebaseerd.

Bitsing heeft ons daarbij van te voren in staat gesteld de ‘papieren blauwdruk’ van het op te richten bedrijfsonderdeel gericht te toetsen op de scherpte van onderliggende strategische focus. Een leuk en tegelijk intensief traject van een paar weken, vol openbaringen. Vooral het feit dat je het met je team doet maakt het ook gewoon leuk. Als je binnen een dag à twee dagen iets van nul naar iets kunt brengen, dan is Bitsing een methodiek die je brengt van 0 naar heel veel, het gaat snel.

Je merkt iedere keer opnieuw dat je met behulp van Bitsing een transitie maakt van onderbewust, naar zeer bewust. Bitsing geeft je daarbij zoveel inzicht in waar je wel en niet op moet gaan focussen. Oftewel, het zorgt ervoor dat je gaat bouwen aan de goede dingen. Zo heeft het proces o.a. tot een totaal andere focus geleid over de vraag wie nu onze klant is. Vanzelfsprekend hebben we hierop direct aanpassingen in de structuur van het geplande bedrijfsonderdeel aangebracht.

Na de eerste aanloopfase in januari 2010 is het bedrijfsonderdeel Warmte-Koude Opslag (WKO) in 2011 voor het eerst winstgevend. Door consequent vast te houden aan de Bitsing-strategie is de omzet inmiddels van € 8 mln in 2011, naar € 15 mln in 2012 gegroeid, een bijna verdubbeling van onze omzet. Dit jaar gaan we een exponentiële winst maken en dat heeft toch te maken met een aantal dingen waar we op hebben gefocust  middels het Bitsing-proces. We beginnen nu echt te draaien als een tierelier.

Bitsing is altijd een onderdeel van wat ik heb gedaan, ik gebruik het om te kijken hoe ik zaken op orde krijg. Bitsing is dan ook in iedere bedrijfsfase zinvol. Van start-up in de business development fase tot steady-state waar je een boost wil maken, Bitsing biedt altijd goede richting, relevante feedback en stuurmechanismen. Zeker in een start-up situatie biedt het zoveel meer richting dan de gebruikelijke analyse van marktrapporten e.d..

De methodologie is pragmatisch, to the point, een model dat een kop en een staart heeft en maakt inmiddels daarom echt onderdeel uit van ons DNA. Dat niet-kopieerbare, dat is gewoon een geniale vondst, maakt het verhaal helder naar je klant, brengt je naar grote hoogte!

Als ik mensen uitleg geef over salesprocessen dan gebruik ik altijd de Bitsing-methodiek.

Ons hele salesteam ademt dan ook Bitsing, de methodologie is helder en is in de basis goed uit te leggen en daardoor binnen korte tijd eigen te maken. Daarbij is er wel degelijk sprake van een leercurve, je gaat steeds beter de verbanden zien en daardoor telkens weer je eigen effectiviteit verbeteren. Bitsing is daarmee een continu verbeterproces, het gaat exact in op de vraag waarom je nu wel of niet verkoopt, eigenlijk een soort ‘heilige check’ wanneer er iets fout gaat en het waarom erachter.

Dit geeft mijn salesteam ook inspiratie en enthousiasme. Ze snappen waarmee ze bezig zijn en vinden het leuk. Bitsing geeft ze structuur, een quasi van vakmanschap in hun business – zoals dat normaal alleen bestaat in meer operationele functies – en beloning in de vorm van succesvol zijn. Eigenlijk zeggen ze: hé, hier wordt dus geleerd hoe je sales moet doen en omzet moet maken.

De mensen die succesvol zijn, zijn de mensen die Bitsing begrijpen. Iedereen weet wat ze moeten doen als het gaat om hit-rates, klantbezoek, conversie, noem maar op. Zo krijgt de T van traffic pas echt waarde als de B en de I ook waarde hebben. Die Bitsing-methode zit er bij mij helemaal in bij de aanpak van commercie, ik ben mijn mensen ook aan het leren in het begin alleen op die B en I te focussen. Ze mogen gewoon niet verkopen! En dat werkt dus!

Iedereen zei in het begin tegen mij: ‘Ja een bezoek dat krijg ik wel.’ Maar ja die telt dan eigenlijk niet, de T is in dat geval namelijk niet een traffic richting sales maar juist één om de B en de I invulling te geven. Mensen moesten er aan wennen, wegwezen voordat je over verkoop wilt gaan praten. Maar het werkt als een tierelier. Het betekent gewoon dat aan het einde van het gesprek de prospect op eigen initiatief zegt: ‘Hé, maar dat betekent dat ik geïnteresseerd ben in dat, dat en dat.’

Dit is dan ook meteen één van de grootste valkuilen, de B en de I worden toch vaak hoger gerankt dan ze in werkelijkheid zijn omdat men denkt: ‘Ze kennen ons wel.’ Maar… hoe goed kennen ze je nu echt? De ervaring leert dat je vaak te snel oordeelt dat mensen je wel kennen, mensen kennen je gewoon niet! Als je vraagt ‘weet je wat wij doen’ is het antwoord toch vaak ‘nee’.

Dat betekent dat ik aanvankelijk de hele sales force toch moet terug halen; jongens eerst tien minuten heel rustig gaan vertellen over Cofely. Het leuke aan Bitsing is daarbij dat als je het met je team doet, er ook een heel leuk plan ontstaat. Dit hele proces is ook iets dat ons heel veel gebracht heeft. Iedereen spreekt dezelfde taal en begint hetzelfde te denken.

Daarbij helpt het ook echt te sturen op effectiviteit. Zodra mensen steeds langer en meer uren maken op een klant maar er gebeurt niets, dan gaat er dus iets fout in bijvoorbeeld de B of de I… Het helpt om te checken waar we staan, het beheersen van het proces. Daarom zorg ik in mijn teams ook voor complementariteit, mensen die goed zijn in de B-tjes en I-tjes maar ook mensen die goed zijn in het closen van de deal. Ik stimuleer ze elkaars kracht gebruiken.’

Tip van Bas aan jou: ‘Bitsing is een investering, deze investering moet zich natuurlijk terugverdienen. Daar moet je wijs in durven te zijn! Ook al moet je verantwoording afleggen, je kan Bitsing nooit te vroeg doen. Je kan beter na verloop van tijd een tweede keer moeten ‘bitsen’ dan één keer te weinig!’

Bitsing in het nieuws

Categories Geen categoriePosted on

Release internationale boek over Bitsing
http://www.bispublishers.com/seven-laws-of-guaranteed-growth.html

Management Scope: de Bitsing-methode – maximaliseren tegen minimale kosten
http://managementscope.nl/opinie/rene-jongen-bitsing-methode-maximaliseren-minimale-kosten

Speakers Academy Magazine: Gegarandeerd doelen bereiken met een vooraf voorspeld resultaat en rendement
https://www.speakersacademy.com/files/frans_de_groot-_academy_magazine_2015-2016_0393ff38.pdf

Bereik je zakelijke doelen. De Bitsing-methode werkt!
https://debrugkrant.nl/bereik-je-zakelijke-doelen-bitsing-methode-werkt/

Klantgericht ondernemen in de 21e eeuw
http://klantgerichtondernemen.blogspot.nl/2015/05/marketingfocus-door-bitsing.html

Bitsing: de betekenis van focus
http://www.demetaal.nl/2013/11/bitsing-de-betekenis-van-focus/

Bedrijvennetwerk Top of Holland: Bitsing in het kort
http://www.bedrijfsnetwerk-topofholland.nl/_files/Bitsing_in_het_kort.pdf

Garantie voor Groei: het boek
http://www.bertramendeleeuw.nl/boek/bitsing

MKB Radio
http://mkbradio.nl/rendement-voorspellen-met-bitsing/

We gaan het hebben over prioriteiten
http://ernohannink.nl/prioriteitenbitsing-5-van-5/

Made in Oost-Vlaanderen
http://www.madeinoostvlaanderen.be/nieuws/is-bitsing-de-methode-die-leidt-naar-gegarandeerde-omzetstijging/

Meer online rendement
http://louisjansen.nl/blog/ecommerce/meer-online-rendement-met-minder-budget-dankzij-bits

Bitsing en de Wetenschap

Categories Geen categoriePosted on

De wetenschappelijke onderbouwing van Bitsing met systeemdynamica

Een artikel door Dr. Andreas Größler, Prof. Etienne Rouwette, Prof.dr. Jac Vennix

We kwamen Frans de Groot voor het eerst tegen in het kader van het nieuwe European Master Programme in System Dynamics (EMSD). Het EMSD-programma is een tweejarig masterprogramma dat door vier Europese universiteiten wordt verzorgd, de universiteit van Bergen in Noorwegen, de universiteit van Palermo in Italië, de New University van Lissabon in Portugal, en tot slot de Radboud Universiteit van Nijmegen in Nederland, die als coördinator van het programma optreedt (www.europeansystemdynamics.eu).

De ontwikkeling ervan is gefinancierd door Europese Unie en op dit moment stelt de Europese Unie ook zogeheten Erasmus Mundus-beurzen ter beschikking, zodat er studenten uit de gehele wereld aan mee kunnen doen. Studenten die door ons geselecteerd worden, starten het programma in het eerste semester in Bergen, waar ze de grondbeginselen van systeemdynamicamodelbouw leren. Het tweede semester kunnen ze kiezen óf voor Palermo (toepassing systeemdynamica op vraagstukken van publiek en privaat management) óf voor Lissabon (sustainability-vraagstukken). Het derde semester komen ze allen naar Nijmegen, waar ze getraind worden in de toepassing van systeemdynamica in managementteams.

Bij de start van het programma verzorgde Frans een college in het genoemde programma, waar jaarlijks zo’n 25 studenten van over de hele wereld aan meedoen. Het was ons eerste EMSD-cohort en uiteraard waren we zeer nieuwsgierig en een beetje gespannen over hoe dat bij die groep studenten zou vallen.

Welnu, we hadden ons geen zorgen hoeven te maken. Frans is een begenadigd
verteller en de studenten hingen aan zijn lippen (en wij trouwens ook). Het college van Frans diende als opstap voor de EMSD-studenten, die vervolgens met behulp van systeemdynamica een poging deden het Bitsing-model na te bouwen en te kijken of systeemdynamica op de een of andere wijze iets kon toevoegen aan de Bitsing-methode en antwoord kon geven op de prangende vraag hoe het toch kan dat al die ‘Bitsende’ organisaties zo extreem groeien.

Op het eerste gezicht leek het tamelijk voor de hand liggend en niet zo ingewikkeld. Bitsing is immers te vertalen naar een keten, waarin de factoren die van invloed zijn op het behalen van doelen zich over de tijd en stapsgewijs ontwikkelen, als ware het een trap die iedereen doorloopt om bij het doel van een organisatie uit te komen. Systeemdynamica doet iets vergelijkbaars: het brengt de ‘bronketens’ van een organisatie in kaart (denk aan personeel, financiën, marketing, productie en zo meer) en de onderlinge samenhangen die tussen die bronketens bestaan. Die ‘samenhangen’ zorgen voor de dynamische ontwikkelingen in organisaties en hun omgeving.

Door de overeenkomsten kon het dus niet moeilijk zijn om het Bitsing-model om te zetten naar een dynamisch systeemdynamica-model. En op die manier zouden we Frans kunnen helpen om het antwoord op de inmiddels beider vraag te kunnen krijgen: “waarom werkt de Bitsing-methode zo goed en waarom is er geregeld sprake van een resultaat dat significant hoger dan de doelstelling ligt, zoals 300%?”.
Dat moesten wij als wetenschappers toch wel kunnen verklaren met onze modellen.

Maar dat bleek wat te voorbarig.
Omdat de Bitsing-methode voor iedereen nieuw was gingen de studenten in het eerste jaar de Bitsing-methode een-op-een vertalen in systeemdynamica. Het leverde voor iedereen het noodzakelijke inzicht in de Bitsing-methode op. In het tweede jaar hebben de studenten richting gegeven wat de toegevoegde waarde van systeemdynamica voor de Bitsing-methode zou kunnen zijn om daarmee de eerste delen van de antwoorden te vinden waar we naar op zoek zijn. In het jaar daarop is via het modelleren van casestudy’s de impliciete kennis die we over de werking van de Bitsing-methode hadden expliciet gemaakt. En dat was nodig omdat je anders niet in systeemdynamica kunt modelleren. Wij werden diverse verrast hoeveel inzichten we kregen uit de noeste arbeid van alle betrokkenen. En hoe helder en grijpbaar ze waren. Die inzichten konden direct gedeeld worden met organisaties die worstelden met het behalen van hun (groei)doelen. Inmiddels hebben alweer tientallen organisaties een veel beter inzicht gekregen in wat ten grondslag ligt aan het bereiken van hun doelen en hebben talrijke daardoor probleemloos hun doelstellingen bereikt.
We werken nu aan een algemeen ‘Bitsing-systeemdynamicamodel’, dat op allerhande organisaties kan worden toegepast. Om er zo voor te zorgen dat de bronnen en ketens waarmee een organisatie te maken heeft – zoals de management, marketing, sales en after sales-ketens – eenvoudig gevisualiseerd kunnen worden, wat geweldig helpt bij de communicatie over een doelvraag of een specifiek probleem.

Op termijn zal de dynamische analyse met systeemdynamica een aanvulling zijn op de rekenmodellen die Bitsing momenteel ondersteunen. De dynamische analyse kan vervolgens herhaald onder allerlei scenario’s, bijvoorbeeld een groeiende of juist krimpende markt, meer of minder concurrentie, of (het antwoord op onze vraag) wat ten grondslag ligt aan de explosieve groei. Naast het weergeven en testen van de ketens, zou dan uiteindelijk het hele verdienmodel van een bedrijf onder de loep genomen kunnen worden.

De ervaring met systeemdynamicamodellen, die gebruikt worden om strategische vraagstukken in een organisatie te analyseren en robuuste oplossingen te bedenken en te testen met behulp van het model, heeft namelijk geleerd dat je zo’n model niet vóór, maar mét de organisatie moet maken om draagvlak te creëren en om de implementatie van de gekozen strategie te garanderen. Dat betekent dus het faciliteren van managementteams om tot een gezamenlijk model te komen.

En uiteraard vereist het faciliteren van een groep mensen heel andere vaardigheden dan de louter analytische vaardigheden die nodig zijn om een systeemdynamicamodel te maken. En dat is ook wat dit EMSD-programma zo uniek maakt: de combinatie van analytische en sociale vaardigheden.

In de afgelopen jaar hebben we een aantal gefundeerde hypothesen ontwikkeld die een verdere verklaring zouden kunnen geven voor het succes van Bitsing. Deze zijn nu systematisch getoetst. Alhoewel het antwoord op de succesvraag in zicht is hebben we zelfs nog niet alle antwoorden die we graag zouden willen hebben, maar door systematisch te toetsen beginnen daar nu langzamerhand inzichten uit te komen, die we in het volgende jaar verder kunnen uitwerken en testen.

Het doel is om door dit onderzoek een koppeling tussen de Bitsing-methode
en systeemdynamica te maken die uiteindelijk de Bitsing-methode verder wetenschappelijk zal onderbouwen en daardoor nog effectiever zal maken. Hoe we daar exact moeten komen, weten we uiteraard ook nog niet precies, maar dat is niet zo vreemd, want was het niet Einstein die zei: ‘Als we wisten wat we deden, zou het toch geen onderzoek heten?’

De staart van retail

Categories Geen categoriePosted on

Duis erat neque, tincidunt non risus eget, pulvinar viverra felis. Maecenas ut lacinia tellus. Integer eu eleifend nulla, et semper metus. Etiam a pretium mi. Curabitur et est magna. Phasellus tempus tempor facilisis. Maecenas viverra nunc sit amet dui feugiat, sit amet ultrices eros varius. Donec hendrerit dictum sapien et suscipit.

Continue reading “De staart van retail”

Hoe de Bitsing-methode het Fyra-debacle voorspelde

Categories Geen categoriePosted on

Nunc at bibendum erat, sit amet ullamcorper sem. Praesent eu ante vulputate, ullamcorper orci vel, auctor magna. Ut porttitor vel turpis in vulputate. Nulla vel nibh eu orci semper hendrerit non vitae ex. Suspendisse potenti. Pellentesque dapibus maximus ullamcorper. Nam feugiat porta faucibus. Aenean ultricies euismod metus id maximus. In ornare, ipsum quis imperdiet mollis, libero orci feugiat ligula, vitae aliquam leo arcu cursus lorem.

Continue reading “Hoe de Bitsing-methode het Fyra-debacle voorspelde”

Het verbinden van de wetenschap met de praktijk

Categories Geen categoriePosted on

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla non mauris lobortis, interdum lorem eu, dapibus tortor. Quisque vel porta sapien, sit amet suscipit metus. Mauris sed ligula nec neque tristique maximus. Cras ac nunc tincidunt, porttitor ligula vitae, rhoncus mauris. Sed ut euismod lacus. Aenean mollis viverra diam, ac mattis sapien suscipit id. Praesent tristique enim est, dictum malesuada elit varius vel. Proin sollicitudin commodo pellentesque. Nunc tincidunt, felis quis placerat ullamcorper, dui libero ullamcorper diam, pulvinar iaculis leo enim ut sapien. Nulla facilisi. Vestibulum eget tortor felis. Phasellus dictum lectus suscipit ex placerat tempor. Maecenas tempus dapibus odio lobortis hendrerit.

Continue reading “Het verbinden van de wetenschap met de praktijk”

De onzin van ROI

Categories Geen categoriePosted on

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec efficitur massa mauris, sit amet euismod magna scelerisque ac. Mauris vel maximus purus, ut blandit sapien. Mauris iaculis lorem a sapien volutpat, nec ullamcorper nibh egestas. Suspendisse luctus nisi at viverra ultricies. Cras vitae convallis urna. Vestibulum pellentesque non neque et tincidunt. Ut ultricies facilisis elit, ac aliquet risus laoreet vitae. Praesent eu augue elit. Maecenas quis eros turpis.

Continue reading “De onzin van ROI”

De betekenis van focus

Categories Geen categoriePosted on

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent et libero sit amet mi molestie accumsan. Nunc ut vehicula lectus, sed consectetur libero. Sed elementum in metus in sagittis. Nunc bibendum arcu nisl, id volutpat tellus scelerisque eget. Vivamus rutrum imperdiet fringilla. Sed quis sapien id enim aliquet porttitor. Aenean imperdiet nisl felis, nec posuere mi suscipit vitae. Integer nec suscipit nulla.

Continue reading “De betekenis van focus”