Wetenschap

Prof.dr. Jac Vennix
Professor of Research Methodology and System Dynamics
Executive Director of the Erasmus Mundus European Master Program in System Dynamics (EMSD)

Ik kwam Frans de Groot, de grondlegger van de Bitsing-methode, voor het eerst tegen in het kader van het nieuwe European Masterprogramma in System Dynamics (EMSD). Over dat programma en de relatie met de Bitsing-methode zal ik zo dadelijk iets meer zeggen. Maar eerst even mijn eerste indrukken. Het gastcollege dat Frans gaf was in één woord overweldigend. Frans is een begenadigd verteller en de studenten hingen aan zijn lippen (en ik trouwens ook). Het college was niet alleen zeer inspirerend, maar we kregen ook een overweldigende hoeveelheid informatie, kennis opgebouwd in een periode van zeker 20 jaar en dat allemaal samengebald in één uur. Eerlijk gezegd te veel voor mij om dat allemaal ineens te bevatten en begrijpen. De claims die Frans maakte leken bijna ongelooflijk, maar hij kon ze staven met bewijsmateriaal. En de uitgangspunten waren zo logisch dat er geen speld tussen te krijgen was.

Frans vertelde in zijn gastcollege dat hij sinds het begin van de jaren 90-tig met een 7-stappenmodel, waarmee organisaties succesvol hun doelen bereikten, bezig was geweest; de Bitsing-methode. In de loop der jaren had hij de methode bij honderden bedrijven, organisaties, instellingen en personen toegepast. Ze waren allemaal gevolgd bij het behalen van hun doelen. Door te meten, te leren, te optimaliseren en door de vele praktijkcases ontstonden nieuwe kennis en inzichten. Interessant genoeg bleken die bedrijven, organisaties probleemloos hun doelstellingen te halen, waarvan er enkele zelfs explosief groeiden, soms met wel 300%.

Dat percentage van 300%, dat intrigeerde Frans. Hij wilde exact weten waarom er zo vaak 300% groei werd gerealiseerd als de Bitsing-methode werd toegepast. Kwam het door het voorspellende karakter dat de methode in zich heeft? Maar precies wist hij het ook niet. En dat was de reden waarom hij bij ons terecht kwam. Hij dacht dat we die vraag wel zouden kunnen beantwoorden, maar dat bleek niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht leek, maar dat wisten we toen nog niet.

Vanuit een System Dynamics perspectief is de vraag heel interessant. System Dynamics stelt je namelijk in staat om met behulp van een computermodel de werkelijkheid na te bootsen. En dat is precies waarin studenten van over de hele wereld met het tweejarig masterprogramma – waar vier Europese universiteiten bij zijn betrokken – in getraind worden. In het bijzonder in managementteams.

We begonnen met behulp van System Dynamics het Bitsing-model na te bouwen en te kijken of System Dynamics iets wezenlijks kon toevoegen aan de Bitsing-methode en daarmee het antwoord kon geven op de ‘300%-groei vraag’. Het leek in beginsel eenvoudig. Bitsing is immers te vertalen naar een keten waarin de factoren die van invloed zijn op het behalen van doelen zich over de tijd en stapsgewijs ontwikkelen, als ware het een trap die iedereen doorloopt om bij het doel van een organisatie uit te komen. System Dynamics doet iets vergelijkbaars: het brengt de ‘bronketens’ van een organisatie in kaart (denk aan personeel, financiën, marketing, productie en zo meer) en de onderlinge verbanden die tussen die bronketens bestaan. Die ‘verbanden’ zorgen voor de dynamische ontwikkelingen in organisaties en hun omgeving. Door de overeenkomsten kon het dus niet moeilijk zijn om het Bitsing-model te vertalen naar een dynamisch System Dynamics-model. En op die manier zouden we verder kunnen onderzoeken om het antwoord op de inmiddels beider vraag te kunnen krijgen: “waarom werkt de Bitsing-methode zo goed en waarom is er geregeld sprake van een resultaat dat significant hoger dan de doelstelling ligt, zoals 300%?”.

Omdat de Bitsing-methode voor iedereen nieuw was gingen de studenten in het eerste cohort dus de Bitsing-methode een-op-een vertalen in System Dynamics. Het leverde voor iedereen het noodzakelijke inzicht in de Bitsing-methode op.

In het tweede cohort hebben we de studenten wat meer richting gegeven in wat de toegevoegde waarde van systeemdynamica voor de Bitsing-methode zou kunnen zijn om daarmee de eerste delen van de antwoorden te vinden waar we naar op zoek zijn. Met de uitkomsten kon het derde cohort gestart worden, waarin we via het modelleren van casestudies de impliciete kennis die we over de werking en toegevoegde waarde van de Bitsing-methode expliciet maakten. En dat was nodig omdat je anders niet in System Dynamics kunt modelleren.

We waren een ontelbaar aantal keren verrast hoeveel inzichten we kregen uit de noeste arbeid van alle betrokkenen. En hoe helder en grijpbaar ze waren. Die inzichten zijn direct gedeeld met vele organisaties die worstelden met het behalen van hun (groei)doelen.
Er is hiermee gezorgd dat Bitsing steeds meer een allesomvattende methode werd, waarin feitelijk alle succesbepalende factoren zijn gebundeld en tastbaar werden. Het gevolg was heel bijzonder. Inmiddels hebben alweer vele organisaties een veel beter inzicht gekregen in wat ten grondslag ligt aan het onvermijdelijk bereiken van hun doelen en hebben talrijke daardoor probleemloos hun doelstellingen bereikt.

Op de deelvraag waarom de methode zo goed werkt (financiële, commerciële en operationele doelen doet bereiken) hebben we de antwoorden te pakken. De methode kan op allerhande organisaties worden toegepast. Op de 300%-groeivraag gaan we verder, in die zin zetten we ons ‘onderzoek’ binnen het EMSD-programma voort. Zodat de dynamische analyse met System Dynamics een aanvulling is op de (reken)modellen die Bitsing momenteel ondersteunen.

Bijzonder om hier te vermelden is dat wij als universiteiten op dit moment zelf ook de Bitsing-methode inzetten om het tot nu toe door de EU (Erasmus Mundus) gefinancierde masterprogramma selfsupporting te maken, hetgeen door de EU als een ‘best practise’ wordt beschouwd dat, indien mogelijk, door andere Erasmus Mundus programma’s als voorbeeld kan worden genomen.

Deden we in het verleden wat losse pogingen om de markt te interesseren voor sponsoring, Bitsing heeft ons geholpen om veel systematischer te werken aan de (verdere) internationale bekendheid van ons programma en bedrijven geïnteresseerd te krijgen om het EMSD-programma te sponsoren. Gewoon door het systematisch volgen van de stappen in het Bitsing-model hebben we nu diverse serieuze gesprekspartners en zelfs al partijen die concreet sponsoring hebben toegezegd. Bitsing geeft je het gevoel dat je in marketing termen niet zomaar wat aan het doen bent, maar dat je controle hebt over wat je waarom doet.

Ik wens u de 300% groei toe!