Bitsing Post-HBO opleiding van Start

Categories OnderwijsPosted on

Wil je kunnen Bitsen?
De Bitsing Post-HBO opleiding gaat starten!

‘The Academy for Bitsing Studies’ (een initiatief van de grondlegger van Bitsing) start in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Strategisch en Operationeel Management (NISOM) deze zomer al de allereerste Bitsing Post-HBO-opleiding van Nederland. Het uitgangspunt is de deelnemers op een positieve manier te leren hoe je met Bitsing doelen bereikt.

De CRKBO geaccrediteerde opleiding (zie verderop) zal bestaan uit 7 modules die elk de zeven principes van de Bitsing-methode volgen.

De eerste module

In de zomer gaat de eerste module ‘Bitsing Operationeel Management’ aanvangen. In Amsterdam. Eenvoudig bereikbaar met alle vormen van transport.

Tijdens deze opleiding leer je alles over de praktische, tactische en uitvoerende aspecten van Bitsing, en kun je daarna Bitsing in de praktijk brengen. Bijvoorbeeld in de marketing, communicatie en sales plannen en acties.

CRKBO accreditatie [https://www.crkbo.nl]

De organisatie achter de opleiding is op kwaliteit geaccrediteerd door het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opleiding, het studiemateriaal en niet onbelangrijk de docenten voldoen aan de kwaliteitseisen van het CRKBO.

Naast de accreditatie van het CRKBO is het proces gestart om de CIPION accreditatie te verkrijgen. Het CIPION, Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland, is een onafhankelijke organisatie die initiële en permanente educatie opleidingen toetst, diplomeert of certificeert. Deze toetsing is belangrijk voor de opname van de permanente educatie in het register.

BTW ontheffing

Er is een BTW ontheffing. Erg prettig, want daarmee is de besteding aan de opleiding lager.

“Met deze stap is de cirkel rond”, zegt Frans de Groot – grondlegger van Bitsing. “Bitsing neemt al vele jaren een prominente plek in het bedrijfsleven in. Hoe mooi is het dat hun werknemers nu volledig in Bitsing kunnen worden opgeleid?”.

De Voorlichtingsavond (van 19:00 – 21:00)

Laat je inspireren door de befaamde 1-uur durende Bitsing lezing van Frans de Groot. Schrijf je in op de voorlichtingsavond. Dan krijg je een gesigneerd exemplaar van het nieuwe het internationale boek ‘The Seven Laws of Guaranteed Growth’. Het aantal exemplaren is beperkt.

Inschrijven voorlichtingsavond

 

De spreker die bij iedereen het “wauw”-gevoel neerlegt

Categories OnderwijsPosted on

Frans de Groot is een samenwerking gestart met de Speakers Academy. Hij is daar te boeken voor lezingen, workshops en masterclasses op het gebied van ondernemerschap, omzetgroei, motivatie, succes en positiviteit.

BIOGRAFIE:

Frans de Groot is business coach, ondernemer en grondlegger van de wetenschappelijke Bitsing-methode waarmee hij succesvol honderden organisaties heeft gecoacht in het behalen van hun financiële, commerciële en operationele doelen. Frans doceert zijn methode aan diverse Universiteiten en Hogescholen. Hij is tevens auteur van de nr. 1 managementboek bestseller ‘Bitsing, Garanties voor Groei’.

De Groot startte in ’93 zijn eigen marketing- en communicatiebureau met een indrukwekkend trackrecord van awards (EFFIE, Echo’s, Clio, Eurobest e.a) en werd zelfs ‘Worldwide’s Best Creative’. Interessanter vond hij de vraag waarom de campagnes voor zijn klanten keer op keer leidden tot significante omzetgroei en wat bleek? Gedurende het bestuderen van de campagnes ontdekte hij dat ze een 7-tal dingen gemeen hadden. Met deze zeven revolutionaire inzichten ontdekte hij het geheim van onherroepelijk succes.

In zijn lezingen vertelt hij over deze 7 succeswetten. Toehoorders krijgen niets te horen van wat ze al weten, doch alles wat ze nog niet weten. Spectaculaire praktijkvoorbeelen geven de ene eye-opener na de andere. Frans implementeert zijn Bitsing-methode bij organisaties als Fokker, Terres des Hommes en Jamie Oliver.

Interesse? Ga naar https://www.speakersacademy.com/nl/spreker/frans-de-groot/

Wat je met Bitsing kunt bereiken

Categories OnderwijsPosted on

Aan de slag gaan met Bitsing is een geweldige ervaring. Ik kan niet vaak genoeg zeggen dat je er probleemloos je doelen mee bereikt. Welke dat ook zijn. De meest voorkomende zijn hier opgesomd:

 • Omzet- en rendementsgroei.
 • Een versnelling in de groei (eerder en gemakkelijker de doelen bereiken).
 • Groeidoelen bereiken zonder de organisatie zwaarder te belasten.
 • Verminderen van werkdruk.
 • Maximaliseren tegen minimale kosten.
 • Efficiënter opereren zonder banenverlies.
 • Vergroten van de motivatie en prestaties van medewerkers.
 • Het werven (en behouden) van toptalent.
 • Het veranderen van gedrag bij stakeholders.
 • Het creëren van de ideale work-life balance.
 • Mensen gelukkiger maken.

En dat alles gegarandeerd, en daarbij doet Bitsing dit alles ‘zonder schade’.

Onder ‘zonder schade’ wordt verstaan: zonder verspilling, zonder banenverlies, zonder financiële risico’s en rampen, zonder demotivatie van werknemers, zonder het milieu aan te tasten, en zo zijn er heel wat meer schades te benoemen die Bitsing helpt voorkomen.

Bitsing is de meest duurzame methodologie, die organisaties toch doet groeien, zijn inkomen doet verdienen en die van zijn mensen, en dat met een resultaat dat goed is voor organisatie, mens, milieu en maatschappij. Er zijn talrijke voorbeelden uit de praktijk beschikbaar die je inspireren.

Van kop tot ver achter de staart

De Bitsing-methode geeft alle antwoorden die voor het behalen van je doelen nodig zijn. Alle antwoorden! Daar waar de meeste ‘modellen’ je helpen invulling te geven aan een enkel specifiek vakgebied, bijvoorbeeld marketing, sales, de interne organisatie, is Bitsing allesomvattend: financieel, strategisch, tactisch, operationeel. Deze allesomvattendheid vind je terug in het stappenplan dat je Bitsing doet implementeren. Zo zijn alle afdelingen, medewerkers en stakeholders van een van de grootste multinationals (Shell International) op één Bitsing A3 gevat. In een oogopslag was te zien waar iedereen stond en wat iedereen te doen stond. Eén methode is genoeg om gegarandeerd succesvol te zijn. Hoe fijn is dat? Zoals, Shell International het heeft gezegd:

 

Bitsing remains impressive in its simplicity and accuracy”.

SHELL INTERNATIONAL

Sven Kramer, Executive Director & Chief Strategy and Performance Management

 

Bitsing en de Wetenschap

Categories OnderwijsPosted on

De wetenschappelijke onderbouwing van Bitsing met systeemdynamica

Een artikel door Dr. Andreas Größler, Prof. Etienne Rouwette, Prof.dr. Jac Vennix

We kwamen Frans de Groot voor het eerst tegen in het kader van het nieuwe European Master Programme in System Dynamics (EMSD). Het EMSD-programma is een tweejarig masterprogramma dat door vier Europese universiteiten wordt verzorgd, de universiteit van Bergen in Noorwegen, de universiteit van Palermo in Italië, de New University van Lissabon in Portugal, en tot slot de Radboud Universiteit van Nijmegen in Nederland, die als coördinator van het programma optreedt (www.europeansystemdynamics.eu).

De ontwikkeling ervan is gefinancierd door Europese Unie en op dit moment stelt de Europese Unie ook zogeheten Erasmus Mundus-beurzen ter beschikking, zodat er studenten uit de gehele wereld aan mee kunnen doen. Studenten die door ons geselecteerd worden, starten het programma in het eerste semester in Bergen, waar ze de grondbeginselen van systeemdynamicamodelbouw leren. Het tweede semester kunnen ze kiezen óf voor Palermo (toepassing systeemdynamica op vraagstukken van publiek en privaat management) óf voor Lissabon (sustainability-vraagstukken). Het derde semester komen ze allen naar Nijmegen, waar ze getraind worden in de toepassing van systeemdynamica in managementteams.

Bij de start van het programma verzorgde Frans een college in het genoemde programma, waar jaarlijks zo’n 25 studenten van over de hele wereld aan meedoen. Het was ons eerste EMSD-cohort en uiteraard waren we zeer nieuwsgierig en een beetje gespannen over hoe dat bij die groep studenten zou vallen.

Welnu, we hadden ons geen zorgen hoeven te maken. Frans is een begenadigd
verteller en de studenten hingen aan zijn lippen (en wij trouwens ook). Het college van Frans diende als opstap voor de EMSD-studenten, die vervolgens met behulp van systeemdynamica een poging deden het Bitsing-model na te bouwen en te kijken of systeemdynamica op de een of andere wijze iets kon toevoegen aan de Bitsing-methode en antwoord kon geven op de prangende vraag hoe het toch kan dat al die ‘Bitsende’ organisaties zo extreem groeien.

Op het eerste gezicht leek het tamelijk voor de hand liggend en niet zo ingewikkeld. Bitsing is immers te vertalen naar een keten, waarin de factoren die van invloed zijn op het behalen van doelen zich over de tijd en stapsgewijs ontwikkelen, als ware het een trap die iedereen doorloopt om bij het doel van een organisatie uit te komen. Systeemdynamica doet iets vergelijkbaars: het brengt de ‘bronketens’ van een organisatie in kaart (denk aan personeel, financiën, marketing, productie en zo meer) en de onderlinge samenhangen die tussen die bronketens bestaan. Die ‘samenhangen’ zorgen voor de dynamische ontwikkelingen in organisaties en hun omgeving.

Door de overeenkomsten kon het dus niet moeilijk zijn om het Bitsing-model om te zetten naar een dynamisch systeemdynamica-model. En op die manier zouden we Frans kunnen helpen om het antwoord op de inmiddels beider vraag te kunnen krijgen: “waarom werkt de Bitsing-methode zo goed en waarom is er geregeld sprake van een resultaat dat significant hoger dan de doelstelling ligt, zoals 300%?”.
Dat moesten wij als wetenschappers toch wel kunnen verklaren met onze modellen.

Maar dat bleek wat te voorbarig.
Omdat de Bitsing-methode voor iedereen nieuw was gingen de studenten in het eerste jaar de Bitsing-methode een-op-een vertalen in systeemdynamica. Het leverde voor iedereen het noodzakelijke inzicht in de Bitsing-methode op. In het tweede jaar hebben de studenten richting gegeven wat de toegevoegde waarde van systeemdynamica voor de Bitsing-methode zou kunnen zijn om daarmee de eerste delen van de antwoorden te vinden waar we naar op zoek zijn. In het jaar daarop is via het modelleren van casestudy’s de impliciete kennis die we over de werking van de Bitsing-methode hadden expliciet gemaakt. En dat was nodig omdat je anders niet in systeemdynamica kunt modelleren. Wij werden diverse verrast hoeveel inzichten we kregen uit de noeste arbeid van alle betrokkenen. En hoe helder en grijpbaar ze waren. Die inzichten konden direct gedeeld worden met organisaties die worstelden met het behalen van hun (groei)doelen. Inmiddels hebben alweer tientallen organisaties een veel beter inzicht gekregen in wat ten grondslag ligt aan het bereiken van hun doelen en hebben talrijke daardoor probleemloos hun doelstellingen bereikt.
We werken nu aan een algemeen ‘Bitsing-systeemdynamicamodel’, dat op allerhande organisaties kan worden toegepast. Om er zo voor te zorgen dat de bronnen en ketens waarmee een organisatie te maken heeft – zoals de management, marketing, sales en after sales-ketens – eenvoudig gevisualiseerd kunnen worden, wat geweldig helpt bij de communicatie over een doelvraag of een specifiek probleem.

Op termijn zal de dynamische analyse met systeemdynamica een aanvulling zijn op de rekenmodellen die Bitsing momenteel ondersteunen. De dynamische analyse kan vervolgens herhaald onder allerlei scenario’s, bijvoorbeeld een groeiende of juist krimpende markt, meer of minder concurrentie, of (het antwoord op onze vraag) wat ten grondslag ligt aan de explosieve groei. Naast het weergeven en testen van de ketens, zou dan uiteindelijk het hele verdienmodel van een bedrijf onder de loep genomen kunnen worden.

De ervaring met systeemdynamicamodellen, die gebruikt worden om strategische vraagstukken in een organisatie te analyseren en robuuste oplossingen te bedenken en te testen met behulp van het model, heeft namelijk geleerd dat je zo’n model niet vóór, maar mét de organisatie moet maken om draagvlak te creëren en om de implementatie van de gekozen strategie te garanderen. Dat betekent dus het faciliteren van managementteams om tot een gezamenlijk model te komen.

En uiteraard vereist het faciliteren van een groep mensen heel andere vaardigheden dan de louter analytische vaardigheden die nodig zijn om een systeemdynamicamodel te maken. En dat is ook wat dit EMSD-programma zo uniek maakt: de combinatie van analytische en sociale vaardigheden.

In de afgelopen jaar hebben we een aantal gefundeerde hypothesen ontwikkeld die een verdere verklaring zouden kunnen geven voor het succes van Bitsing. Deze zijn nu systematisch getoetst. Alhoewel het antwoord op de succesvraag in zicht is hebben we zelfs nog niet alle antwoorden die we graag zouden willen hebben, maar door systematisch te toetsen beginnen daar nu langzamerhand inzichten uit te komen, die we in het volgende jaar verder kunnen uitwerken en testen.

Het doel is om door dit onderzoek een koppeling tussen de Bitsing-methode
en systeemdynamica te maken die uiteindelijk de Bitsing-methode verder wetenschappelijk zal onderbouwen en daardoor nog effectiever zal maken. Hoe we daar exact moeten komen, weten we uiteraard ook nog niet precies, maar dat is niet zo vreemd, want was het niet Einstein die zei: ‘Als we wisten wat we deden, zou het toch geen onderzoek heten?’