Alles over het Bitsing Hulpprogramma!

Categories FeaturedPosted on

Als je met Bitsing aan de slag gaat dan doe je dat om de Continuïteit- en Groeidoelen van je organisatie te behalen.

Wil je dat goed doen, dan doorloop je drie fasen. De ‘wat, hoe en dat-fasen’. Eerst wil je weten ‘wat’ je staat te doen om je doelstellingen te bereiken, vervolgens ‘hoe’ je dat doet en tenslotte ‘dat’ het ook wordt gedaan. Wat, hoe én dat! 
De Bitsing Hulpprogramma’s, zoals die hieronder zijn beschreven helpen al die honderdduizenden organisaties en mensen die Bitsing bedrijven bij het een probleemloze implementatie. Eerst iets over de drie fasen van Bitsing implementatie.

De drie fasen van Bitsing implementatie
Wat, hoe én dat. Met elke fase bereik je Continuïteit- en Groeidoelen. Maar, hoe verder je in de uitvoering van de fasen bent, des te sneller en makkelijker je het bereiken van de doelen af gaat.

Wist je dat na het afronden van alle drie de Bitsing fasen het behalen van een groei van omzet- en rendement van meer dan 30% eerder regel is dan uitzondering? En dat er enkele zelfs explosief groeien, soms met het precieze magische percentage van 300? 

FASE 1 | WAT
Deze analysefase gaat met data aan de slag en ontwikkelt het Bitsing doelplan. Dat is het plan dat antwoorden geeft op de zeven succesbepalende principes van Bitsing (zie einde document) en blootlegt wat nodig is om bij het doel aan te komen.

FASE 2 | HOE
Deze optimalisatiefase zet de woorden van het Bitsing plan om in daden; in concrete procesoptimalisaties en interne en externe Bitsing actie-programma’s. Het wat je dient te doen wordt helder in hoe je dat doet.

FASE 3 | DAT
Deze laatste fase is er eentje van aansturen en monitoren van een excellente uitrol van de Bitsing activiteiten.

Naast dat Bitsing de #1 methode is voor het borgen van continuïteit en groei
zijn de boeken stuk voor stuk #1 managementboek bestsellers

Hulpprogramma’s

Voor elk van de drie fasen zijn er hulpprogramma’s die een snelle en foutloze uitvoering borgen, waardoor resultaat telkens direct zichtbaar is. De hulpprogramma’s zijn verdeeld over drie categorieën, namelijk:

  1. om geïnspireerd te worden door de Wereld van Bitsing,
  2. om een compleet Bitsing traject te voltooien of
  3. om een deeltraject van Bitsing op te pakken.

Hieronder vind je de hulpprogramma’s op een rij. Om duidelijkheid te krijgen wat een programma inhoud kun je het desbetreffende werkplan gemaild krijgen als je op het Hulpprogramma klikt.

Ad. 1 INSPIRATIE | INTRODUCTIE IN DE WERELD VAN BITSING

Voor als je gedurende een vol anderhalf uur door de grondlegger van Bitsing, Frans de Groot geïntroduceerd wilt worden in de bijzondere Wereld van Bitsing. In de complete theorie en praktijk. Wat het is, hoe het werkt en vooral wat het voor anderen heeft gedaan.

Voor als je een specifiek vraagstuk of uitdaging binnen je eigen organisatie hebt, waar je een van de zeven principes van Bitsing (zie einde document) perfect op los kunt laten. Denk aan onderwerpen als juiste doelen stellen, of focusseren op feiten, of de effecten van niet kopieerbaar zijn, of resultaten van je werkzaamheden voorspellen, etc.). Een lezing is de snelste manier om de uitdaging die je hebt in een ander licht te plaatsen.

Om zijn Bitsing-methode te introduceren bij het grote publiek schreef grondlegger Frans de Groot de #1 managementboek bestseller ‘Bitsing. Garanties voor Groei’ en voor de internationale markt het boek ‘The Seven Laws of Guaranteed Growth’. Inmiddels worden zijn boeken in meer dan 172 landen verkocht. Handige verdiepende naslagwerken voor als je zelf met Bitsing bezig bent, of onder begeleiding van een van de hulpprogramma’s.

Ad. 2 COMPLEET TRAJECT | BITSING VAN A TOT Z VOLTOOIEN

Een persoonlijk begeleidingstraject is geschikt als je alle facetten van Bitsing onder professionele begeleiding wilt toepassen zonder betrokken werknemers extra te belasten. Het type coaching is bepaald door de fase van implementatie waarin je bent aanbeland. Zo is er een gestructureerd vast coaching-traject bij het maken van het Bitsing doelplan (fase 1), en bij de optimalisatie en realisatie activiteitenprogramma’s (fase 2), en bij het managen en monitoren van de uitrol van Bitsing gerelateerde activiteiten (fase 3).

Voor als je in zeven lessen opgeleid wilt worden in de theorie die achter Bitsing en zijn modellen schuilgaan. Wederom de drie fasen volgend maak je met opleiding A je eigen Bitsing doelplan, met opleiding B optimaliseer en realiseer je Bitsing activiteitenprogramma’s en met opleiding C leer je de actieprogramma’s te managen en monitoren.

Deelnemen kan in een groep met participanten uit uiteenlopende organisaties (maximaal 8) of in company binnen de eigen organisatie met de eigen collega’s.

Ad. 3 DEELTRAJECT | UITGELICHT ONDERDEEL VAN BITSING

Voor als je een specifiek vraagstuk hebt en een afzonderlijk onderwerp van Bitsing wilt aanpakken en dat samen met en onder begeleiding van een Bitsing master wilt uitvoeren.

Voor als je louter getraind wilt worden in een afzonderlijk onderdeel van Bitsing om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Je grijpt een van de zeven onderdelen van Bitsing aan en voert deze na de training zelf uit.