Met Bitsing doelen bereiken in 5 lessen!

Categories Start NowPosted on

De Bitsing opleidingen gaan dit najaar weer van start. Voor het starten, implementeren en managen van de toepassing van de Bitsing-methode.

“Wat een eyeopener om door de juiste focus op omzetbepalers in korte tijd uitzonderlijke groei te realiseren” Marianne Huurman, Directeur Mercyships (NGO)

Drie opleidingen

Te beginnen met Bitsing opleiding A. Deze leidt op in het praktisch toepassen van de kernonderdelen van de Bitsing-methode. Je maakt een eigen Doelplan en krijgt antwoord op de prangende vraag ‘wat je moet gaan doen om de Continuïteits- en Groeidoelen te behalen’ van het bedrijf, de instelling of organisatie waar je werkzaam zijn.

Hieronder kun je de verse Studiegids in de mail ontvangen.

Opleiding A zal snel worden opgevolgd door Bitsing opleiding B. Deze leidt op in executie van Bitsing en in het bijzonder hoe je het Bitsing Doel-plan effectief uitvoert.

Tenslotte eindigt dit najaar met Bitsing opleiding C. De opleiding Bitsing management en monitoring, die ervoor zorgt dat al hetgeen Bitsing voorschrijft te doen, ook consequent door alles en iedereen wordt gedaan. Om het ‘n vanzelfsprekend vast onderdeel van het dagelijks denken en handelen te maken. Deze opleiding legt fundament om doorlopend Continuïteits- en Groeidoelen te bereiken. Als we namelijk aan een ding een hekel hebben dan is het wel dat het resultaat van noeste arbeid in een la verdwijnt.

De Studiegidsen voor Bitsing opleiding B en C rollen binnenkort van de pers. Hieronder kun je aangeven welke van de twee, of beide je gemaild wilt hebben.

Voor wie zijn de opleidingen bedoeld?

Nu denk je dat er een fraaie lijst komt met functies als bedrijfseigenaren, financiële-, commerciële-, operationele en hr managers, marketing, sales, after sales, ZZP-ers, starters. Maar ho…nu staat die er toch. Terwijl Bitsing er voor iedereen is. Omdat iedereen in een bedrijf, een instelling of andere organisatie de rol van zijn leven speelt bij het waarborgen van de continuïteit en de groei. Dan is het prettig als iedereen ook weet wat, hoe en waarmee je dat doet!
Hoe klein ieders rol soms ook lijkt is die van iedereen heel erg groot. En dat wordt tijdens de opleidingen wel heel erg duidelijk.

Visie op opleiden

Opleiden heeft pas zin als je er echt iets aan hebt. Daarom zeggen wij altijd: kennis haal je wel uit de boeken, maar ervaring in de praktijk. Iedereen die een Bitsing opleiding doet wordt opgeleid in de praktijk. Je gaat met hetgeen je leert meteen aan de slag. Om er echt wat aan te hebben en met een grote dosis ervaring de deur uit gaat. Nou, de deur uit ook weer niet elke keer. Want, de opleidingen gaan online.

Dus pak die bak koffie, dat lekkere kopje thee of wat je ook wilt…we gaan met Bitsing doelen bereiken!

Dus nog even samengevat:

 • Bitsing opleiding A. Maak je eigen Bitsing Continuïteits- en Groeiplan voor het bedrijf, de instelling of andere organisatie waar je werkt en ontdek wat er nodig is om de Continuïteits- en Groeidoelen te behalen. Want, dat te weten voorkomt zweten.
 • Bitsing opleiding B. Zet de woorden van het Continuïteits- en Groeiplan om in concrete daden en leer hoe en waarmee je het plan uitvoert. Met de juiste actie, actie, en nog eens actie krijg je de juiste reactie!
 • Bitsing opleiding C. Leer de uitrol van de Bitsing activiteiten-programma’s te managen en te monitoren, zodat je zeker weet dat het allemaal gaat gebeuren. En goed ook!

Mail mij de Studiegids

Click & Pay: online Bitsing video’s en podcasts

Categories Start NowPosted on

Binnenkort start de Bitsing Academy met korte opleidingen en trainingen die online via video en podcast zijn te volgen volgens het ‘click & pay-principe’.

Dat gaat als volgt:

 • je opent een website van een opleidingsinstituut,
 • gaat naar de categorie ‘Bitsing’,
 • klikt op een video of podcast voor een Bitsing-advies, opleiding of training
 • betaalt een klein bedrag
 • en kunt direct de video of podcast openen

Het ‘Bitsing ClickPay-programma’ is opgezet om de Bitsing-methode voor iedereen toegankelijk te maken. Het zal de snelste manier zijn om op een professionele wijze de Bitsing-methode toe te passen.

Gratis: Aidan McCullen – host of the Best podcast nominated ‘Innovation Show’ about ‘How the Bitsing Methodology enables you to reach any Goal…even if you are looking for the love of your life’.

De Podcast:
Via Spotify
Via Youtube

Zo komen er video’s en podcasts voor het toepassen van Bitsing, maken en uitvoeren van een eigen Bitsing-plan, maar ook die bijzondere deeltrajecten van Bitsing behandelen, zoals ‘hoe je jezelf en je organisatie 25% efficiënter laat werken’, ‘het vinden van wat je organisatie niet kopieerbaar maakt’, ‘het voorkomen van financiële debacles’, ‘het voorspellen van resultaten en rendementen’, het meest succesvolle actieprioriteitenplan’ en veel meer.

Eenmaal klaar, dan zullen er 18 video’s beschikbaar zijn.

Als je hieronder je email achterlaat dan krijg je vanzelf bericht wanneer de video’s en podcasts de lucht in gaan.

Hou mij op de hoogte!

Strippenkaart advies & coaching

Categories Start NowPosted on

Het gaat hier over flexibel inzetbare Bitsing coaching-sessies van elk 3 tot maximaal 4 uur).

Flexibele coaching, zoals de naam al zegt, maakt het mogelijk om op afroep coaching sessies te boeken en de inhoud zelf te bepalen. Bij flexibele coaching is sprake van dagdelen van elk drie tot maximaal vier uur coaching, online of fysiek op locatie. Gedurende de sessies kan alles met betrekking tot Bitsing aan bod komen.

Flexibele coaching gaat in de vorm van strippenkaarten. Er zijn er drie, die elk een serie van sessies (strippen) vertegenwoordigen. Zo is er een strippenkaart met 4, 8 en 12 coaching-sessies.

De strippen plan je zelf op elk gewenst moment in de agenda.


Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Persoonlijke coaching (na de start)

Categories Geen categorie, Start NowPosted on

Met persoonlijke coaching voer je alle aspecten van Bitsing snel en goed uit. Het succes van de fraaiste strategieën zit immers in de kwaliteit van de uitvoering. Met een gecertificeerde Bitsing professional ben je ervan verzekerd dat dit tot in de punten perfect gebeurt. In de wandelgangen noemt men het ook wel BOE: Bitsing Operational Excellence!

Via een vast traject van werkzaamheden komen de volgende aspecten aanbod:

 1. Realisatie Periode Doelplan (voor het behalen van het Continuïteit- en Groeidoel voor een korte opeenvolgende periode).
 2. Interne Organisatie Optimalisatie (alle neuzen dezelfde kant op met juiste focus, optimale inzet van medewerkers en arbeidstijd en optimalisatie interne processen).
 3. Vormgeven van Niet Kopieerbare Boodschappen (primair voor de marketing, sales en aftersales medewerkers).
 4. Ontwikkeling van Effectieve Bitsing Actieprogramma-ideeën (al dan niet met externe hulp).
 5. Realisatie van Bitsing Programma Management Kalender. Lekker makkelijk om te zien wat er wanneer en waarmee gedaan gaat worden.
 6. Opzet pilot (een test) met meet, registratie, rapportage en monitoring systeem teneinde de bijzondere effecten van Bitsing ‘in het overzichtelijk klein’ te ervaren.
 7. Instructies Bitsing taken en kpi’s aan operationele teams.

Na afloop van het traject kan het behalen van je Continuïteit- en bij voorkeur ambitieuze Groeidoel niet meer mis gaan…Champagne!


Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Training

Categories Start NowPosted on

De Bitsing trainingen zijn er voor als je louter getraind wilt worden in een afzonderlijk onderdeel van Bitsing om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Je grijpt een van de zeven onderdelen van Bitsing aan en voert deze na de training zelf uit.

Bijvoorbeeld deze:

 1. Continuïteit- en Groeidoelen formuleren en strategische keuzes maken op basis van feiten.
 2. Markten benaderen met hetgeen je niet kopieerbaar maakt en communiceren met niet kopieerbare boodschappen.
 3. Een actie prioriteitenplan waarmee alles uit iedereen in doelgroepen wordt gehaald
 4. Het effectief maken van activiteiten programma’s.
 5. Het voorspellen van resultaten van programma-activiteiten en financiële rendementen.
 6. Het maken van korte periode Garantie Continuïteit- en Groeiplannen.
 7. Organisatie efficiëntie optimalisatie.
 8. Vormgeven van niet kopieerbare boodschappen.
 9. Realisatie van creatieve ideeën op basis van het BITSER-model.
 10. Samenstellen van een Programma Management Kalender op basis van het BITSER-model.
 11. Het opzetten van een pilot en management meet en monitoring-systeem op basis van de Bitsing-methode.
 12. Het instrueren van strategische en operationeel uitvoerende teams met op van Bitsing afgeleide taken en kpi’s.

Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Workshops

Categories Start NowPosted on

Als je met Bitsing begint of begonnen bent en je wilt een van de deel-onderwerpen uitdiepen, dan kun je daarvoor workshops bijwonen. Je kiest hiervoor als je een specifiek vraagstuk hebt en dat samen met en onder begeleiding van een Bitsing master wilt aanpakken, met direct bruikbaar en praktisch uitvoerbaar antwoord op het vraagstuk.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • hoe doe ik mijzelf en mijn medewerkers doelgericht werken?
 • hoe blijf ik focussen op harde feiten?
 • hoe richt ik mijn organisatie het meest efficient in?
 • Waar mag je wel en geen arbeidstijd aan besteden?
 • hoe diep ik mijn niet kopieerbaarheid uit en win ik de strijd van de concurrenten?
 • hoe zorg ik ervoor dat ik klanten werf en behoud zonder aan de verkoopprijs te tornen?
 • hoe maak ik een BITSER management kalender?
 • hoe maak ik alle acties van mijn organisasties effectief?
 • hoe geef ik mijn medewerkers taken en kpi’s mee?

Om er ter stimulans enkelen te noemen.

Welk vraagstuk je ook hebt. Er is altijd een onderdeel in de Bitsing methode die je het antwoord geeft.


Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Bitsing opleiding B (na de start)

Categories Start NowPosted on

Bitsing Opleiding B met post-hbo-certificaat
De opleiding die gaat over de opvolging van de uitkomsten van je Bitsing plan bestaat uit zeven online lessen van elk 2 uur. Elke les behandelt een van de operationele modules:

Les 1. Bitsing plan transformeren naar plan voor behalen korte termijn doel

Les 2. Optimaliseren interne organisatie en processen

Les 3. Vormgeven van de niet kopieerbare marktbewerking

Les 4. Creatieve ontwikkeling van BITSER-ideeën

Les 5. Realisatie van Programma Management kalender

Les 6. Opzet pilot (test) en meet, registratie en monitoring systeem

Les 7. Kpi/taken instructies operationele teams

Na elke les ga je met een opdracht naar huis om zelf met de praktische tools aan het werk te gaan. Stapsgewijs voer je je eigen Bitsing doel plan uit. 

Praktijkvoorbeelden geven een verhelderend blik op de werking van de tools.

Onder begeleiding en in een kleine groep mede participanten werk je vanuit het actief leer principe aan de opdrachten waarbij de uitkomsten van jouw eigen plan centraal staan. Sturend op resultaat!


Werkplannen Bitsing fase 2: Bitsing uitvoering

Bitsing opleiding A – starten met Bitsing

Persoonlijke coaching

Categories Start NowPosted on

Met persoonlijke coaching is Bitsing snel en goed geïmplementeerd. Een gecertificeerd Bitsing professional (Bitseteer) neemt namelijk al het werk uit handen en ontwikkeld jouw Bitsing Doelplan en helpt iedere betrokken medewerker bij de uitvoering.

Om te Starten (Bitsing-plan)

Via een vast gestructureerd stappenplan ontwikkelt de Bitseteer het Bitsing Doelplan voor jouw bedrijf, instelling of andere organisatie. De Bitseteer doet de analyses, resultaten verwerking, concluderende analyses en rapportages. Het enige dat van jou en je collega’s is verwacht is het verstrekken van informatie.

Na afloop van het 7-stappen-traject (want dat is het) krijgen de betrokken medewerkers een training rondom de praktische tools, waarmee zij de woorden van het Bitsing-plan transformeren naar daden. Continuïteits- en Groeidoel bereikt!

Na de Start (executie)

Met persoonlijke coaching helpt de Bitseteer het Bitsing-plan snel en goed uit te voeren, zodat de doelen ook daadwerkelijk worden bereikt. Het succes van de fraaiste plannen en strategieën zit immers in de kwaliteit van de uitvoering, de executie. De gecertificeerde Bitsing professional is de verzekering dat dit tot in de punten perfect gebeurt. In de wandelgangen noemt men dit uitvoerende traject ook wel BOE: Bitsing Operational Excellence!

Via een serie van modules en werkzaamheden komen de volgende onderdelen aanbod:

 1. Realisatie Periode Doelplan (voor het behalen van het Continuïteit- en Groeidoel voor een korte opeenvolgende periode).
 2. Interne Organisatie Optimalisatie (alle neuzen dezelfde kant op met juiste focus, optimale inzet van medewerkers en arbeidstijd en optimalisatie interne processen).
 3. Vormgeven van Niet Kopieerbare Boodschappen (primair voor de marketing, sales en aftersales medewerkers).
 4. Ontwikkeling van Effectieve Bitsing Actieprogramma-ideeën (al dan niet met externe hulp).
 5. Realisatie van Bitsing Programma Management Kalender. Lekker makkelijk om te zien wat er wanneer en waarmee gedaan gaat worden.
 6. Opzet pilot (een test) met meet, registratie, rapportage en monitoring systeem teneinde de bijzondere effecten van Bitsing ‘in het overzichtelijk klein’ te ervaren.
 7. Instructies Bitsing taken en kpi’s aan operationele teams.

Na afloop van het traject kan het behalen van je Continuïteit- en bij voorkeur ambitieuze Groeidoel niet meer mis gaan…Champagne!


Mail mij het stappenplan van persoonlijke coaching


Masterclass: het Bitsing plan

Categories Start NowPosted on

Als je erg houdt van zelfwerkzaamheid en je Bitsing in al zijn facetten zelf wil ervaren dan adviseren wij je de eendaagse Bitsing-masterclass, die je traint in het maken van je eigen Bitsing-doelplan. In een enkele dag vlieg je langs de theorie en praktijk van Bitsing en de modellen. Om eigenhandig een nieuw plan te maken of een bestaand plan te updaten.

Na enige voorbereiding (we vragen je eerst informatie bijeen te zoeken) ga je onder begeleiding van een Bitsing professional een volle dag met jouw informatie met de modellen aan de slag om de werking goed te ervaren. 

Je gaat daarbij de basis leggen voor een nieuw doel plan of een bestaand plan updaten. 

In feite ga je getraind worden hoe je de modellen van Bitsing voedt met jouw specifieke kennis, ervaring en bijeengezochte informatie. Waardoor je de complete basis legt voor jouw doel plan gebaseerd op Bitsing-methode. 

De masterclass is de ideale manier om razendsnel de basis van Bitsing en zijn modellen te leren begrijpen en om te vormen naar het plan dat je inzicht geeft in wat je dient te doen om jouw Continuïteits- en Groeidoel te behalen. 

Fysiek op locatie: 1 dag
Remote online: 4 sessies van 2 uur


Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Lezingen

Categories Start NowPosted on

Eén brok entertainment en inspiratie…heerlijk!

Als je door de grondlegger van Bitsing, Frans de Groot geïntroduceerd wilt worden in de bijzondere Wereld van Bitsing en geïnspireerd wil worden door wat die befaamde methode nu allemaal is en doet (of opgefrist wilt worden met de nieuwste ontdekkingen) dan is er natuurlijk zijn veelbesproken Bitsing Inspiratiesessie.

Gedurende een spetterende, nou lezing kunnen we het niet noemen, het is entertainment, fysiek op een door jou aangewezen locatie passeren de complete theorie en praktijk van Bitsing de revue. Je gaat de achtergrond en werking doorzien. Wat het is, hoe het werkt en vooral wat het voor al die duizenden mensen en organisaties over de wereld doet.

Dus, als je onmiskenbaar doelen wilt bereiken (liefst de onmogelijke), wilt groeien (meer dan verwacht), of gewoon weer eens lekker geïnspireerd wilt worden met iets wat je nog niet weet, dan pak je deze anderhalf uur.


Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's:

Frans de Groot is tevens te boeken bij Speakers Academy

Mail mij de pdf met achtergronden van de volgende hulpprogramma's: