Online Bitsing-lezing

Categories GroeiPosted on

De befaamde Bitsing inspiratie sessie van grondlegger Frans de Groot is nu, dankzij RTL, ook online te bekijken.

Vraag op deze pagina simpelweg de toegangscode aan.

De Bitsing inspiratie sessie is wel de meest leerzame manier om met de Bitsing-methode in aanraking te komen.

In korte tijd vlieg je mee langs de facetten van de methode en zijn modellen. Aan de hand van spectaculaire praktijkvoorbeelden zie je welk resultaat Bitsing teweeg brengt en leer je meteen wat je te doen staat om er ook jouw doelen mee te bereiken.

Doe het vandaag. Vraag die code hier aan want de ene eye-opener na de andere, en de logica waarop de methode gestoeld is zullen je verrassen. En iedereen kan met Bitsing aan de slag gaan!

De inspiratie sessie die RTL heeft uitgezonden toont je niets van wat je al weet, doch alles wat je nog niet weet. Leerzaam, entertaining, inspirerend en zoals gezegd verrassend. Wat wil je nog meer? O ja natuurlijk, je doelen bereiken!

Aan het einde van de online sessie kun je niets anders concluderen dan dat je echt je doelen gaat halen. Zo simpel is het.

Vraag hieronder de link naar de sessie & toegangscode aan.

Veel kijkplezier!

P.S.: de online inspiratie sessie is bedoeld voor ondernemers en niet voor consultants. Voor deze laatste groep zijn andere tools beschikbaar. Ben je een consultant en wil je weten welke tools? Stel dan je vraag via deze pagina.

Vraag de online Bitsing-lezing aan

Jan krediet wint TLN Ondernemersprijs 2017

Categories SuccesPosted on

Tijdens het TLN Jaarcongres maakte Transport & Logistiek Nederland bekend dat internationale meubel- en keukentransporteur Jan Krediet uit Steenwijk winnaar is van de TLN Ondernemersprijs 2017 in de categorie ‘Grote Ondernemingen’.

TLN-voorzitter Arthur van Dijk overhandigde in het bijzijn van minister Melanie Schultz van Haegen de felbegeerde prijs aan algemeen directeur Klaas Slim en commercieel directeur Rogier Stoop.

De jury gaf in het juryrapport aan dat het in meubelen en keukens gespecialiseerde transportbedrijf uit Steenwijk een bedrijf met visie is, waar innovatie en continue verbetering volop aandacht krijgen en het personeel een niet te onderschatten factor is.
Jan Krediet heeft in 2013 een moeilijke situatie doorgemaakt met een faillissement, maar vaart inmiddels een nieuwe koers.

“Geweldig als je na zo’n enorme noodstop met dezelfde ploeg mensen de schouders eronder weet te zetten. Maar dan wel op een andere manier. De motorkap open, systemen eruit, nieuwe systemen erin. Innoveren door nieuwe concepten te bedenken. Iedere dag met en aan je medewerkers werken. Ondanks alles toch je netwerk van de internationale partners van MACH-3000 behouden. Maar bovenal: je doet het met je mensen. Dat is ook wat wij van DEKRA Certification, een organisatie voor onafhankelijke beoordelingen en certificering die voor TLN de bedrijfsdoorlichtingen doet, teruggekoppeld kregen. Zij vonden het bijzonder dat bij de audit bij verschillende onderdelen hele teams aanwezig waren. En dat iedereen kon uitleggen hoe de vork in de steel zit. Echte betrokkenheid dus.

Jan Krediet heeft de TLN Ondernemersprijs 2017 in de categorie Groot met recht verdiend,” aldus juryvoorzitter Walther Ploos van Amstel, lector Citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam.
Algemeen directeur Klaas Slim in reactie hierop: “We hebben het inderdaad met z’n allen gedaan, onder andere door talenten van de mensen te mobiliseren. Jan Krediet is een bedrijf waar medewerkers net dat stapje harder lopen om de allerbeste dienst op ons vakgebied te kunnen leveren. We zijn dingen anders gaan doen: meer samenwerkingen in de logistieke keten, meer gaan investeren in ICT en dan met name dashboards voor onze klanten.

Maar de belangrijkste succesfactor is toch het zodanig organiseren dat onze mensen al hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken. We zijn eigenlijk rasechte hobbyisten, geboren vakidioten die graag die extra mile willen lopen. Daarin zijn we niet te kopiëren. En daar winnen we het op.

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het personeel nauw bij het proces te betrekken en te sturen op een zestal principes (uit de Bitsing-methode) gaat de onderneming in 2016 het beste financiële resultaat halen sinds de verhuizing naar Steenwijk in 2002.”

De TLN Ondernemersprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven in de sector transport en logistiek die zich aantoonbaar onderscheiden op ondernemerschap. Alleen TLN-leden met eigen transportmiddelen en/of warehouses, logistieke regisseurs en expediteurs kunnen meedingen naar de TLN Ondernemersprijs die in drie categorieën wordt uitgereikt, te weten kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Het in 1924 opgerichte Jan Krediet valt met zijn drie vestigingen, ruim 130 man personeel, circa 100 vrachtwagens die dagelijks voor klanten de weg op gaan, 25.000 m2 warehouse & expeditie en meer dan 15.000 palletplaatsen binnen de categorie ‘Grote ondernemingen’.

Deze bedrijven hebben laten zien dat zij zeer goed presteren in hun omgang met personeel en klanten en hun bovengemiddelde aandacht voor verbeteringen en vernieuwing in hun bedrijf.

Bitsing en het voorspellende model

Categories Anders managementPosted on

Het is het jaar 2000 dat het voorspellende model van de Bitsing-methode werd ontdekt. Waarschijnlijk een van de meest bijzondere en waardevolle vindingen.
Het voorspellende model werd ontdekt toen Fortis Bank Commercial banking met de Bitsing-methode aan de slag ging, en drie keer zoveel verkopen met een winst wist te realiseren.

Lees hier het interview met de toenmalige verantwoordelijke bij Fortis Bank, Peter Frank Haarmans, hoe hij samen met grondlegger Frans de Groot de voorspelling maakte, en hoe doorslaggevend de medewerking van de interne organisatie is voor succes.

Het interview
We schrijven het jaar 2000. Ik wordt gebeld door Peter-Frank Haarmans, marketing manager van Fortis Bank Commercial banking, het zakelijke bedrijfsonderdeel dat de grote internationale ondernemingen bediend. ‘Een kennis van mij wees mij op het BITSER-model, klopt het verhaal dat daar zulke grote successen mee worden behaald?’ vroeg Peter-Frank mij. Je kunt vast wel bedenken wat ik hem gezegd heb, een afspraak was een feit. Peter-Frank had namelijk een probleem, of beter gezegd een uitdaging. Het management had hem de opdracht meegegeven de bank resultaatgerichter te laten werken. Men was gewend zomaar iets te doen, zonder zich af te vragen wat dat nu voor de bank oplevert.

Peter-Frank pakte als eerste de integratie van de gescheiden opererende marketing- en salesafdeling aan. Marketing was louter gericht op de kwalitatieve aspecten van de bank, zoals de positionering in de markt en de reclamecampagnes, terwijl het salesteam alleen bezig was met het werven van klanten. Hij onderkende dat kwalitatieve ondersteuning (marketing) en kwantitatieve verkoop onmiskenbaar zijn voor het succes van een bedrijf, maar dan moeten ze wel gecombineerd samenwerken naar een enkel doel, ‘financieel resultaat, het moet geld opleveren’, zegt Peter-Frank. ‘Ik weet nog heel goed dat het salesteam geen idee had van wat marketing aan het doen was en dat marketing omgekeerd zich niet bekommerde om de verkoop.’

Wat Peter-Frank zag was dat de BITSER-methode daar op een natuurlijke wijze verandering in kon aanbrengen, het integreerde immers alle resultaat beïnvloedende factoren in een enkel model. Vanaf dat moment moest alles wat de bank deed onderbouwd zijn. ‘Meten is weten’, was het credo van Peter-Frank. Marketing moest aantonen dat het de verkoop ondersteunt en het salesteam moest bewijzen dat het op dat fundament verkoopresultaat boekte. De resultaten van de activiteiten werden gemeten en gerapporteerd. Marketing groeide naar sales toe en sales naar marketing.
Peter-Frank: ‘Er zijn weinig bedrijven die dat goed doen, het is ook niet zo eenvoudig om verschillende culturen met elkaar verweven.’

Meten, meten, meten
Door het meten en rapporteren werden ook nieuwe pijnpunten zichtbaar. Hoe goed de marketing- en salesafdeling ook samenwerkten, het lukte niet om het aantal afspraken te genereren, dat nodig was om een gezond aantal verkopen te krijgen en financieel resultaat te boeken. Het werd geweten aan het feit, dat Fortis Bank een te kleine speler was in het geweld van de grote internationale banken. Een multinational keek er niet naar om. Het marktaandeel was slechts 6%, zes keer zo klein als de marktleider, dan is het onmogelijk om de strijd om de klant te winnen.

Het BITSER-model toonde echter aan dat het formaat van een onderneming helemaal niet van invloed is voor succes. Het vertelde iets heel anders: de focus lag verkeerd, de medewerkers richtten zich bij het benaderen van hun doelgroepen op de verkeerde dingen. Het gevolg was dat de aanpak van de bank een complete omslag maakte, volgens de regels en wetten van het BITSER-model. Iedere beslisser van een multinational werd stapsgewijs langs de treden van de BITSER-trap genomen. Beginnend bij de bekendheid tot en met het stimuleren van de referentieverkopen bij standvastige relaties.

De bank werd door de marketingafdeling niet-kopieerbaar gepositioneerd, waarmee de fundering werd gelegd voor het salesteam, dat met de juiste ondersteunende middelen afspraken en verkopen wist te realiseren. De loyaliteit onder bestaande klanten werd door speciale ‘service-teams’ een impuls gegeven.

Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Peter-Frank – kritisch als hij is – wilde geen geld uitgeven als hij niet het vooruitzicht had op resultaat, daarnaast diende de collega’s van de interne organisatie hun medewerking te verlenen, zonder hen zou het niet gaan lukken.

‘De ketting is zo sterk als de zwakste schakel’, zegt Peter-Frank mij als ik hem interview voor deze casestudy. ‘De executie was uitermate belangrijk, daar heb ik mij hard voor gemaakt, door van elke zwakke schakel een sterke te maken.’ De aandacht voor de interne organisatie blijft nog vaak onderbelicht, ‘terwijl die juist alle aandacht opeist, vooral als je de Bitsing-methode toepast, want die hangt nogal aan een specifieke focus.’ De interne organisatie moet mee. ‘Vergeet de interne component nooit’, is het advies van Peter-Frank. Door het geloof dat de medewerkers kregen van de nieuwe aanpak en het commitment van het management kreeg Peter-Frank de ruimte om de dingen die nodig waren door te voeren. Hij ging voor resultaat.

De ontdekking van de resultatenvoorspelling
Voordat er een start werd gemaakt met het ontwikkelen van campagnes en het op-lijnen van de interne organisatie wilde Peter-Frank een onderbouwing voor de benodigde investeringen. Dat zou het vrijmaken van budgetten vergemakkelijken. ‘Hoe kan ik laten zien dat als ik ergens geld in stop, dat ik het er ook uit kan halen?’ Met die vraag gingen Peter-Frank en ik aan de slag. Het BITSER-model, dat vorm krijgt met programma’s, heeft ons aangezet om het te kwantificeren, om aantallen en geld achter de BITSER-treden te plaatsen.
Op een enkele A4 ontstond geleidelijk aan een nieuw model, een model dat bleek te voorspellen. Dat aantoonde dat een omzetdoel met een specifiek aantal nieuwe en bestaande klanten zou worden gerealiseerd, dat de investering in elk programma van de BITSER-trede een aantoonbaar rendement zou opleveren. Het model voorspelde voor Fortis Bank dat de benodigde programma-investering omzet en rendement zou opleveren. Het gevolg was dat de budgetten werden vrijgemaakt en de programma’s werden uitgerold.

Het resultaat
Bijna alles werd gemeten. Eerst een 0-meting om het startpunten te bepalen en tijdens en na de uitvoering van de programma’s. Er is gemeten hoe de markt reageerde op de niet-kopieerbare propositie die het merk was meegeven, de effecten op de BITSER-treden, alsmede de verkopen en het rendement. ‘Daardoor zagen wij dat we niet alleen op de verkopen goed hadden gescoord, maar ook op veel andere punten’, aldus Peter-Frank. De resultaten waren ronduit prachtig.

De spontante naamsbekendheid ging van 36% naar 54%. Het percentage dat Fortis Bank overweegt verdubbelde bijna – van 13% naar 24% – en een vijfde van de totale doelgroep vroeg informatie aan. Uit onderzoek bleek dat de bank werd gezien als internationaal, zakelijk en een bank voor mij. Scores, die hoger lagen dan na de miljoenen-verslindende campagnes die Fortis eerder had gevoerd.

Met deze verhoogde mate van voorkeur was de weg vrij voor het salesteam om effectief afspraken te realiseren. De respons op afspraken ging – hou je vast – van 0% naar 45%. Al binnen de eerste twee weken van campagne voeren werd er een respons gerealiseerd van 12%. De effectiviteit van afspraken ging van 3 afspraken op de 10 personen, naar 9 op de 10. Van de totaal benaderde doelgroep ging uiteindelijk 33% in op een afspraak. Ook de kosten van een afspraak daalden drastisch, van € 1.400 per afspraak naar € 209.

Doelen bereikt!
De nieuwe aanpak had Fortis Bank bij haar doelstellingen gebracht. Ruim 33% van de personen waarmee een afspraak is gemaakt, werd klant, dat is 1 klant op de 3 afspraken.
Uiteindelijk werd 1,3% van de bereikte doelgroep klant. Drie keer zoveel als het doel.
Het rendement werd 2,5 keer zoveel als verwacht.
Voorspeld was dat de investering 19% zou bedragen van het begrote rendement, maar het werd 8% van het werkelijk behaalde rendement.

Grootse gevolgen van een kleine wijziging
Om het effect van de niet-kopieerbare propositie te meten, is een test gedaan binnen de doelgroep van Fortis Bank. Het merk-programma dat deze niet-kopieerbare propositie moest funderen werd in de testgroep vervangen door een product-programma. De respons op afspraken was 8% ten opzichte van 45% bij het programma met de niet-kopieerbare propositie. Door louter over de producten en diensten te praten werd nog geen vijfde van wat mogelijk bleek gehaald.

Hoe de medewerkers van Fortis Bank het hebben ervaren?
Peter-Frank: ‘We hebben gezien dat als je geen invloed hebt op de interne organisatie, je minder grip hebt op de uitvoering en je afhankelijk bent van wat de medewerkers oppikken. Heel veel moet van de eigen organisatie komen. Zij mogen nooit vergeten worden. Je kunt veel zelf doen, maar niet alles.’ De resultaten van een interne tevredenheidsenquête:

effectiviteit 8
creativiteit 8
sparren/samenwerken 9
inzet medewerkers 9
interne ondersteuning 8
collegialiteit 9
begrip van problematiek 8

Tenslotte Peter-Frank: ‘Ondanks dat Fortis Bank toentertijd maar een kleine bank was, hebben we het toch voor elkaar gespeeld, we hebben de markt veroverd en dat met een voorspeld resultaat en rendement.’

Peter-Frank is nu zelfstandig interim-manager, hij helpt afdelingen binnen organisaties geïntegreerd samenwerken naar een enkel doel: financieel resultaat.

Don’t advertise your problem

Categories Be inspiredPosted on

Vele organisaties hebben onze revue gepasseerd. Een trend die wij zien bij nagenoeg alle organisaties is dat zij in termen van problemen denken.

Een logisch iets als je dit hebt geleerd. Mogelijk dat jij jezelf als lezer hier ook in kunt vinden:

Stel de omzet blijft achter…dan zijn we geneigd iets aan onze prijs te doen. Die zal wel te hoog zijn…
Of men bezoekt onze website of winkel niet. Ja dan lanceren we een ‘traffic’ campagne om dit probleem op te poetsen. Een veel gehoorde is: Ons imago is niet goed! Dus dan maar een campagne er tegenaan die vertelt hoe goed wij zijn…toch? De meest gehoorde blijft toch: Onze naamsbekendheid moet omhoog. Ze kennen ons niet. Als een gek radio en televisie inkopen en brullen maar…

Het werkt allemaal niet. Waarom dan niet? Om de doodsimpele reden dat niemand op je probleem zit te wachten. Tijdens de vele lezingen die wij geven stellen wij de vraag “wie wil mijn problemen weten?”. Sommigen vinden het vast leuk om te weten wat deze zijn, maar maximaliseren wij daarmee de kans dat de betreffende persoon/organisatie met ons gaat samenwerken? Lijkt ons van niet.

Ofwel als wij in problemen denken gaat dit niet voor oplossingen zorgen. Een perfecte toetssteen is door jezelf de volgende vraag te stellen:

De actie die ik nu wil gaan ondernemen, leidt deze tot het gegarandeerd behalen van mijn financiële doelstelling voor het komende jaar? Is het antwoord ‘nee’? Doe het dan even niet.

Natuurlijk hoor ik jullie al denken…’Wat dan in godsnaam wel?’

Eigenlijk tamelijk simpel. Je start altijd met het opschrijven van je levensbehoudende omzetdoelstelling. Met levensbehoudend bedoelen wij een omzet waar een organisatie niet behoeft te saneren, vet verbranden enzovoorts. Het betreft een organisatie waar de mensen salarisverhoging krijgen, groei realiseren…enzovoorts. Ofwel een gezonde organisatie met een gezonde omzetdoelstelling.

Helaas is het zo dat wij deze omzetdoelstelling nog niet zien. Een prachtige metafoor die wij al sinds jaar en dag hanteren is een plaatje van Aruba. Dat is ons levensbehoudende omzetdoelstelling. Ofwel daar willen we heen. Helaas komen we vaak uit bij de ijsschotsen van Alaska. Mooi wellicht, maar niet de doelstelling, daar wilde ik niet heen. Wat blijkt nu: Teleurstelling is vele malen groter dan succes!

Kom je echter wel een keer uit bij Aruba, tja dan heb je geluk. Maar hoe dat nou gelukt is valt niet te recapituleren. Wat we vaak zien is dat wanneer een organisatie succes boekt zij niet weet hoe dit gekomen is. En dat is jammer, toch?

De eerder genoemde doelstellingen zoals het hebben van naamsbekendheid, een goed imago, het verkrijgen van traffic of het realiseren van de verkoop…zijn boeien naar ons eind doel, Aruba.

Maak je een doelstelling van het hebben van naamsbekendheid, tja dat leidt niet gegarandeerd tot succes, je omzetdoelstelling…Aruba. Hebben van een goed imago? Onzin. Bezoekers: Ik kan nog zoveel verkeer naar mijn winkel hebben, maar leidt dit gegarandeerd tot succes? Neen. Of heel veel verkopen hebben, maar daar teveel voor betaald hebben en dan kan ik alsnog de deuren sluiten.

Kortom: terug naar waar het allemaal om draait. Een levensbehoudende omzetdoelstelling formuleren. Dat is je enige doelstelling.

Natuurlijk moet je daar veel voor doen. Een bergbeklimmer kan ook niet ineens op de top van de berg staan immers. Daar moet hij voor klimmer en klauteren. Het is een opgave. Maar als je doet aan Bitsing weet je dat je gegarandeerd de top behaalt. De bekende bloemen bij de finish! En dat willen we allemaal.

Een levensbehoudende doelstelling wordt alleen gehaald als de organisatie zich houdt aan de wetten van de Bitsing Methodologie. Deze methodologie bestaat uit 7 guiding principles en worden gevoed aan de hand van 25 wetten, welke inhoud krijgen met 8 modellen die op hun beurt gevoed worden door 156 analyse criteria. Onder de 8 modellen scharen zich het ‘predictive modelling’ model dat resultaten (en rendementen) van investeringen en activiteiten vooraf voorspelt.

De methode van Bitsing is voor zo ver wij weten het enige model of methodiek dat vooraf voorspelt dat een organisatie haar omzetdoelstellingen gaat halen.

En daar zijn we best trots op!

DearBytes naar KPN

Categories RendementPosted on

DearBytes kondigt vandaag aan dat 100% van haar aandelen worden overgenomen door Koninklijke KPN N.V.. Deze overname past binnen het streven van DearBytes om de nummer één Managed Security Service Provider van Nederland te worden. DearBytes wordt een belangrijk onderdeel van KPN Security Services, de leidende security services provider van Nederland.

DearBytes bestaat sinds 2001 en is met name de afgelopen jaren snel gegroeid. Het bedrijf telt 85 medewerkers en werkt aan uiteenlopende security projecten met klanten variërend in omvang van 50 tot 50.000 werknemers. DearBytes is door investeringen in de laatste jaren gepositioneerd om de marktleider van Nederland te worden.

Elke dag streeft DearBytes ernaar om organisaties aan de hand te nemen en ze digitaal steeds weerbaarder te maken, met een pragmatische aanpak gericht op continue verbetering. Het portfolio van DearBytes omvat: products & support, professional services inclusief een security operations center van waaruit 24/7 preventie-, detectie- en responsediensten geleverd worden aan klanten.

Om de voorsprong te behouden gaat DearBytes het tempo van ontwikkeling verhogen. Daarom wordt gekozen voor een andere eigendomsstructuur, waarmee het bedrijf zijn ambities sneller kan verwezenlijken. DearBytes en KPN delen een Nederlandse identiteit en focus en staan allebei voor behoud van internetvrijheid. Verder zullen er synergievoordelen worden gerealiseerd voor de gezamenlijke klanten van DearBytes en KPN. En dat biedt veel kansen biedt in de snel groeiende markt van cybersecurity.

Erik Remmelzwaal, CEO van DearBytes: “De Nederlandse markt vraagt in toenemende mate om oplossingen tegen digitale dreigingen zoals ransomware en phishing. Malware is zelfs digitale dreiging nummer één voor de Europese zakelijke markt en vormt voor bedrijven een significant risico voor continuïteit en reputatieschade. Wij helpen onze klanten al ruim 15 jaar bij dit soort uitdagingen en hebben op basis daarvan unieke en kwalitatief hoogstaande dienstverlening ontwikkeld. Nu is het moment om onze pragmatische aanpak, gericht op continue verbetering, verder in de Nederlandse markt uit te rollen. Onder de paraplu van KPN zijn wij optimaal gepositioneerd om nog beter in te spelen op wensen van onze klanten en zo onze missie voor een vrij en veilig Internet waar te maken.”

Erik Ploegmakers, Directeur KPN Security Services: “Met de overname van DearBytes versterken we onze leidende positie als de security service provider van Nederland. We zijn blij met de aanwinst van gedreven nieuwe collega’s die – naast hun ervaring en klantenbasis – veel nieuwe ideeën en expertise met zich meebrengen. Beide bedrijven richten zich nadrukkelijk op de Nederlandse markt en hebben de gedeelde missie om ons land vrijer en veiliger te maken.”

De ondernemingsraden van zowel KPN als DearBytes hebben een positief advies afgegeven voor de transactie.

Bekijk hier de gong-ceremonie op de beurs, ter ere van de overname van DearBytes door KPN.

Nummer 1 Bestseller

Categories RendementPosted on

Bitsing. Garantie voor groei!

Alweer de 4e druk

De volgende dag in huis:

Hoe maak je eenvoudig meer omzet, groei en rendement met een gegarandeerd resultaat? Dat is waar het succesvolle boek, de nummer 1 managementboek bestseller ‘Bitsing. Garanties voor groei’ over gaat. Het boek is geschreven door de grondlegger van de Bitsing-methode en uitgegeven door de gerenommeerde uitgevers ‘Bertram en de Leeuw.

Het boek beschrijft de achtergronden van de methode en staat bol van instructies en voorbeelden om zelf met de methode en zijn modellen aan de slag te gaan, of er anderen mee aan te sturen.

Worstel je met ‘groei’, of gaat het je niet snel genoeg? Dan mag dit boek er voor jou!

Lees hoe dit boek je van A tot Z begeleidt bij het bereiken van je doelen:

  • Hoe je de continuïteit van je organisatie waarborgt
  • Hoe eenvoudig je juiste keuzes maakt en focus legt
  • Hoe je ontdekt wat je onverslaanbaar maakt
  • Hoe je interne en externe activiteitenprogramma’s laat werken
  • Hoe je de resultaten en rendementen van de activiteiten van je organisatie of afdeling voorspelt

Inhoudsopgave

Voorwoord – door Thiemo van Spellen (Winnaar verkiezing Commercieel directeur van het Jaar)

Inleiding 

Stap 1. Neem een continuïteits-doel als richtpunt

Stap 2. Wees er zeker van dat je je doel altijd bereikt

Stap 3. Zorg dat je onverslaanbaar bent

Stap 4. Haal alles uit iedere persoon in een doelgroep

Stap 5. Realiseer effectieve programma’s

Stap 6. Voorspel de resultaten voordat je programma’s uitrolt

Stap 7. Verzeker je van rendement

De 25 wetten van de Bitsing-methode

Voorbeelden uit de praktijk

Bijzondere begrippen

eBitsing.nl

Bitsing en de wetenschap

Een wens

Dankwoord