Date:maart 06, 2013

Bruggen bouwen

Door: Harald Polak – Principal Strategy Consultant.
“We build too many walls and not enough bridges” – Isaac Newton. 

Zoals de wetten van Isaac Newton een revolutie vormden voor de moderne natuurkunde, zo brengen de minder bekende wetten van BiTS langzaam maar zeker een revolutie teweeg in de bedrijfswetenschap en in het toegepast strategisch denken.

Laat nu juist 1 van die BiTS wetten gebaseerd zijn op het overbruggen van barrières!

In een tijd waarin jarenlang de nadruk heeft gelegen op cost-efficiency is het overgebleven efficiencypotentieel in de meeste organisaties tot nul gereduceerd, waarbij er eerder barrières naar de markt zijn opgeworpen dan beslecht.

Eén van de voorname zaken waarmee de BiTS-Methodologie organisaties in het behalen en borgen van financiële- en commerciële doelstellingen assisteert, is nu juist het op zo effectief mogelijke wijze overbruggen van barrières naar haar markten.

Hierbij toont de methodologie wederom een opmerkelijke parallel met Newton: 3e Wet – Actie is Reactie.

Stelt u zich nu eens voor dat u net als in de natuurkunde binnen uw organisatie in staat zou zijn exact te voorspellen welke reactie (financieel resultaat) een bepaalde actie (strategische focus & tactische executie) teweeg zal brengen….positief of negatief! BiTS levert u deze wetenschap. Dat daarbij eigen adviezen in het kader van bruggen bouwen ter harte worden genomen blijkt wel uit de actieve rol als “Academic Partner” van het “European Master Programme in System Dynamics”.

De aangesloten internationale universiteiten zijn actief betrokken in het nog scherper maken van de unieke methodologie. Dit door allerhande bijkomstige contingenties op de werking van de BiTS-modellen te betrekken en langs deze weg te ‘fine-tunen’.

System Dynamics kan daarbij worden gezien als de katalysator in het opheffen van het voorgeschreven vacuum waarbinnen Newton’s wetten zijn gebaseerd, om zo de werkelijkheid nog beter te benaderen.

De eerste twee jaargangen Alumni overspoelen inmiddels het wereldwijde bedrijfsleven als een ware golf van BiTS-kennis, kennis hoe het anders kan.

Een inspirerende stap in het verlaten van een wereld die soms schuinhellend vlak lijkt, en te bouwen aan een brug naar een wereld die Bitsing heet?

Harald Polak