Durf te evolueren!

Categories ArticlesPosted on

Er gebeurt heel veel om ons heen. Alles lijkt te veranderen. Als die veranderingen vervolgens diepe impact hebben op ons leven, dan ontstaat er paniek. Want, wat je ook doet om de gevolgen van die veranderingen naar het positieve om te buigen, telkens weer loop je tegen (nieuwe) teleurstellingen aan. Zelfs al heb je alles op orde, de prikkels om je heen zeggen dat je voorbereid moet zijn op het ergste.

O ja? Onzin. Ik ga je laten zien dat je alles kunt bereiken wat je wilt bereiken. Zelfs als de omstandigheden hopeloos lijken.

Laten we om te beginnen maar weer eens zeggen dat veranderingen van alle tijd zijn. Dus ook van deze tijd. Het feit dat we er niet mee om kunnen gaan is dat we niet weten hoé we ermee om moeten gaan. Als we daar het antwoord op hebben, dan is er niets aan de hand.

De aarde bestaat al miljarden jaren, maar het heeft wel elke fase van verandering doorstaan. Weet je waarom? Door zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Ah, daar staat iets heel interessants. De wereld heeft elke verandering doorstaan door zich aan te passen. Niet door op dezelfde wijze voort te sukkelen als vóór de verandering. Nee, de wereld heeft zich altijd aan de nieuwe situatie aangepast door er beter en meer ontwikkelt uit te komen. Dat heet: evolutie. Om met veranderingen om te gaan hoef je dus niet zelf te veranderen, alleen maar te evolueren.

Leer van de aarde! Wil je succesvol omgaan met de veranderingen van vandaag, dan zul je moeten accepteren om te evolueren. Weet je wat dat zegt? Dat je er NOOIT uitkomt als je op DEZELFDE wijze als vóór de verandering verder gaat.

Elk jaar zijn er dingen in je omgeving veranderd. Maar die waren zo klein dat je kon volstaan met een ongemerkte kleine aanpassing binnen het bestaande. Maar nu zijn de veranderingen groot en structureel. Je hebt dan de keuze tussen grijpen naar het oude vertrouwde, of je te schikken naar het echte antwoord op de veranderingen, en dat is: evolueer. Blijf je een Neanderthaler, of wordt je Mens.

Een evolutie vraagt je niet om 180 graden de andere kant op te gaan. Een evolutie is een verbetering van iets bestaands.

Recent in het nieuws staan allemaal berichten over organisaties met wie het niet zo goed gaat. KLM, ING, KPN, je kent er vast wel meer. De eerste de beste handeling die zij plegen is dat ze kosten gaan besparen en mensen gaan ontslaan. Bah! Dat kan ik nou geen evolutie noemen. Ze grijpen naar (wat zij denken) de meest logische oplossing. Kosten besparen levert niets positiefs op. Nog even, en ze hebben geen vlees meer op de botten. En dan? Wat gaan ze dan doen? Overlijden? Volstrekt niet oplossend. Als deze organisaties geëvolueerd waren – in hun denken en handelen – dan hadden ze gewoon meer omzet en rendement gemaakt en waren kostenbesparingen en ontslagen niet nodig.

“Maar we hebben alles geprobeerd om die omzet en rendement te vergroten en dat lukt maar niet”. Je hoort het ze zeggen.

Dat komt, omdat jullie hebben gegrepen naar oude traditionele denk en werkwijzen. Kijk eens hoe jullie de markten hebben bewerkt de laatste tijd? Ja, precies op de wijze waarop je dat altijd al deed. En dat werkt niet als alles om je heen veranderd is. Alle bekende economische vakgebieden (marketing voorop) zijn niet meer van deze tijd. Ze werken niet meer, omdat de wereld veranderd is. Dat is niet erg, maar wees het je bewust. Natuurlijk is er geprobeerd het bestaande anders in te vullen. Maar dames en heren, de paardentram is en blijft de paardentram…ook al geef je ‘m een ander kleurtje. Dat wat je gewend was om te doen is ‘de paardentram’.

Sta op en durf te evolueren!

Als je niet weet hoe dat moet. Lees dan de artikelen op deze website. Het gaat over mensen en organisaties, die revolutionair durfden te evolueren en daardoor succesvol zijn. Je zult er veel van leren en het zal je nog meer inspireren.

Welkom in de wereld van Bitsing!

Geef een reactie