Strippenkaart advies & coaching

Categories Start NowPosted on

Het gaat hier over flexibel inzetbare Bitsing coaching-sessies van elk 3 tot maximaal 4 uur).

Flexibele coaching, zoals de naam al zegt, maakt het mogelijk om op afroep coaching sessies te boeken en de inhoud zelf te bepalen. Bij flexibele coaching is sprake van dagdelen van elk drie tot maximaal vier uur coaching, online of fysiek op locatie. Gedurende de sessies kan alles met betrekking tot Bitsing aan bod komen.

Flexibele coaching gaat in de vorm van strippenkaarten. Er zijn er drie, die elk een serie van sessies (strippen) vertegenwoordigen. Zo is er een strippenkaart met 4, 8 en 12 coaching-sessies.

De strippen plan je zelf op elk gewenst moment in de agenda.


Werkplannen Bitsing fase 2: Bitsing uitvoering

Persoonlijke coaching (na de start)

Categories Geen categorie, Start NowPosted on

Met persoonlijke coaching voer je alle aspecten van Bitsing snel en goed uit. Het succes van de fraaiste strategieën zit immers in de kwaliteit van de uitvoering. Met een gecertificeerde Bitsing professional ben je ervan verzekerd dat dit tot in de punten perfect gebeurt. In de wandelgangen noemt men het ook wel BOE: Bitsing Operational Excellence!

Via een vast traject van werkzaamheden komen de volgende aspecten aanbod:

 1. Realisatie Periode Doelplan (voor het behalen van het Continuïteit- en Groeidoel voor een korte opeenvolgende periode).
 2. Interne Organisatie Optimalisatie (alle neuzen dezelfde kant op met juiste focus, optimale inzet van medewerkers en arbeidstijd en optimalisatie interne processen).
 3. Vormgeven van Niet Kopieerbare Boodschappen (primair voor de marketing, sales en aftersales medewerkers).
 4. Ontwikkeling van Effectieve Bitsing Actieprogramma-ideeën (al dan niet met externe hulp).
 5. Realisatie van Bitsing Programma Management Kalender. Lekker makkelijk om te zien wat er wanneer en waarmee gedaan gaat worden.
 6. Opzet pilot (een test) met meet, registratie, rapportage en monitoring systeem teneinde de bijzondere effecten van Bitsing ‘in het overzichtelijk klein’ te ervaren.
 7. Instructies Bitsing taken en kpi’s aan operationele teams.

Na afloop van het traject kan het behalen van je Continuïteit- en bij voorkeur ambitieuze Groeidoel niet meer mis gaan…Champagne!


Werkplannen Bitsing fase 2: Bitsing uitvoering

Training

Categories Start NowPosted on

De Bitsing trainingen zijn er voor als je louter getraind wilt worden in een afzonderlijk onderdeel van Bitsing om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Je grijpt een van de zeven onderdelen van Bitsing aan en voert deze na de training zelf uit.

Bijvoorbeeld deze:

 1. Continuïteit- en Groeidoelen formuleren en strategische keuzes maken op basis van feiten.
 2. Markten benaderen met hetgeen je niet kopieerbaar maakt en communiceren met niet kopieerbare boodschappen.
 3. Een actie prioriteitenplan waarmee alles uit iedereen in doelgroepen wordt gehaald
 4. Het effectief maken van activiteiten programma’s.
 5. Het voorspellen van resultaten van programma-activiteiten en financiële rendementen.
 6. Het maken van korte periode Garantie Continuïteit- en Groeiplannen.
 7. Organisatie efficiëntie optimalisatie.
 8. Vormgeven van niet kopieerbare boodschappen.
 9. Realisatie van creatieve ideeën op basis van het BITSER-model.
 10. Samenstellen van een Programma Management Kalender op basis van het BITSER-model.
 11. Het opzetten van een pilot en management meet en monitoring-systeem op basis van de Bitsing-methode.
 12. Het instrueren van strategische en operationeel uitvoerende teams met op van Bitsing afgeleide taken en kpi’s.

Werkplannen Bitsing fase 2: Bitsing uitvoering

Workshops ‘na de start’

Categories Start NowPosted on

Als je met Bitsing begonnen bent en je wilt een van de deel-onderwerpen uitdiepen, dan kun je daarvoor workshops bijwonen. Je kiest hiervoor als je een specifiek vraagstuk hebt en dat samen met en onder begeleiding van een Bitsing master wilt aanpakken.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • hoe doe ik mijzelf en mijn medewerkers doelgericht werken?
 • hoe blijf ik focussen op harde feiten?
 • hoe richt ik mijn organisatie het meest efficient in?
 • Waar mag je wel en geen arbeidstijd aan besteden?
 • hoe diep ik mijn niet kopieerbaarheid uit en win ik de strijd van de concurrenten?
 • hoe zorg ik ervoor dat ik klanten werf en behoud zonder aan de verkoopprijs te tornen?
 • hoe maak ik een BITSER management kalender?
 • hoe maak ik alle acties van mijn organisasties effectief?
 • hoe geef ik mijn medewerkers taken en kpi’s mee?

Om er ter stimulans enkelen te noemen.

Welk vraagstuk je ook hebt. Er is altijd een onderdeel in de Bitsing methode die je het antwoord geeft.

Werkplannen Bitsing fase 2: Bitsing uitvoering

Bitsing opleiding B (na de start)

Categories Start NowPosted on

Bitsing Opleiding B met post-hbo-certificaat
De opleiding die gaat over de opvolging van de uitkomsten van je Bitsing plan bestaat uit zeven online lessen van elk 2 uur. Elke les behandelt een van de operationele modules:

Les 1. Bitsing plan transformeren naar plan voor behalen korte termijn doel

Les 2. Optimaliseren interne organisatie en processen

Les 3. Vormgeven van de niet kopieerbare marktbewerking

Les 4. Creatieve ontwikkeling van BITSER-ideeën

Les 5. Realisatie van Programma Management kalender

Les 6. Opzet pilot (test) en meet, registratie en monitoring systeem

Les 7. Kpi/taken instructies operationele teams

Na elke les ga je met een opdracht naar huis om zelf met de praktische tools aan het werk te gaan. Stapsgewijs voer je je eigen Bitsing doel plan uit. 

Praktijkvoorbeelden geven een verhelderend blik op de werking van de tools.

Onder begeleiding en in een kleine groep mede participanten werk je vanuit het actief leer principe aan de opdrachten waarbij de uitkomsten van jouw eigen plan centraal staan. Sturend op resultaat!


Werkplannen Bitsing fase 2: Bitsing uitvoering

Bitsing opleiding A – starten met Bitsing

Persoonlijke coaching (om te starten)

Categories Start NowPosted on

Met persoonlijke coaching is Bitsing snel en goed geïmplementeerd. Een gecertificeerd Bitsing professional neemt namelijk al het werk uit handen en ontwikkeld jouw Bitsing Doelplan. Via een vast gestructureerd stappenplan doet hij de analyses, resultaten verwerking, concluderende analyses en rapportages. Het enige dat van jou en desgewenst je collega’s is verwacht is informatie.

Na afloop van het traject krijg je een training rondom de praktische tools waarmee je de woorden van het plan transformeert in daden. Continuïteits-doel bereikt!

Mail mij het stappenplan van persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching na de start

Masterclass: het Bitsing plan

Categories Start NowPosted on

Als je erg houdt van zelfwerkzaamheid en je Bitsing in al zijn facetten zelf wil ervaren dan adviseren wij je de eendaagse Bitsing-masterclass, die je traint in het maken van je eigen Bitsing-doelplan. In een enkele dag vlieg je langs de theorie en praktijk van Bitsing en de modellen. Om eigenhandig een nieuw plan te maken of een bestaand plan te updaten.

Na enige voorbereiding (we vragen je eerst informatie bijeen te zoeken) ga je onder begeleiding van een Bitsing professional een volle dag met jouw informatie met de modellen aan de slag om de werking goed te ervaren. 

Je gaat daarbij de basis leggen voor een nieuw doel plan of een bestaand plan updaten. 

In feite ga je getraind worden hoe je de modellen van Bitsing voedt met jouw specifieke kennis, ervaring en bijeengezochte informatie. Waardoor je de complete basis legt voor jouw doel plan gebaseerd op Bitsing-methode. 

De masterclass is de ideale manier om razendsnel de basis van Bitsing en zijn modellen te leren begrijpen en om te vormen naar het plan dat je inzicht geeft in wat je dient te doen om jouw Continuïteits- en Groeidoel te behalen. 

Fysiek op locatie: 1 dag
Remote online: 4 sessies van 2 uur


Werkplannen Bitsing fase 1: starten met Bitsing

Inspiratiesessie

Categories Start NowPosted on

Eén brok entertainment en inspiratie…heerlijk!

Als je door de grondlegger van Bitsing, Frans de Groot geïntroduceerd wilt worden in de bijzondere Wereld van Bitsing en geïnspireerd wil worden door wat die befaamde methode nu allemaal is en doet (of opgefrist wilt worden met de nieuwste ontdekkingen) dan is er natuurlijk zijn veelbesproken Bitsing Inspiratiesessie.

Gedurende een volle anderhalf uur (fysiek op locatie of remote online) inspiratie passeren de complete theorie en praktijk van Bitsing de revue. Je gaat de achtergrond en werking doorzien. Wat het is, hoe het werkt en vooral wat het voor al die duizenden mensen en organisaties over de wereld doet.

Dus, als je onmiskenbaar doelen wilt bereiken (liefst de onmogelijke), wilt groeien (meer dan verwacht), of gewoon weer eens lekker geïnspireerd wilt worden met iets wat je nog niet weet, dan pak je deze anderhalf uur.


Werkplannen Bitsing fase 1: starten met Bitsing

Frans de Groot is tevens te boeken bij Speakers Academy


Bitsing opleiding A (starten)

Categories Start NowPosted on

Bitsing opleiding met post-hbo-certificaat
In zeven online lessen (van elk 2 uur) word je opgeleid in de facetten van Bitsing en het toepassen van de modellen die achter de methode schuilgaan. Terwijl je je kennis op uitzonderlijke wijze verrijkt voer je onder begeleiding de opdracht uit om je eigen Bitsing Doelplan te maken. Na afronding weet je wat nodig is om je Continuïteit- en Groeidoel te behalen. En kun je met de uitkomsten aan de slag!

De doorlooptijd is 2 weken.

De 7 lessen

Les 1: Je leert louter nog het enige juiste Continuïteits- en Groeidoel formuleren en gaat de kunst beheersen van het gegarandeerd behalen van
doelen…onder meer hoe je de juiste keuzes maakt door ze te funderen
op feiten

Les 2: Je gaat ontdekken hoe en waarmee je een door niets en niemand te
kopiëren bewerking van je markten en doelgroepen tot stand brengt.
Wij noemen dat: het vinden van je Gouden Ei

Les 3: Je gaat leren welke gecombineerde mix van acties alle barrières in je
doelgroepen wegnemen, en je resultaten scoort die je voor onmogelijk
haalbaar acht

Les 4: Je gaat geïnspireerd worden door de wetenschappelijke technieken,
die je acties effectief het benodigde werk laten doen. Want, minder dan
succes bestaat hier niet

Les 5: Je gaat leren hoe je vooraf resultaten voorspelt en het ook werkelijk
doen

Les 6: Met deze les onthult zich het geheim achter het waarborgen van
positief financieel rendement

Les 7: De opleiding sluit af met een extra training hoe en waarmee je de
woorden van je plan omzet in daden. Het is namelijk prachtig dat je
met deze opleiding exact gaat weten wat je te doen staat om het
Continuïteits-doel te behalen. Maar hoe prettig is het als je ook leert
hoe je dat doet? Hoe je de woorden van je Bitsing plan omzet in
daden? Dat leer je tijdens deze training.

Praktijkvoorbeelden

De opleiding is gelardeerd met vele praktijkvoorbeelden. Ze zijn leerzaam, inspirerend en brengen je ongetwijfeld op ideeën hoe jouw eigen Bitsing plan ten uitvoer kunt brengen. 

Direct resultaat

Onder begeleiding en in een kleine groep mede participanten werk je vanuit het actief leer principe aan de opdrachten die je meekrijgt en waarbij jouw situatie en doel centraal staan. Sturend op resultaat!


Werkplannen Bitsing fase 1: starten met Bitsing

Bitsing Opleiding B na de start


#1 Bestselling boeken

Categories Start NowPosted on

Om zijn Bitsing-methode te introduceren bij het grote publiek schreef grondlegger Frans de Groot het boek Bitsing. Garanties voor Groei dat al snel een #1 managementboek bestseller werd. Voor de internationale markt verscheen zijn boek The Seven Laws of Guaranteed Growth dat inmiddels in meer dan 172 landen wordt verkocht. 

Nominatie managementboek van het jaar

De boeken behandelen alle facetten van Bitsing en zijn je coach als je met Bitsing aan de slag gaat, en bent. De inspirerende inzichten en spraakmakende praktijkvoorbeelden maken dat je blijft lezen.

Deze #1 bestsellers zijn in elke boekhandel verkrijgbaar en vanzelfsprekend online heb je ze ook binnen 24 uur in huis.

Bol.com (Nederlandstalig)
Bol.com (Engelstalig)
Standaard boekhandel (Vlaamstalig)
Managementboek (Nederlandstalig)
Managementboek (Engelstalig)
Amazon (Nederlandstalig)
Amazon (Engelstalig)
Book depository (Engelstalig)


Werkplannen Bitsing fase 1: starten met Bitsing

Terug